Att vara en fredsstiftare

De sexton punkterna nedan är lånade och något bearbetade från grundsatserna i the Zen Peacemaker Order (för mer information, se fotnoten nedan). Dessa riktlinjer är inte lättsinnigt formulerade och heller inte menade att tas lättsinnigt. För den som kommit en bit på vägen är de dock till god inspiration.


De tre hemvisten

Jag vilar i en insikt om verklighetens natur består i:

• Enhet: allt och alla är delar av samma helhet.
Enhet betyder att man inte håller sig med en utsida: alla och allt är delar av samma helhet som jag själv. Jag bekräftar min vilja att visa omsorg om alla och allt som behöver uppmärksamhet och omsorg. Jag håller mig inte med några fiender, det finns ingen som jag vägrar att ha att göra med. Enhet innebär inte att jag avstår från drastiska aktioner när det är nödvändigt, men sådana sker utifrån en grundläggande insikt i att allting är delar av samma helhet.

• Mångfald: världen har en oändlig och outgrundlig variationsrikedom.
Mångfald betyder att jag öppnar mig för olikheter, mellan människor, mellan situationer, mellan saker. Jag är beredd och villig att arbeta med allt och vara nyfiken på det okända som finns i varje ny situation. Jag bejakar det unika och det olikartade.

• Harmoni: alla företeelsers ömsesidiga beroende.
Harmoni innebär här en medvetenhet om alltings grundläggande ömsesidiga beroende. Enhet och mångfald är två sidor av samma sak. Vi är alla delar av samma väv, vi är alla samvarelser. Accepterande av mångfald möjliggör upptäckten av enhet.


De tre löftena

Jag beger mig in i kallelsen att vara en fredsstiftare och lovar att leva mitt liv genom:

• Att bejaka och genomtränga det okända och därmed ge upp alla fasta föreställningar om mig själv och min omvärld. Varje ny situation är unik. Medan jag kan ha nytta av mina samlade kunskaper och färdigheter bör jag möta varje ny situation som om jag var en okunnig nybörjare. Jag avsvär mig alla förutfattade meningar om rätt och fel och öppnar mig för att lära av det nya och det unika.

• Att bära vittnesmål om glädjen och lidandet i världen. Jag vill se, höra och känna vad som verkligen finns. Jag vill bekräfta det och dela mina erfarenheter med andra. Jag vill möta det smärtsamma, acceptera att det finns och spegla det. Jag vill vara redo att utsätta mig för allt livet ställer mig inför.

• Att hela mig själv och andra. Mitt eget helande och andras helande är i grunden samma sak. Jag väntar inte på att jag själv har frid innan jag börjar arbetet med att stifta fred i min värld.


De tio praktikerna

Jag vilar i insikten om enhetens och mångfaldens ömsesidiga beroende, påminner mig om de tre löftena och tar mig an de tio praktikerna:

1. Att inse att jag inte är åtskild från allt som finns. Jag ska därför inte hata, döda eller skada.

2. Att vara tillfredställd med det jag har. Jag ska därför inte ta vad som inte tillkommer mig.

3. Att möta alla varelser med respekt och värdighet. Jag ska därför nära min förmåga till aktning.

4. Att lyssna och tala från hjärtat. Jag ska därför inte ljuga eller dölja sanningen.

5. Att fostra ett sinne som ser det som finns. Jag ska därför sträva efter insikt och närvaro.

6. Att acceptera vad varje ögonblick har att erbjuda utan inskränkningar. Jag ska därför inte förtränga, tillbakavisa eller nedvärdera det jag möter.

7. Att säga vad jag tror är sanningen utan skuld och anklagelser. Jag ska därför vara ödmjuk.

8. Att använda alla ingredienserna i mitt liv. Jag ska därför acceptera mina upplevelser och göra något gott av dem.

9. Att transformera lidande till visdom. Jag ska därför inte förskansa mig i frustration och ilska.

10. Att hedra mitt liv som ett instrument för att skapa fred. Jag ska därför inte ringakta min egen betydelse.Att läsa vidare:
GLASSMAN, B. (1998) Bearing witness. A Zen master's lessons in making peace, Bell Tower.
HANH, T. N. (1998) Interbeing. Fourteen guidelines for engaged Buddhism, third edition, Parallax Press.
Se också: http://www.peacemakercommunity.org/

 

 

http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.