Om oss

Hemsidan "Arbetsplatskonflikt" har med stöd av Verket för innovationsforskning byggts av Thomas Jordan, docent och forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet (thomas.jordan@av.gu.se). På denna sida finner du kort information om de personer som på olika sätt bidragit till hemsidan (i alfabetisk ordning efter efternamn).


Gustaf Bates

Studerande vid Göteborgs universitet (bl.a. Konfliktlösning). Han har understött arbetet med hemsidan bl.a. genom tekniska råd och sammanställning av länkar.
E-post: gustavbates@comhem.se


Leif Eriksson

Fil. dr. i Freds- och utvecklingsforskning och verksam vid Institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.
E-post: L.Eriksson@padrigu.gu.se


Peter Hanthe

Arbetar med medling, särskilt vid svåra vårdnads- och umgängestvister mellan föräldrar. Han driver företaget Cause AB med hemvist i Säve utanför Göteborg.
E-post: cause@telia.com


Thomas Jordan

Docent, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Thomas Jordan är ek. dr i ekonomisk geografi och undervisade och forskade vid Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet mellan 1985 och 2001. Han har nu koncentrerat sig på forskning, undervisning och utvecklingsarbete kring människors föreställningsvärldar, i synnerhet vad gäller konflikter och samarbete. Även verksam som coach, föredragshållare och konsult, bl.a. vad gäller utformning av konflikthanteringssystem och uppdragsutbildningar.
E-post: thomas.jordan@av.gu.se
Webbplatser:
Fortbildning för konsulter: http://thomasjordan.se
Akademiskt: http://www.av.gu.se/hem/thomas/
Coaching: http://www.perspectus.se/tj/coaching.html
På engelska: http://www.perspectus.se/tjordan
Telefon: 031-786 5663


Titti Lundin

Lärare i konflikthantering vid Polishögskolan i Stockholm, tidigare adjunkt vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Titti Lundin har en bakgrund bl.a. som teaterproducent. Hon medverkade i ett omfattande forskningsprojekt om individuella skillnader i hur människor hanterar arbetsplatskonflikter 1999-2001 (se rapporten Att varsebli, tolka och hantera konflikter på arbetsplatsen. Vägar att synliggöra våra utvecklingsmöjligheter (pdf)). 2000-2004 undervisade hon i ämnet Konfliktlösning vid Göteborgs universitet. Åtar sig uppdrag som lärare, tränare och föredragshållare inom ämnet konflikthantering.
E-post: titti.lundin@phs.police.se


Margareta Lycken

Leg. psykolog och NLP trainer. Driver ett eget företag sedan 1993. Hon är författare till böckerna "Effektiva arbetslag i skolan" och " Vad är du för en typ?". Har översatt FlexCare och MTR-i teamroller, ett teamrollsformulär med samma utgångspunkt som MBTI. Hon arbetar bl a med utveckling på individ- och gruppnivå.
E-post: margareta.lycken@mailbox.swipnet.se
Telefon och fax: 021-41 03 17
Webbplats: http://www.margaretalycken.se


Elsebeth Ström

Elsebeth är jurist och har även studerat alternativ (d.v.s. icke-juridisk) konfliktlösning, ett ämne i vilket hon har en fil. kand-examen. Hon har bl.a. arbetat som Studentjurist vid Göteborgs Förenade Studentkårer och som projektassistent vid Institutionen för Arbetsvetenskap. Inom ramen för juristutbildningen har hon bl.a. författat arbeten om privat- och offentliganställdas yttrandefrihet.

På denna hemsida har hon skrivit underavdelningen "Du behöver information om arbetsrätt."


 

 

Jordan, T. (2002), http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.