Till startsida
Webbkarta
An error occurred: javax.servlet.jsp.JspTagException: Current slot is not a valid slot [3>2]

Kalendarium

Sofia Björk Slutseminarium

Tid: 2016-09-07 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Liveability and emotion management in relation to norms - Doing masculinity, femininity, and gender equality in family care Kommentatorer: Marita Flisbäck och Lucas Gottzén

Föreläsare: Kommentatorer: Marita Flisbäck och Lucas Gottzén

Johan Rosquist Mittseminarium

Tid: 2016-09-14 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarium

"This terrifying language of crime": A study of honor killings in Sweden 1994-2015 Commentators: Bengt Larsson and Linda Weichselbraun

Allmänna seminariet och CSM: Injustice and consensus, social inequality and the lack of protest

Tid: 2016-09-14 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Sylvia Terpe, FD in Sociology at the Max Planck Institute for social anthropology in Halle, Germany.

Föreläsare: Sylvia Terpe, FD in Sociology at the Max Planck Institute for social anthropology in Halle, Germany.

Doris Lydahls slutseminarium

Tid: 2016-09-21 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Titeln på avhandlingen är: Making a big difference in care? Researching and standardizing person-centred care Kommentatorer: Ingunn Moser och Cecilia Hansen Löfstrand

Föreläsare: Kommentatorer: Ingunn Moser och Cecilia Hansen Löfstrand

Ylva Wallinder Mittseminarium

Tid: 2016-10-12 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Who and Why: investing in Higher Education? A study of individual´s perceived employability in a (trans)national labour market. Kommentatorer: Anna Hedenus och Hanna Uddbäck. Ordförande: Abby Peterson.

Allmänna seminariet: The Missing Revolution? International Relations and Domestic Politics in Bahrain

Tid: 2016-11-02 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Dr Daniel Ritter, Assistant Professor, Department of Sociology, Stockholm University

Föreläsare: Dr Daniel Ritter, Assistant Professor, Department of Sociology, Stockholm University

Välfärdsstatens historia i Sverige: historiska och teoretiska reflektioner om arbete och makt

Tid: 2016-12-13 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Historiesociologiska seminariet och seminarieserien Arbetsliv och välfärd. Lovisa Broström inleder seminariet med ett antal historiska och teoretiska reflektioner om den svenska välfärdsstaten, arbete och makt utifrån den avhandling som hon disputerade på i juni 2015: "En industriell reservarmé i välfärdsstaten - Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913¿2012". I avhandlingen analyserar Broström hur välfärdsstatens avkommodifeirng av arbetskraften och det ständiga behovet av en flexibel arbetskraft har samexisterat i Sverige under en hundraårig period. Avhandlingen prövar tesen att de som har emottagit fattigvård/socialbidrag/försörjningsstöd går att jämställa med vad Karl Marx kallade för den industriella reservarmén. Broström följer hur denna grupp har förändrats med avseende på kön, ålder, etnicitet och geografisk position genom att använda de årliga rapporterna från fattigvården och socialtjänsten samt AKU.

Föreläsare: Lovisa Broström, avdelningen för ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle

Allmänna seminariet: Liberty or Death in the Haitian Revolution: Contribution to the Critique of Politico-Juridical Forms in Marx

Tid: 2017-02-22 kl 13:15

Evenemangstyp: Seminarieserie

Mikael Carleheden kommenterar ett artikelutkast av Carl Wilén. Artikeln är skriven på engelska och bearbetar ett av de teman som kommer att undersökas i avhandlingen ¿ som studerar sociala rörelser, politiska former och våld i den haitiska revolutionen (i monografiform på svenska). Föreläsare: Carl Wilén Kommentator: Mikael Carleheden Ordförande: Kerstin Jacobsson

Föreläsare: Föreläsare: Carl Wilén Kommentator: Mikael Carleheden Ordförande: Kerstin Jacobsson


Sida 3 av  

Ytterligare kalenderhändelser

För information om ytterligare kalenderhändelser längre fram i tiden hänvisas till vår Kalender (i vänsterkolumnen).

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?