Förman för underhållsenheten mot inköpschefen

Patrik, som samtidigt är förman för underhållsenheten och fackligt ombud, har en konflikt med inköpschefen, Stefan. Stefan är inte Patriks chef, men har av okänd anledning en starkare ställning i företaget än Patriks chef. I ledningsgruppen har Stefan mycket att säga till om. Företagets VD är kraftigt överbelastad och tillbringar mycket tid på resor utomlands. När han åker iväg ber han ofta Stefan att ge instruktioner till Patrik om vad underhållsenheten ska göra. Instruktionerna kommer alltså inte via Patriks chef utan via en person som inte är chef över Patrik. Patriks chef Anders håller sig utanför och säger: "Det där får du reda ut med VDn."

Patrik är arg på inköpschefen Stefan som ofta skäller och delar ut befallningar: "Nu GÖR du som jag har sagt!" Patrik vägrar att följa hans order och kräver att de avtalade reglerna ska följas: "Det är inte din uppgift, DU ger inga order till MIG!" Jobbet blir inte gjort.

Diskussionsfrågor
Diskutera möjliga bidragande orsaker till konflikten på olika nivåer:
– Individernas egenskaper
– Händelseförlopp
– Ledarskap
– Arbetsplatsens strukturer
– Umgängeskulturen

 

 

Jordan, T. (2002), http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.