Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Starta eller stoppa snurran

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.

Jackpot hos Formas

Resultatet från den senaste utlysningen hos FORMAS blev mycket lyckat för institutionen. Sex ansökningar beviljades finansiering med en total summa av drygt 23 miljoner.

  • Mattias Wahlström: Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid
  • Micael Björk (mfl): Brott, fysisk miljö och hållbara städer: Fördjupade analyser av mikroplatsens betydelse för vissa kortbedrägerier
  • Kerstin Jacobsson och Ylva Wallinder (mfl): Urban Gardens as Meeting Places in Göteborg, Budapest and Bucharest: Building Collaborative Capacity for Sustainability in Different Socio-economic Contexts
  • Carl Cassegård, Åsa Wettergren och Karl Malmqvist: Att anpassa sig till klimatet: emotioner och narrativ i miljörörelsen
  • Göran Sundqvist och Linda Soneryd: Vad erbjuder vetenskapen och vad önskar politiken? Förväntningar på vetenskapen i det klimatpolitiska beslutsfattandet
  • Adel Daoud: Poverty traps in Africa

 

Mycket att lära av elitklubbar

Stefan Tengblad är landets första professor i Human Resource Management, HRM. Han delar sin tid mellan Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och Företagsekonomiska institutionen och är knuten till Centrum för global HRM.
- Jag har arbetet med dessa typer av frågor i nästan hela mitt yrkesverksamma liv och jag hoppas kunna vara med att bygga upp många intressanta nätverk.

Men först måste vi förklara var HRM är. Management, eller ledning på svenska, kan handla om många olika frågor exempelvis ekonomi, teknik, utveckling och verksamhetsutveckling.

- HRM fokuserar på ledning av mänskliga resurser och jag brukar dela upp detta i tre delar. Kärnan i HRM på ett företag eller organisation är den personalpolitik eller arbetsgivarstrategi man har. Den i sin tur påverkar nästa del, det praktiska personalarbetet, ofta utfört på en personalavdelning och den sista delen är det personalansvar som chefer har och som måste fungera i det dagliga arbetet. Det går att vidga modellen och inkludera även en fjärde del, medarbetarskap då en viktig del också är hur icke-chefer leder sig själva och andra.

Spännande samarbeten

Kunskaper om HRM kan användas inom flera områden och på institutionen finns flera som Stefan är intresserad av att samarbete med. I första hand med de som håller på arbetslivsforskning, men också områden som jämställdhetsfrågor, integration och olika typer av övervakning.

- Man kan sätta på sig HRM-glasögonen och studera hur organisationer och företag hanterar exempelvis integrations- eller jämlikhetsfrågorna.

Personalarbetet har genomgått stora förändringar, som allt annat, under de senaste åren, från att man bytt namn till HR (Human Resoruce) till att mycket av det dagliga HR-arbetet har flyttat ut till chefsledet. Detta har i sin tur inneburit att HR:s roll till stora delar har förändrats, nu är man mer en strategisk resurs som kan hjälpa den enskilde chefen.

- Det är hela tiden en balansgång mellan att centralisera HR-funktionen eller att ha HR-resurserna ute, så nära verksamheten som möjligt.

Startade nätverk

I sin avhandling studerade Stefan Tengblad hur chefsförsörjningen fungerade i olika företag och jobbade på Gothenburg Research Institute, ett forskningsinstitut på Göteborgs universitet, i många år. Därefter blev det några år i Borås och sedan ett decennium i Skövde. Gemensamt för arbetet på de tre platserna är att Stefan var med och byggde upp olika typer av nätverk mellan akademi och praktik.

- I Borås har jag medverkat i Centrum för arbetsliv och vetenskap och Skövde var jag med och startade ”Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg” och detta fick i sin tur stå modell för Centrum för Global HRM (CGHRM) på universitet och som är den organisation som min professur är knuten till.

Ett exempel på vad denna typ av nätverk kan åstadkomma är hur den forskning om medarbetarskap som Stefan och hans kollegor gjort har påverkat Arbetsgivarverket som tagit fram en ny personalpolitik för den statliga sektorn där medarbetarskap vävts samman med den statliga värdegrunden och verksamheternas uppdrag.

- I samband med vår forskning om medarbetarskap hade vi träffar i ett av våra nätverk och i detta nätverk fanns representanter för privat och offentlig sektor samt organisationskonsulter och de var intresserade av vår forskning.

Tio år senare hade detta intresse omvandlats till en del av Arbetsgivarverkets riktlinjer som nu påverkar hela den statliga förvaltningen.

Studerat idrottsklubbar

Men det är inte bara företag och organisationer som intresserar Stefan Tengblad. Idrottsintresset i kombination med ett intresse för ledning av organisationer resulterade i ett forskningsprojekt som gick ut på hur åtta idrottsklubbar på elitnivå styrde sin verksamhet.

- Vi fann ett mycket intressant och lärorikt förhållningssätt. Efter varje match analyserades spelet och man identifierade svagheterna. På de efterföljande träningarna försökte man åtgärda svagheterna och sedan testade man det hela på nästa match. Sedan började man om igen. Nu har elitklubbar många hjälpmedel som kan analysera hur mycket spelarna springer och passar som ger ytterligare hjälp till att analysera spelet.

Man brukar kalla detta sätt att ständigt analysera, utvärdera och förändra verksamheten för ett agilt förhållningssätt och Stefan Tengblad anser att många företag och organisationer har mycket att lära från hur elitidrott ständigt strävar av att bli bättre.

Den svenska modellen

I sin nya roll som professor vid CGHRM hoppas han kunna utveckla forskningsområdet både nationellt och internationellt. Just nu studerar han den svenska modellen för arbetsorganisation, med mycket av delegerat ansvar, grupporganisation och utvecklingsarbete som drivs av medarbetares förbättringsidéer och ett coachande och demokratiskt ledarskap.

 

Skall studera den nya samtyckeslagen

Åsa Wettergren har tillsammans med Sara Uhnoo från institutionen och Moa Bladini från juridiska institutionen fått över 4,5 miljoner från Riksbankens jubileumsfond för ett treårsprojekt.
- Vi skall titta på den nya våldtäktslagen som kom 2017. Där är begreppet ”samtycke” centralt och vi är intresserade av att se hur åklagare, domare och försvarsadvokater tolkar, tillämpar och resonerar om den nya lagen.

Åsa Wettergren har under många år forskat på professionella emotioner och emotionshantering i domstolar.
- Man kan säga att jag tidigare forskat brett om hur känslor och känsloarbete har betydelse för det juridiska arbetet, medvetet eller omedvetet. Nu får vi möjlighet att fördjupa oss på ett specifikt brottsområde.

Våldtäkter är alltid förknippade med starka känslor och är svåra att hantera för rättsväsendet eftersom brottet anses vara svårbevisat då det ofta bara är förövaren och offret som kan berätta vad som hänt.

- I den tidigare lagstiftningen måste det ha förekommit någon form av våld för att man skall bedöma det som en våldtäkt och ofta måste målsägaren kunna uppvisa någon typ av skada för att kunna visa på att det förekommit våld. Med den nya lagen räcker det att den ena parten inte gett sitt samtycke till sex och det är här som det blir intressant.

Skall analysera tillämpningen

Åsa pekar på att det finns en föreställning om att den rationella människan agerar som ett autonomt subjekt utan sociala och emotionella band till andra, frikopplad från specifika kontexter och situationer. Detta autonoma subjekt ligger till grund för rättssystemets uppfattning om frivillighet, avsiktlighet, uppsåt, mm. Forskningsprojektet, Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik, kommer att förena den emotionssociologiska rättsforskningen med feministisk rättsforskning för att analysera tillämpningen av den nya lagstiftningen och dess olika praktiska effekter.

Gemensam kritik

Utgångspunkten är en gemensam kritik av det autonoma rationella subjektet.

Projektet kommer att följa 16 rättsfall och ”skugga” rättens aktörer under rättegångarna, dessutom kommer man att analysera domar och annat skriftligt material. Ambitionen är att synliggöra emotioners betydelse för det rättsliga professionella arbetet och vikten av att reflektera kring professionella emotioner och emotionshantering.

- Jag och mina kollegor har i tidigare forskning visat på hur tanke och känsla, med nödvändighet, samverkar för att domare och åklagare ska kunna göra ett bra jobb, men att man på olika sätt tystar ner känslornas roll för att det anses vara oprofessionellt att prata om känslor. Det är tystnaden som gör att vissa föreställningar och attityder hos domare, åklagare och försvarsadvokater omedvetet inverkar på deras beslut och bedömningar. Vi vill sätta fokus på hur den nya samtyckeslagen kan bidra till att medvetandegöra detta, samtidigt som det också finns en risk att lagen bara fogas in ett redan existerande juridiskt meningssystem.

 

Snabbspåret för nyanlända lärare

Samah Ibrahim, Nour Shami och Maria Jansson berättar om Snabbspåret

Institutionens egna rockvideo

Presentation av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

We like Social Sciences - Just like you do. Get to know our Faculty of Social Sciences

Meet people from our Faculty of Social Sciences and learn what they care about in the world and why they are here. The University of Gothenburg offers a number of Master's Programmes in Global Studies, Social Work, Human rights and Political Science and more: http://bit.ly/2p0zSG0

Graeme Martin gästprofessor

Graeme Martin blir gästprofessor inom Centrum för global HRM

Kontaktinformation

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Box 720, 405 30 Göteborg, Besöksadress Skanstorget 18

Karta till Skanstorget 18

Länk till kartan

Studentexpedition

Studentexpedition

student@socav.gu.se
Besöks- och telefontid:
Måndag: 13.00 - 15.00, Onsdag-Torsdag: 9.00 - 12.00 (tisdag och fredag stängt)
Rum: G105
Telefon: 031-786 48 00

 

 

Institutionens egna filmer

Då och då producerar vi små filmer för publicering på hemsidan. Nedan ligger de senast producerade. För att komma till Videogalleriet, klicka här.

Arbetsvetare - vägen mot ett nytt jobb med breda möjligheter

Sociologi - ämnet som ger dig nya perspektiv på samhället

Följ med en student - samhälls- och beteendevetenskap

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2015-12-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?