Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stök och skolk i skolan

Nyhet: 2017-05-03

Olof Reichenberg skall disputera och har studerat vad som händer i klassrummet. Han har studerat hur lärare och elever agerar samt vilka konsekvenser det får för elevers matematiska prestationer.

Syftet med avhandlingen är att undersöka mekanismer bakom lärares och elevers handlingar i klassrummet som exempelvis undervisningspraktik, läromedelsanvändning, stök, skolk och engagemang. Mycket av vad som händer i klassrummet kan härledas till skolämnet, kamratgruppen, elevers attityder och beteenden. Med hjälp av 74 inspelade lektioner och statistiska analyser kunde han visa hur stor del av tiden som ägnades åt ”katederundervisning” och hur mycket tid eleverna fick arbeta själva. I de studerade skolklasserna dominerade det enskilda arbetet, även om det skiljer sig mellan olika ämnen.

Bråk och stök

I det videoinspelande materialet kunde Olof studera hur och varför stök uppstod. Han identifierade nästan 700 händelser som han har kodat som antingen arbetsro eller skolk. I skolklasserna var det ofta - statistiskt sett - kamratuppmuntran som startade stöket. Även här fanns det dock skillnader mellan olika skolämnen och också över tid.

Skolk och dåliga testresultat

I en av de fyra artiklarna fördjupade sig Olof i stöket, dess mekanismer och de konsekvenser de fick för eleverna. Detta gjorde han genom statistiska analyser av sekundärdata från OECD.
- Det är många variabler som spelar in, exempelvis lärarnas relationer till sina elever, elevernas egna bakgrunder, förväntningar, ambitioner och beteenden. Jag har tittat på elevernas sena ankomster och vilka konsekvenser detta har fått för resultaten i matte.
Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan skolk, sena ankomster och sämre testresultat i matte. Vidare finns det ett samband mellan elevers attityder till skolan och ansträngningar i skolan. Det finns också ett samband mellan attityder, ansträngningar och första och andra generationens invandrare. Slutligen, en central variabel för att förebygga skolk och öka elevers ansträngningar är en god relation mellan lärare och elev.

Utveckla relationer

- I avhandlingen rekommenderar jag att beslutfattare bör ta fasta på betydelsen av att lärare får utbildning i hur man bygger upp och stärker sina relationer med både elever och föräldrar. Denna typ av utbildning saknas till stor del nu, både som en del i grundutbildningen och som fortbildning av lärare.

Viktigt med sociologiska insikter

Olof Reichenberg var varit CUL-doktorand vilket innebär att han har varit knuten till Centrum för utbildningsvetenskaplig och lärarrelevant forskning.
- Jag tror att det är viktigt att mina sociologiska insikter kan komplettera de pedagogiska och jag hoppas att kunna fortsätta forska i framtiden.
Avhandlingen ”A Mechanism approach to the Sociology of teachers´and Students´Action: Teaching Practice, Student Disengangement and Instructional Materials” kommer att läggas fram den 12 maj vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

AV:

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2012-01-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?