Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Hedersdoktorn höll seminarium

I våras utsåg fakultetsstyrelsen Örjan Nyström till hedersdoktor. Örjan har en lång bana som facklig företrädare och publicist. Nu var det dags att återknyta kontakten med akademin genom ett arbetsvetenskapligt seminarium där Örjan gav sin syn på fackföreningsrörelsens utveckling.
- Jag kanske låter lite pessimistisk, men vi ser en lång trend där den fackliga rörelsen har trängts tillbaka. Nu gäller det att vi skapar nya former för facken och dess medlemmar, utan att vi tappar våra grundläggande värderingar.

Örjan började som godsvagnsväxlare på bangården i Göteborg på 70-talet och kom snabbt in i den fackliga rörelsen. Sedan några år är han pensionär, men fortsätter ge ut böcker och andra skrifter. Han har en gedigen kunskap om både den svenska och internationella samhällsutvecklingen och ser trender som sträcker sig över flera årtionden.
- De brukar handa om strukturcykler på 25-30 år och vi har haft tre större förändringar sedan andra världskriget. Frågan är om vi inte just nu är inne i ett fjärde skifte från en expansiv fas sedan 90-talet mot en mer stagnativ – krympande produktivitet och deflation är oroande tecken. På arbetsmarknaden ser vi sedan flera decennier starkt polariserande tendenser mellan marknadsstarka och marknadssvaga grupper.

Positiv till förändring

På det institutionella området utsätts den svenska modellen för ökat förändringstryck, med minskade medlemstal i många fackförbund och förändrade positioner både på arbetsgivarsidan och i den statliga politiken.
- Men det är viktigt att påpeka att facken i Sverige inte motsatt sig förändringar, tvärt om. Vi vill ha ett näringsliv som klarar den internationella konkurrensen och ökar sin produktivitet. Detta innebär att både företag och branscher kan slås ut och detta accepterar facken. Villkoret är att staten tar sitt ansvar för sysselsättning och omställning – att vi har starka system för riskdelning i samhället. De systemen har försvagats sedan 90-talet och särskilt efter 2006.

Byggt välstånd

Men någon oro för att den svenska modellen skall rasa ihop har han inte.
- Man kan väl säga att det rasar lite i kanterna, men någon kollaps blir det inte. Det är den svenska modellen som har både byggt både välstånd och konkurrenskraft och lagt grunden för ett mer jämlikt samhället.