Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Ylva Ulfsdotter Eriksson får prestigefullt HR-pris

Sveriges finaste HR-pris, Magnus Söderström-priset har tilldelats Ylva Ulfsdotter Eriksson för sitt arbete för att stärka svensk HR-forskning och utbildning.

Ylva Ulfsdotter Eriksson är docent i sociologi och verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hon har skrivit boken Personalvetenskap – som förhållningssät. Hon tilldelas priset för sina insatser i HIER-nätverket, Human-, Industrial-, and Employment Relations. Ett nätverk för forskning om arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor med inriktning mot personalvetenskap.

Akademi och praktik
Ylva har också varit aktiv i arbetet med att bygga upp Centrum för Global Human Resource Management (GCHRM) vid Göteborgs universitet. Centrat är ett samarbete mellan flera institutioner vid universitet och företag och syftet är dels att främja kontakterna mellan akademi och praktik dels stödja svensk forskning på HR-området.
- Givetvis är jag både glad och överraskad, säger Ylva Ulfsdotter Eriksson. Jag har under många år arbetat med våra utbildningar i personalvetenskap och i olika nätverk. Det är nog detta arbete jag blir belönad för. Sedan har vi också arbetat för att knyta mer forskning till ämnesområdet vilket också är roligt att juryn uppmärksammar.
Priset består av en glasstaty och en summa pengar som skall skänkas till någon välgörenhetsorganisation.
- Jag har ännu inte hunnit bestämma vilken, säger Ylva.

Juryns motivering
Priset delas ut av Akademikerförbundet SSR och juryns motivering till 2015 års Magnus Söderström-pris lyder:
Ylva Ulfsdotter Eriksson tilldelas priset för ett konsekvent och drivande engagemang för de personalvetenskapliga perspektiven och kring HRM:s utveckling, genom samverkan i olika nätverk.

Have a look at Göteborg