Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Utveckla kurser och nå nya målgrupper

- Vi behöver bli mer flexibla i vårt sätt att utbilda. Dessutom måste vi på sikt nå nya målgrupper, exempelvis de yrkesverksamma.
Lars Hansen, viceprefekt med ansvar för utbildning, ser flera nya områden som institutionen måste arbeta med.


Lars är en återvändare, efter över åtta år på den gemensamma förvaltningen är han tillbaka till den institution där han disputerade 2001. Då var mycket av Lars fokus på den internationella arbetsmarknaden, men i bakgrunden fanns även ett teknikintresse.
- Jag jobbade i produktionen på Volvo i Olofström och efter några år blev jag arbetsledare.
Som alltid kommer man till olika vägskäl i livet och ett av dessa blev att lämna Blekinge för att flytta till Göteborg och börja läsa sociologi.
- Men kontakten med Volvo fortsatte. Jag kunde jobba på bandet samtidigt som jag pluggade.
Så kom 90-talskrisen och företaget skar ner på personalstyrkan, alltså dags för nästa vägskäl. Grundstudierna var avklarade och bandet på Volvo byttes ut mot en forskarutbildning i sociologi.
- När jag sedan var klar och fick en tjänst som lärare/forskare slog teknikintresset igenom även här, men denna gång handlade det om it-utveckling.

Gemensamma förvaltningen
Det dröjde inte länge förrän Lars jobbade på den gemensamma förvaltningen med olika typer av it-frågor oftast i någon form av chefsbefattning. Men nu är han alltså tillbaka till institutionen och han ser klara fördelar med att har arbetat i många olika miljöer.
- Det ger både ett stort nätverk och perspektiv på tillvaron och detta har jag stor nytta av i mitt nuvarande jobb.

Förverkliga
Universitetet har genomgått stora organisatoriska förändringar och nu gäller det att förverkliga de stolta skrivningarna som finns i olika dokument. Det handlar bl.a. om att fullfölja intentionerna i Vision 2020 och skapa s.k. kompletta akademiska miljöer inom alla våra åmnesområden. För utbildningens del gäller det att fortsätta utveckla de utbildningar som redan ges på institutionen, men på sikt räcker det inte.
- Samhällsutvecklingen kräver att människor hela tiden behöver få tillgång till ny kunskap. Detta innebär att vi behöver fundera igenom hur vi skall organisera vår utbildningsverksamhet. Vi behöver titta på mer flexibla typer av utbildningar och även hur man kan utnyttja digitaliseringen, men också hur vi kan utveckla kurser som nya kategorier av studerande attraheras av, exempelvis som kvällskurser och uppdragsutbildningar.

Have a look at Göteborg