Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Institutionen är värd för IREC 2015

Den 10 september slås portarna upp för IREC 2015. Under två dagar diskuteras de europeiska fackens nya utmaningar.
- Vi är några på institutionen som jobbat med konferensen sedan i vintras och det är mycket roligt att så många framstående forskare och representanter för arbetsmarknadens parter kommer till Göteborg, säger professor Bengt Larsson.
Bengt Furåker, Bengt Larsson, Kristina Lovén Seldén och Mattias Bengtsson driver också ett projekt som kartlägger de europeiska fackens samarbete.

 

Arbetsmarknadsforskningen på institutionen har rötter långt tillbaka i tiden. Under de senaste åren har två projekt fokuserat på det internationella fackliga samarbetet.
- I det första projektet tittade vi främst på samarbetet på övergripande nivå, exempelvis hur svenska LO samarbetar med sina systerorganisationer, framförallt i Europa, säger Bengt Furåker. Nu har vi gått ner på sektorsnivå.
Det är inte lätt att få en entydig bild av hur det europeiska samarbetet är organiserat. En av de olika arenorna är sektorer. Det finns sammanlagt nio olika sektorer som organiserar facken inom exempelvis metall, hälsa, transport, byggnads och finans. Företrädare för dessa sektorer samarbetar med EU-kommissionen och andra organisationer som i slutändan kan resultera i nya direktiv och guidelines.
För den svenska fackföreningsrörelsen är detta nya samarbetsformer och nya samarbetspartners. Det gäller att bygga upp såväl en kompetens på hemmaplan som nya internationella nätverk.

Andra samarbetspartners

De nya spelreglerna är inte helt lätta att relatera till för de nordiska facken, där vi har en tradition av hög fackföreningsanslutning och kollektivavtal. Ett annat område där villkoren för de nordiska facken skiljer sig är att det är tre parter som förhandlar om villkoren på arbetsmarknaden; fack, arbetsgivare och staten.
- Det finns en klassisk motsättning mellan de nordiska facken och de kontinentala. Vi har en tradition av kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare som reglerar mycket på den svenska arbetsmarknaden, inte minst när det gäller löner, säger Bengt Larsson. Facken på kontinenten driver linjen att minimilöner skall fastställas genom lagstiftning.
I det aktuella projektet ”Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa” görs en kartläggning av de olika samarbetsformerna som finns på sektorsnivå och de skillnader som finns mellan de olika sektorerna. Dessutom vill man försöka förklara skillnaderna för facken att samarbeta i olika länder och mellan olika sektorer.

Internationell konferens

SOCAV arrangerar den internationella forskarkonferensen IREC 2015 där drygt 70 forskare och representanter från arbetsmarknadens parter kommer att träffas och diskutera högts aktuella frågor som rör förändrade villkor på samtida europeiska arbetsmarknader och fackföreningars och arbetsgivarorganisationers strategier och förhållningssätt. Konferensens huvudtalare är professor Richard Hyman, London School of Economics, professor Susanne Pernicka, Universität Linz, och professor Walter Korpi, Stockholms universitet.
- Vi räknar med att även representanter för andra sektorer också kommer, exempelvis EU och företag, säger Bengt Larsson. Konferensen är ett samarbete mellan institutionen och de tre centrumbildningarna CERGU (Centrum för europastudier), CGHRM (Internationell HR-forskning) och WE (Centrum för forskning och arbete och sysselsättning).

Have a look at Göteborg

Kalender

Fler händelser i kalendern

How about a fika?