Till startsida
Webbkarta

Utbyte för studenter: Erasmus

Är du intresserad av att träffa studenter vid andra universitet i Europa? Vill du få ett mer internationellt perspektiv på din utbildning och samtidigt förbättra dina språkkunskaper? Vill du få en mer attraktiv profil för arbetsgivare? Ta chansen och bli Erasmusstudent vid något av de främsta universiteten i Europa!

Erasmus är ett program som implementerar den Europeiska Unionens mål av att främja de europeiska universitetens samarbete. Erasmusavtal hanteras vid GU på institutionsnivå. Du behöver ha studerat minst 60hp innan du åker utomlands och kan sedan få tillgodoräknat dina studier som del av dina studier vid GU. Erasmusanslag ges för vistelse mellan 3 och 12 månader.

INSTITUTIONENS ERASMUSAVTAL

Via institutionen för sociologi och arbetsvetenskap kan du läsa kurser vid nedanstående partneruniversitet i Europa:
 

STUDIER PÅ GRUNDNIVÅ

University of Bristol, Department of Sociology, Bristol, England

The University of Warwick, Department of Sociology, Coventry, England

University of Sussex, Brighton, England

Oxford Brookes University, Department of Social Sciences, Oxford, England


STUDIER PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Departamento de Sociologia, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, Universidad Complutense de Madrid, Spanien (SPANISH)

Institut für Soziologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland (GERMAN)

Università degli Studi di Padova, Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, Padova, Italien


STUDIER PÅ AVANCERAD NIVÅ

Sociologiska institutionen, Charles University, Prag, Tjeckien, Tjeckien

Christian Albrechts Universität zu Kiel, Tyskland (GERMAN)

Fakultät für Sociologie, Universität Bielefeld, Tyskland (ENGLISH OR GERMAN)

Université Bordeaux II, Departement de Sociologie, Bordeaux, Frankrike (FRENCH)

Instituto Universitario de Lisboa, Portugal

University of Antwerp, Belgien

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Polen

Bergische Universität Wuppertal, Tyskland


For students within the Master programme of Human resourse Management and Labour Relations 120hec Erasmus agreement is established with the following Universities:

Ruhr-University, Bochum, Germany

University of Innsbruck, Austria

Please contact the international coordinators at the department for more information:
Mark.Elam@socav.gu.se tel 031-786 4825, room F210 or Ulrika.Agby@socav.gu.se tel 031-786 4795, room F212.


ANSÖKAN

Ansökan om utbytesstudier för kommande läsår görs via Move-on. Fyll i din ansökan på nätet. Observera att du behöver bifoga motiveringsbrev, intyg som styrker språkkunskaper, samt Ladokutdrag. Meddela internationaliseringsansvarig Ulrika Agby att du ansökt via Move-on genom att skicka ett mejl till ulrika.agby@gu.se senast 2 februari. Deadline för ansökan i MoveOn är 1 februari varje år.

Ansökningstiden läsåret 2015/2016 slutar 1 februari 2015. Notera att du även skall meddela ulrika.agby@gu.se senast 2 februari att du har sökt utbytesstudier.När/Om du blir nominerad upprättar vi tillsammans ett "Learning Agreement" för tillgodoräkning av dina utbytesstudier.

För information gällande utbytesplatser, utbildningsnivåer mm är ni välkomna att kontakta institutionens koordinatorer: Mark.Elam@socav.gu.se tel 031-786 4825, rum F210 eller Ulrika.Agby@socav.gu.se tel 031-786 4795, rum F212.

Ansökan utbytesstudier

Dead-line för ansökan till kommande läsår 1 februari. Vänligen se information om ansökningsprocessen här.


Restplatsutlysning 15 mars-1 april för läsåret 2015/16


Internationaliseringsansvariga Mark Elam och Ulrika Agby vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap

Urvalskriterier

I händelse av fler sökande än det finns plats rangordnas de sökande efter
1. antal uppnådda högskolepoäng i sociologi
2. antal uppnådda högskolepoäng från studier inom institutionens ämnen
3. antal uppnådda högskolepoäng från studier inom samhällsvetenskapliga
ämnen, dvs Samhällsvetenskapliga fakultetens, Handelshögskolan samt
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
4. andra faktorer av relevans för studierna, t ex. språkkunskaper, kan också i vissa fall vägas in i
bedömningen
 

(detta gäller inte utbytesstudier för mastern i HRM)

Till sidans topp