Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

News

  • SOCAV partner in a new EU-project

    [19 Sep 2016] Bengt Larsson is a research partner in the research project SPEEED, Social Partner Engagement and Effectiveness in the European Social Dialogue, which runs 2016-2018. The project is funded by the European Commission (DG Employment, Social Affairs and Inclusion), and is led by Dr. Barbara Bechter, Durham University. The project aims to identify factors that determine the effectiveness of the 43 social sectoral dialogues between employer and employee in the EU-28, and, through an in-depth study of health care and metal sectors, study what creates barriers and commitment social dialogue. Project Website: www.speeed.uk

  • Nytt centrum vid Göteborgs universitet samlar forskning om Human Resource Management

    [29 Jan 2014] Svenska företag har fler anställda utomlands än i Sverige, allt större andel av svenska företag ingår i globala koncerner och den offentliga sektorn ingår i större utsträckning i internationella samarbeten. Hur ska personal- och ledningsfrågor hanteras i ett allt mer globaliserat arbetsliv? Det nyinrättade Centrum för Global Human Resource Management har som mål att stärka svensk forskning inom området. Centrumet drivs i samverkan mellan Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

  • Äldre i centrum

    [4 Dec 2013] Göteborgs universitet får totalt 86 miljoner kronor från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för att utveckla forskningen om äldre och åldrande.

Fler nyheter

Contact Information

Department of Sociology and Work Science

Box 720, SE-405 30 Gothenburg

Visiting Address:
Skanstorget 18 (Map and directions, click on "Contact").

Phone:
+46 31 786 00 00

Fax:
+46 31 786 47 64

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 4/7/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?