Länkar kring konflikthantering

Svenska

Det finns inte särskilt mycket material på den svenskspråkiga delen av internet om konflikthantering. Föreslå gärna fler länkar (dock inte kommersiella).

Centrum för konflikthantering
En Göteborgsbaserad förening.

Forum för konstruktiv konflikthantering
Ett nätverk av organisationer med engagemang för att främja konstruktiv konflikthantering i svenska samhället.

Mobbning i arbetslivet
av Stina Thorin

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering
SFM är en förening som verkar för att främja användningen av medling i Sverige.

Nordisk Forum for Megling
Den nordiska motsvarigheten till Svenskt Forum för Medling.

Riksföreningen medling vid brott
Fokuserar på medling vid brott.

Centret för ickevåldskommunikation i Sverige
Här finns information om träning i Marshall Rosenbergs ickevåldskommunikation. Material om ickevåldskommunikation ges ut av förlaget Friare Liv. På deras webbplats kan du bl.a. läsa hela Marshall Rosenbergs skrift "Vi kan reda ut det."

Centrum för alternativ konfliktlösning vid Luleå tekniska universitet

Att tänka på vid samtal om svåra frågor (Enheten för personal- och organisationsutveckling vid Umeå universitet.)


Engelska

Mediate.com
Mediate.com är en mycket stor webbplats med material huvudsakligen kring medling.

Association for conflict resolution
ACR är en amerikansk yrkesorganisation för personer som arbetar med konflikthantering. Här finns mycket värdefullt material, t.ex. om konflikthanteringssystem.

The Conflict Resolution Information Source
En samling resurser kring konflikthantering.

The Conflict Resolution Network
En australisk webbplats om konfliktlösning.

Program on Negotiation
Program on Negotiation vid Harward Law School i Boston (USA) är ett av världens främsta center för forskning, metodutveckling och utbildning om förhandlingar och konflikthantering. Via webbplatsen kan man bl.a. köpa en stor mängd rollspel (http://www.pon.org/).

American Arbitration Association
Information om alternativ tvistlösning i USA.

S. Kaufman's Resources in Conflict Management, for research, teaching and practice
Här finns en stor samling länkar till webbplatser om konflikthantering.

Center for Non-Violent Communication
Webbplatsen presenterar material kring Marshall Rosenbergs ickevåldskommunikation.

Compassionate Listening & Reconciliation
Texter om aktivt lyssnande.

Online Journal of Peace and Conflict Resolution
En internettidskrift om fredsfrågor och konflikthantering, främst med inriktning på internationella frågor.

Readings in Dispute Resolution: A Selected Bibliography
Här finner du en omfattande bibliografi kring konflikthantering och angränsande ämnen.
 

 

 

Jordan, T. (2003), http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.