Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Jämställdhet och genus

Lane, Linda (2007)

Att arbeta med jamställdhet – En utvärdering av Göteborgs Stads projekt Jämt i Torslanda o Tynnered

Syftet med utvärderingen var att ge svar på den framtida användbarheten hos Jämt i Torslanda o Tynnered och på vilket sätt den kan användas. Vidare vill utvärderingen ge svar på huruvida projektets syfte att ge deltagare metoder och verktyg för integrering av genuskunskap och jämställdhetstänkande i det konkreta och dagliga arbetet är uppnått. Utvärderingsresultat visade att deltagarna redovisa en grundläggande förtrogenhet med jämställdhet och att projektet har förstärkt befintliga kunskaper och ger självförtroende för att precisera jämställdhetsmål och visioner. Projektet erbjuder metoder och verktyg och möjligheter att utbyta erfarenheter. Projektets praktiska ansatser upplevs ge större bidrag än dess teoretiska ansatser.

Jordansson, Birgitta (2005)

"Jämställdhet och genusforskning. Kartläggning av kunskapsutbytet mellan praktik och forskning" i Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen, SOU 2005:66.

En kartläggning som, på uppdrag av Jämställdhetspolitiska utredningen, översiktligt beskriver och analyserar utbytet mellan forskning och jämställdhetspolitiskt arbete. Rapporten fokuserar bland annat på hinder och framgångsfaktorer då det gäller ett ökat utbyte mellan dessa två områden. Syftet med kartläggningen är att få ett underlag för bedömning av kunskapsförsörjningen i offentlig förvaltning och hur denna skulle kunna förbättras.

HSV rapporten - www.hsv.se/publikationer/
Genussekretariatets två rapporter - www.genus.gu.se/publikationer/rapportserien
Forskarrapporten till SOU:en - www.regeringen.se/sb/d/5070/a/47913

- Jordansson, Birgitta (2003)

Genusprofessurerna - skildring av en process. Vad hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessurer? Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Rapport 2003/1, Göteborg 2003.

Utvärderingarna har fokuserat på jämställdhet som förbättrings- respektive förändringsprojekt, vad som händer då jämställdhet och genus ska implementeras i den akademiska verksamheten samt relationen mellan genusforskning och praktiskt jämställdhetsarbete. Uppdragsgivare har varit Högskoleverket, Nationella Sekretariatet för Genusforskning och Jämställdhetspolitiska utredningen.

- Lewander, Lisbeth och Birgitta Jordansson (2000)

Genus och jämställdhet. En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 – 1996/97, Högskoleverkets rapportserie 2000: 14 AR.

- Jordansson, Birgitta (1999)

Jämställdhetspolitikens villkor. Politiska intentioners möten med den akademiska världen: exemplet ”Thamprofessurerna”, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Rapport 99/1, Göteborg 1999. (The Politics of Gender Equality: The Encounter between Political Intentions and the Academy in the ”Tham Professorships”).

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2010-09-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?