Till startsida
Webbkarta

Internationalisering

Studenter vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har goda möjligheter att tillbringa tid utomlands som del i sin studieperiod. Institutionen samverkar med flera utländska universitet inom ramen för olika utbytesprogram.

Vid Göteborgs universitet finns utbildningsavtal för studenter på olika nivåer: universitetsgemensamma bilaterala avtal, fakultetsövergripande avtal samt de avtal institutionen etablerat. Följande sidor vägleder dig i Erasmusavtal och Nordplusnätverk som insitutionen för sociologi och arbetsvetenskap deltar i.

Det finns öven möjligheter till praktik eller examensarbete utomlands för studenter vid Göteborgs universitet.


 

 

 

Kontaktinformation

Internationaliseringsansvariga Mark Elam och Ulrika Agby vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap

Box 720 , 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Sprängkullsgatan 25

Telefon:
031-786 4825 resp. 031-786 4795

Till sidans topp