Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetsorganisation

Holmer, Jan och Björn Ohlsson (2011)

Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning, PIL-enheten vid Göteborgs universitet.
I en tidigare utvärdering (se nedan) var huvudsyftet att identifiera potentiella förbättringsområden för den grundläggande högskolepedagogiska kursen HPE101. Denna utvärdering har samma syfte, men avser den fakultetsspecifika högskolepedagogiska kursen HPE102. Utvärderingen ger ett antal förslag och rekommendationer som grundar sig på analys och värdering av kursen. Förslagen gäller dels vad som kan/bör göras i själva genomförandet av kursen, dels vad som kan/bör göras med styrningen av kursen.
 

Andersson Bäck, Monica och Jan Holmer (2010)

Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning, PIL-enheten vid Göteborgs universitet.

Huvudsyftet med utvärderingen var att identifiera potentiella förbättringsområden för den grundläggande högskolepedagogiska kursen HPE 101. Utvärderingen ger ett antal förslag och rekommendationer som grundar sig på analys och värdering av kursen. Förslagen gäller dels vad som kan/bör göras i själva genomförandet av kursen(verksamheten) dels vad som kan/bör göras med styrningen av kursen.

- Ohlsson, Björn (2008)

Utvärderingen var ett arbetsplatsprojekt inom Arbetsplatser i förändring, ett delprojekt inom utvecklingsprojektet Livskompetens 50+.

Utvärdering av ett projekt på Volvo Torslandaverken 2006, om ett försök att pröva och införa en ny modell med så kallade resursarbetsplatser i ordinarie produktion för anställda med
behov av rehabilitering från arbetsskada och/eller långtidssjukskrivning. Syftet var att få en bättre struktur och effektivisera rehabiliteringsarbetet, som företaget bedriver i enlighet med arbetsmiljölagen.

Börnfelt, P-O (2007)

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningsfunktionen i Kungsbacka kommun vad det gäller förmåga att ge studie- och yrkesvägledning

Vägledningsfunktionen i Kungsbacka kommun har genomfört en förändring av organisation och arbetssätt. Studie- och yrkesvägledarna är sedan 2002 baserade på en vägledningsenhet. Tidigare var de anställda på sina skolor med rektor som chef.

Syftet har varit att utvärdera vägledningsfunktionen vad det gäller förmåga att ge studie- och yrkesvägledning.

Ladda ner raporten

- Börnfelt, P-O (2006)

Utvärdering av kontaktmännens arbetsuppgifter inom kriminalvården vid anstalterna Högsbo och Sagsjön.

Kriminalvården har under 1990-talet fram till i dag genomfört åtstramningar i den operativa verksamheten. Antalet kontaktmän har skurits ned samtidigt som de har fått fler arbetsuppgifter såsom bevakning och administration. Anstalterna vid Högsbo och Sagsjön har specialuppdrag att ge vård åt och rehabilitera narkotikamissbrukare. Kontaktmännen har som uppdrag att utföra en del av den vården. Kontaktmännen uppgav att de hade svårt att få tiden att räcka till för de vårdande arbetsuppgifterna och kände frustration över detta.

Syftet med uppdraget var att utvärdera i vilken utsträckning kontaktmännen har möjligheter att utföra vårdande arbetsuppgifter.

Ladda ner rapporten

 - Jordansson, Birgitta och Gunnar Gillberg (2006)

Projekt Utväg är ett samverkansprojekt inom ramen för kvinnofridsarbetet i Göteborgs kommun. Utvärderingsuppdraget handlade om samverkansmöjligheterna, metodutvecklingen samt om effekterna på de kvinnor, män och barn som genomgår projektets gruppverksamhet. Utvärderingen omfattar perioden 2004-2006.

- Andersson, Monica (2005).

Användares, professionellas, politikers och tjänstemäns föreställningar kring sjukvårdsrådgivningen. Utvärdering av Fyrbodalsmodellen för
sjukvårdsrådgivning 2002 -2005 ur ett befolknings- och verksamhetsperspektiv. Institutionen för Arbetsvetenskap, universitet.

Rapporten är en processbeskrivning av etableringen av en ny organisationsform för sjukvårdsupplysning i ett av Västra Götalands fyra sjukvårdsområden. Med hjälp av intervjuer och observationer under tre års tid belyses och analyseras olika aktörers föreställningar. Fyra huvudfrågor står i centrum för rapporten 1) Hur ser sjukvårdsupplysningen ut som arbetsplats? 2) Vad innebär yrket som telefonsjuksköterska? 3) Vilken betydelse och nytta har sjukvårdsupplysningen för hälso- och sjukvården? 4) Vad har användarna/medborgarna för synpunkter och hur tillämpar de tjänsten?

 

- Andersson, Monica (2004).

’Friskt Liv’ och metodutveckling genom samverkan. Utvärderingsrapport av projekt Hälsovis-modellen, - 2004. Upplevelser, processer och effekter. Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Rapporten behandlar ett samverkansprojekt mellan småföretagare, privata och offentliga aktörer i syfte att utveckla en metod för hälsoprevention, kallat Hälsovis-modellen. Projektet pågick under 3 års tid och målgruppen för aktiviteterna var anställda vid sju företag i olika branscher. Som följd av projektet hade 46 % av deltagarna förändrat hälsovärde, vanor och/eller medvetande och antalet personer i riskzonen för livsstilssjukdomar hade minskat från 57 till 19 personer (dvs. med 2/3). Resultat pekar på värdet av en strukturerad modell, tillgänglighet och gott bemötande tillsammans med företagens stöd och engagemang

 

Ahmadi, Ahmed, PO Börnfeldt, P-O., och Gill Widell (2001).

Hur utvecklas kompetens i små företag? Uppfattningar om kompetens och kompetensutveckling hos små och medelstora företag i Göteborgsregionen. FE-rapport. Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitetet.

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2011-09-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?