Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Björn Halleröd

Professor

Björn Halleröd
Professor
bjorn.hallerod@socav.gu.se
+46 31 786 4758

Room number: F238
Postal Address: Box 720, 40530 Göteborg
Visiting Address: Skanstorget 18 , 41122


Department of Sociology and Work Science (More Information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: +46 31 786 4764
Visiting Address: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

About Björn Halleröd

Forskningsområden
Björn Halleröd har i huvudsak forskat om levnadsförhållanden, fördelning av ekonomiska resurser och fattigdom. Forskningen har fokuserat på orsaker till och konsekvenser av utsatta social positioner. Fördelning av resurser och arbete inom hushåll har utgjort en viktig gren av forskning. På senar tid har Halleröds forskning allt mer fokuserat på longitudinella analyser av olika livsfaser. Det gäller studier av det åldrande samhället och övergången från arbetsliv till livet som pensionär och äldre, ungas väg från utbildningssystemet till arbetsmarknaden och försörjningsproblem bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Sedan 2012 leder han ett omfattande projekt om barnfattigdom i utvecklingsländer och från och med 2014 är han engagerad i ledningen av det forskningscentret AgeCap och bedriver bland annat forskning om hur gener och den sociala omgivningen samverkar i relation till Alzheimers sjukdom.

Undervisning och handledning
Halleröd har främst undervisat inom områdena kvantitativ metod, social stratifiering, levnadsförhållanden och socialpolitik. Inom forskarutbildningen har han som handledare varit involverad i ett flertal avhandlingsprojekt med tämligen vitt skilda frågeställningar, allt från kvantitativa longitudinella analyser av social exkludering till studier av sociala relationer på internet.

Samverkan
Halleröd har under en lång tid haft en rad uppdrag, inte minst inom Vetenskapsrådet. Han var ledamot och vice ordförande av Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap under åren 2001-2006. Efter det har han varit engagerad i Vetenskapsrådets arbete med forskningsinfrastruktur och han är sedan 2012 ledamot av Rådet för infrastruktur (RFI). Han har även haft omfattande expertuppdrag åt EU-kommissionen i frågor som rör fattigdom och social exkludering.

Latest publications

Gender and Socioeconomic Differences in Dementia: On the Potentially Mediating Effect of General Psychological Distress
Caroline Hasselgren, Hans Ekbrand, Björn Halleröd, Madeleine Mellqvist Fässberg, Ingmar Skoog et al.
International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER) 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

Socioeconomic status, gender and dementia: The influence of work environment exposures and their interactions with genetic risk factor APOE e4
Caroline Hasselgren, Lotta Dellve, Hans Ekbrand, Anna Zettergren, Henrik Zetterberg et al.
BSA 50th Anniversary Medical Sociology Annual Conference. Glasgow Caledonian University, 12-14 September 2018. , Conference contribution 2018
Conference contribution

A longitudinal analysis of health perceptions amongst those with/without musculoskeletal and cardiovascular diseases: the differential impact of ageing
Shawanda Stockfelt, Lotta Dellve, Björn Halleröd
24th Nordic Congress of Gerontology (NKG). Oslo, Norway: 2-4 May 2018, Oslo, Norway, Nordic Congress of Gerontology, Conference contribution 2018
Conference contribution

The impact of social networks and APOE ɛ4 on dementia among older adults: Tests of possible interactions
Jing Wu, Caroline Hasselgren, Björn Halleröd
13th Conference of the European Sociological Association (ESA): (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29th August - 1st September 2017, Athens, Greece, Conference contribution 2017
Conference contribution

Showing 81 - 90 of 116

2003

Varför får folk socialbidrag? Analys av socialbidragastagandets bestämmningsfaktorer
Björn Halleröd
Socialvetenskaplig tidskrift, Journal article 2003
Journal article

2001

Unemployment and Economic Hardship: A Longitudinal Study of Labour Market Marginalization and Consumption
Björn Halleröd
Employment, Unemployment, Marginalization: Studies in Contemporary Labour Markets, Stockholm, Almqvist and Wiksell International, Chapter in book 2001
Chapter in book

2000

Poverty, Inequality and Health
Björn Halleröd
Breadline Europe, Bristol, The Policy Press, Chapter in book 2000
Chapter in book

Socialbidragstagande och fattigdom
Björn Halleröd
Socialbidrag i forskning och i praktik, Göteborg, Gothia, Chapter in book 2000
Chapter in book

1999

Poverty and Social Exclusion in the Nordic Countries
Björn Halleröd, Matti Heikkilä
Nordic Social Policy, London, Routledge, Chapter in book 1999
Chapter in book

1998

Poor Swedes, Poor Britons: A Comparative Analysis of Relative Deprivation
Björn Halleröd
Empirical Poverty Research in a Comparative Perspective, Aldershot, Ashgate Publishing Ltd, Chapter in book 1998
Chapter in book

Fattigdom och social exkludering
Björn Halleröd
Försäkringskasseförbundet:Välfärd - verkan och samverkan, Magazine article 1998
Magazine article

1997

Lika hushåll, olika ekonomi. Ekonomiska problem bland samboende män och kvinnor
Björn Halleröd
Familj, makt och jämställdhet, Stockholm, Fritzes, Chapter in book 1997
Chapter in book

Showing 81 - 90 of 116

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 4/6/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?