Konsulter/företag som erbjuder särskilda metoder/koncept

I denna lista presenteras konsulter, fortbildare och företag som huvudsakligen arbetar med en viss metod eller utifrån ett visst koncept.


Nicklas Andén

”Oenighet inte är konflikt – alla konflikter kan lösas!”
Nicklas specialiserar sig på arbetsplatskonflikter sedan 2004 och är utbildad av samt handleds av psykologen och gestaltterapeuten Jan Atle Andresen. Examina 1980 & 1995 från Handelshögskolan i Stockholm och mångårig erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i en lång rad branscher bidar till förståelse för olika klientsystem. Nu är Nicklas i slutspurten på en masterutbildning ”Gestalt in organisations”.
Nicklas vill samla de inblandade under tre dygn, för att de ska kunna lösa sina konflikter och starta om med blanka ark.

E-post: nicklas.anden@idrinia.com
Telefon: 070-635 12 34
Webbplats: www.idrinia.com


Eva Grundelius

Eva Grundelius är kommunikationskonsult, författare till två böcker om Hållbar kommunikation och certifierad jämställdhetskonsult. Eva har utvecklat två nya kommunikationsverktyg, vilka bygger vidare på flera väl beprövade modeller. Det är dels Kommunikationskartan, som är en termometer över olika samtalsklimat. Med hjälp av Kommunikationskartan kan vi avgöra om vi använder rätt kommunikationsnivå i förhållande till situationen och ändamålet. Det andra verktyget heter Hållbar kommunikation. Med hjälp av det kan vi tillsammans reda ut svåra problem och skapa hållbara överenskommelser.

E-post: eva.grundelius@bredband.net
Telefon: 070-645 58 12
Webbplats: www.hallbarkommunikation.se


Liv Larsson

Liv Larsson har arbetat som konsult, medlare, coach och utbildare i sitt eget företag FRIARE LIV sedan 1992. Tidigare var hon verksam bland annat som UGL-handledare. Idag är hon specialiserad på förhållningssättet Nonviolent Communication (giraffspråket). Liv utbildar människor och grupper i konflikthantering och medling. Hon medlar också själv och kom 2007 ut med boken: Skapa kontakt och möten genom medling. Liv har skrivit ytterligare sex böcker som bland annat tar upp kommunikation, empatiskt lyssnande, konflikthantering, skam, skuld och ilska. Hennes senaste bok, Led som du lär, kommer ut denna höst.

E-post: liv@friareliv.se
Telefon: 0911- 241144
Telefon: 070 5454799
Webbplats: www.friareliv.se


Kay Rung

Kay Rung har arbetat som konsult och utbildare i Sverige och internationellt sedan 1998 och driver företaget FRIARE LIV tillsammans med Liv Larsson. Kay arbetar med kommunikationscoaching och medling med Nonviolent Communication (giraffspråket) som utgångspunkt. Han specialiserar sig på att hjälpa parterna i en konflikt att hitta tillbaka till en kontakt som möjliggör samarbete. Tillsammans med Liv har han utvecklat en pedagogisk modell för att lära ut medling. Modellen beskrivs i Liv Larssons bok Skapa kontakt och samarbete genom medling och används bland annat på de kurser FRIARE LIV anordnar.

E-post: kay@friareliv.se
Telefon: 0911- 241144
Telefon: 070 5454799
Webbplats: www.friareliv.se


 

 

Jordan, T. (2009), http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.