Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Två nya böcker om konflikthantering

Thomas Jordan har kommit ut med två böcker i konflikthantering. Han har arbetat inom området sedan början av -90 talet.
- För mig är det viktigt att jag kan sprida den kunskap som jag har tillägnat mig här på universitetet, i första hand till dem som kan ha praktisk nytta av den.

Bägge böckerna sammanfattar mycket av Thomas egen och andras forskning men de vänder sig till olika läsare. Den ena boken ”Konflikthantering i arbetslivet” är en grundbok som vänder sig till studenter, chefer, HR-specialister och egentligen alla som är som är intresserade konflikthantering i arbetslivet.
- Föregångaren till denna bok är ett häfte som Skolledarföreningen bad mig skriva för tio år sedan. Den har använts mycket och sålts i närmare 15 000 exemplar. Jag har länge velat arbeta om den och komplettera den med några nya kapitel.
Den andra boken ”Handbok i konflikthantering” vänder sig i första hand till organisationskonsulter och personalspecialister som arbetar professionellt med konflikthantering och är delvis ett resultat av ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring.

Manual
”Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister” är avsedd att fungera som en manual för de som arbetar professionellt med konflikthanteringsuppdrag, inklusive personalspecialister som stödjer chefer och arbetsgrupper i den egna organisationen.
Thomas har en god internationell överblick över den litteratur som finns i ämnet och han konstaterar att det inte finns mycket skrivet om konfliktinterventionsmetodik på svenska och inte heller på engelska.
- Däremot finns det mycket metodlitteratur på tyska. Jag gjorde en litteraturgenomgång som bl.a. ligger till grund för ett omfattande kapitel om gruppmedlingsmetodik i boken.
Anledningen till den tyska dominansen tror Thomas beror på att en av förgrundsgestalterna på området, österrikaren Friedrich Glasl inspirerat många i de tysktalande länderna.

Egna erfarenheter
I forskningsprojektet har Thomas intervjuat 13 konsulter som arbetar med konflikthantering och undersökt vilka förändringsteorier som ligger till grund för deras arbetssätt.
- Mycket av konsulternas arbete bygger på samlade egna erfarenheter som inte direkt är kopplat till olika teorier. Det jag har gjort är att formulera och systematisera vilka strategier konsulterna använder och vilka förändringsteorier som ligger bakom strategierna.
Under intervjuerna gick man i detalj igenom ett lyckat uppdrag som konsulten hade genomfört. Ur detta material kunde Thomas Jordan vaska fram 18 olika strategier som konsulterna använde sig av beroende på uppdragets art.
I boken finns också ett kapitel med tio fylliga fallberättelser. Förhoppningen är att dessa kan tjäna som inspirationskälla och kunskapsbank för andra konsulter.

Viktig att föra ut kunskap
Thomas kombinerar sin tjänst på institutionen med arbete i det egna företaget och i genomsnitt lägger han hälften av sin arbetstid på konsultverksamheten, i huvudsak handledning, föreläsningar och utbildningar.
- Jag tycker både det är roligt och viktigt att ha mycket kontakter med det omgivande samhället. Om vi i forskningen tar fram viktigt kunskap som inte förs ut till praktikerna missar vi något väsentligt. Bra kontakter med omvärlden ger också värdefulla uppslag till ny forskning.
Thomas Jordan har byggt upp sidan Arbetsplatskonflikt som ligger på institutionens hemsida.
Mer att läsa om Thomas och boken ”Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister” finns att läsa på webbplatsen suntliv.nu.