Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Starta eller stoppa snurran

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.

Utvärderar försvaret

Institutionen har tecknat ett avtal med Försvarsmakten om ett fyraårigt forskningsbaserat utvärderingsprojekt. Projektledare är Roland Kadefors som tidigare gjort flera utvärderingar för försvaret.
- För ett par år sedan var vi tre här på institutionen, Jan Holmer, Anders Östebo och jag som utvärderade ett livs- och karriärvägledningsprogram som försvaret erbjuder sina anställda. Nu vill de att vi tittar på samma program, men med fokus på nyanställda soldater och sjömän.


I det nya projektet tillkommer Gunnar Gillberg som har forskat om unga och arbetsmarknaden vilket passar bra in i det nya projektet.

Utvärderarna är fr v: Gunnar Gillberg, Anders Östebo, Roland Kadefors och Jan Holmer

Anställda soldater
Sedan några år är det traditionella värnpliktsförsvaret ersatt med anställda soldater och sjömän. De har i allmänhet ett anställningskontrakt som sträcker sig över 8 år, med möjlighet till några års förlängning. Problemet för Försvarsmakten är att många hoppar av i förtid. Frågan är varför?
Livs- och karriärplanering (LoK) är ett paket som alla anställda kan genomgå. Det innebär kortfattat att de får åtta strukturerade samtal tillsammans med en coach, oftast en person på förbandets HR-avdelning, där man går igenom hur den anställde upplever sin situation både privat och i yrkeslivet och diskuterar vilka olika utvecklingsvägar man kan tänka sig i framtiden, inom eller utanför Försvarsmakten. Sammanlagt har över 1 000 personer genomfört programmet.

Flera år
Den tidigare utvärderingen visade att de anställda var mycket nöjda med LoK, men att det var svårt att hitta stimulerande utvecklingsvägar i den befintliga organisationen.
Nu skall alltså forskargruppen studera ett liknande upplägg, men denna gång är det soldater och sjömän som är i fokus. Bland annat kommer ett antal nyanställda att följas med upprepade intervjuer under flera år.
Projektresultaten bedöms vara lika intressanta även om värnpliktssystemet skulle komma att återinföras.

- Den här gruppen skiljer sig en del från våra tidigare målgrupper eftersom de är i början av sin yrkeskarriär och kan ha andra villkor och preferenser än de som är fastanställda, säger Roland Kadefors.

Projektet startar nu under våren och skall vara klart 2020.

 

Miljoner till sexårigt program om arbetsmarknadens polarisering

Det svenska arbetslivet genomgår just nu en intressant omvandling. Mycket tyder på att arbetsmarknaden polariseras, det blir fler välbetalda jobb, men också fler lågbetalda.
- Vi kan se att det exempelvis blir färre tjänstemannajobb på mellannivå, säger professor Tomas Berglund, medan andelen lågbetalda och relativt enkla jobb växer.
Vilka effekter denna polarisering får på den svenska arbetsmarknaden skall nu studeras i sex olika projekt under sammanlagt sex år.

Den svenska modellen har varit något av en paradgren för Sverige som mycket kortfattat kan beskrivas med ett samarbete mellan fack, arbetsgivare och staten, en solidarisk lönepolitik och kollektivavtal. En av effekterna har blivit att rationaliseringsgraden har varit hög med utslagning av företag samtidigt som nya och mer konkurrenskraftiga företag sett dagens ljus.
- Det har också inneburit att enkla och lågt betalda jobb har försvunnit och ersatts med bättre betalda, konstaterar Tomas Berglund. Men nu är något på väg att hända. Vi kan se att andelen av både välbetalda jobb och lågbetalda jobb ökar medan mellanskiktet minskar. En av orsakerna är teknikutvecklingen där digitaliseringen gör att exempelvis många tjänstemannajobb rationaliseras bort.

Forskningsprogram
Vilka konsekvenser detta får är oklart och det är därför forskningsfinansiären FORTE beviljat ett programstöd på 9 miljoner kronor under tre år med möjlighet till förlängning lika många år. Det innebär att under det sexåriga programmet ”Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden” kommer sex olika forskningsprojekt att studera olika aspekter av polariseringen.
- Det är extra roligt att vi är så många här på institutionen som är inblandade. Av sammanlagt 13 forskare kommer elva från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

De sex delprojekten är:

  • Job polarisation and social structuration
  • Flexibilisation and Polarisation
  • Migration and Polarisation – patterns, mechanisms and experiences.
  • Polarised work environment trajectories and consequences for trends of health and sick leave.
  • The “workers’ collective” and polarisation: trade unions and workers’ representation.
  • Perceptions of occupations and occupational prestige – mechanisms of the polarisation of the occupational structure.

Have a look at Göteborg

Kontaktinformation

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Box 720, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Skanstorget 18 (Klicka på adress för att få karta)

Telefon:
031-786 0000

Fax:
031-786 4764

The way we study - Being a student at the University of Gothenburg

Places to stay - Being a student at the University of Gothenburg

Leisure time - Being a student at the University of Gothenburg

Traveling through the city - Being a student at the University of Gothenburg

Doktorandtjänster att söka

Institutionen har utlyst två doktorandtjänster, en i arbetsvetenskap och en i sociologi. Mer information finns i länkarna.

Arbetsvetenskap

Sociologi

Forskningsprojekt Sociala medier och våldsbejakande extremism

Vad gör dramapedagogik i den högre utbildningen?

Möt Åse Eliason Bjurström, nyanställd dramapedagog.

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2015-12-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?