Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran
  • Avslutning för studenterna i internationella HRM masterprogrammet

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.

22-årigt detektivarbete är klart

Det tog 22 år, men nu är han färdig. Letandet efter befrielseteologin rötter tog honom till Schweiz, Paris och Latinamerika. Han fann det han sökte och hoppas nu på en post doc.
- Det kändes konstigt i somras när jag lämnat ifrån mig mitt manus, nästan lite tomt, säger Ulf Borelius som disputerar den 23 september.

Vi tar det från början. Ulf studerade på ett katolskt universitet i USA i början av 80-talet och i samband med detta blev han katolik. När han kom hem till Sverige ville han bli präst inom en religiös order, passionistordern, men för att komma in på prästutbildningen krävdes universitetsstudier och detta ledde till att han började på socionomutbildningen i Örebro. Strax innan han åkte till USA hade Sandinisterna tagit makten i Nicaragua och där, och i flera andra länder i Latinamerika, visade många kristna att det gick att kombinera ett radikalt samhällsengagemang med en kristen tro.
- Med andra ord visade delar av kyrkan i Latinamerika mig att dessa två saker gick att förena.

Fältassistent
Ulf träffade sin fru och detta innebar att han kunde glömma tankarna på att bli katolsk präst. Men intresset för religion fanns kvar, likaså intresset för olika typer av sociala frågor så han började arbeta som fältassistent. I botten fanns också ett intresse för att läsa vidare och så småningom börja forska.
- Jag hade en C-kurs i Sociologi inom ramen för socionomutbildningen från Örebro, men den godkändes inte här i Göteborg så det fick bli en C-kurs till i samma ämne, denna gång handlade min uppsats om prästkallelsen i den katolska kyrkan.

Två C-kurser
C-kursen ledde till forskarutbildningen och sakta började avhandlingsarbetet ta form och det handlade om befrielseteologins rötter.
- Avhandlingen förenar tre av mina forskningsintressen; intresset för befrielseteologins historia, Pierre Bourdieus sociologi och religiös förändring.

Myter
Det finns en hel de mytbildningar om både vem som kom med de första tankarna och i vilken miljö de föddes. Problemet är att det är svårt att få tag i dokumentation. När Ulf hade läst färdigt doktorandkurserna fick han tvåårig doktorandtjänst och när den tog slut fanns bara en bråkdel av det material han behövde och studiemedlen var slut.
- Jag fick en tjänst som forskningsassistent och arbetade med utvärderingar och i olika forskningsprojekt. När det blev pengar över kunde jag åka till arkiven i Peru och Schweiz och andra ställen.
Vad hittade han då? Innan vi svarar på frågan behövs en kort bakgrund.
I mitten av 1960-talet började en radikalisering svepa över världen och i centrum stod studenterna på universiteten. Effekterna blev många, en var att de katolska studenterna kände sig trängda av den framväxande kommunistiska studentrörelsen och ett svar blev att man kombinerade den kristna frälsningsläran med tankar om ekonomisk, politisk och kulturell frihet. En av förgrundsfigurerna för dessa tankar var prästen Gustavo Gutiérrez, som framför allt var verksam inom den katolska studentrörelsen i Peru.

Rötter i Latinamerika
I berättelsen om befrielseteologins uppkomst finns två huvudspår. Det ena är att den uppstod bland de fattiga i Peru och den andra är att Gustavo Gutiérrez formulerade grundtankarna, och myntade termen befrielseteologi, tillsammans med den fattiga befolkningen.
- Det går att ganska bra belägga vad som hände på olika platser i Latinamerika under året 1967, det år då termen befrielseteologi först formulerades. Men något originaldokument och bandinspelningar saknas. Jag kan ändå beskriva vad som hände och vilka som var aktörerna.

Studentmiljöer
Påstående om att befrielseteologin uppstod bland de fattiga är fel. Den uppstod i studentkretsar på olika håll i Latinamerika. Gustavo Gutiérrez var visserligen delaktig i den process tillsammans med flera andra präster och intellektuella som så småningom ledde fram till befrielseteologins uppkomst, men det var en annan studentpräst Gilberto Giménez som i en föreläsning i den paraguayska huvudstaden Asunción först använde termen.

Professor i sociologi
Gustavo Gutiérrez är numera professor vid ett amerikanskt universitet och Gilberto Giménez lämnade prästämbetet och flydde till Mexico 1972, bland annat beroende på att han blev förföjd av regimen. Han blev sociolog vid Universidad Nacional Autónoma de México i Mexico City. Ulf har varit i kontakt med bägge, antingen via epost eller genom intervjuer.
Den 23 september avslutas ett långt arbete med en disputation, vad händer sedan?
- Jag vet inte riktigt, men jag kommer att söka några post doc-tjänster, sedan får vi se.

Have a look at Göteborg

Kontaktinformation

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Box 720, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Skanstorget 18 (Klicka på adress för att få karta)

Telefon:
031-786 0000

Fax:
031-786 4764

The way we study - Being a student at the University of Gothenburg

Places to stay - Being a student at the University of Gothenburg

Leisure time - Being a student at the University of Gothenburg

Traveling through the city - Being a student at the University of Gothenburg

Thomas Brante in memoriam

Thomas Brante, professor i sociologi och i socialt arbete vid Lunds universitet avled den 26 september efter en tids sjukdom. Thomas var verksam här vid vår institution under åren 1983-1994. Han medverkade bland annat i en studie av svenska professioner vid mitten av 1990-talet som fick en uppföljare vid Lunds universitet 2010. För denna forskning och projektledning erhöll han 2015 års pris "för bästa tvärvetenskapliga insats av utmärkt kvalitet" av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala. Svensk sociologi har förlorat en synnerligen kreativ och framstående person, och vi kollegor har förlorat en god vän.

Gender, refugees and security

Internat. conference on gendered conditions for refugees during and after refuge

Ämneskonferens i sociologi

Välkomna till ämneskonferens i sociologi Göteborg 27-28 oktober

CONFERENCE ON HRM, 23-25 March 2017

CGHRM invites to an international interdisciplinary conference on HRM.

Third Nordic STS Conference

Date: May 31-June 2, 2017 Submission deadline: 1 March, 2017

Vad gör dramapedagogik i den högre utbildningen?

Möt Åse Eliason Bjurström, nyanställd dramapedagog.

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?