Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

News

 • SOCAV partner in a new EU-project

  [19 Sep 2016] Bengt Larsson is a research partner in the research project SPEEED, Social Partner Engagement and Effectiveness in the European Social Dialogue, which runs 2016-2018. The project is funded by the European Commission (DG Employment, Social Affairs and Inclusion), and is led by Dr. Barbara Bechter, Durham University. The project aims to identify factors that determine the effectiveness of the 43 social sectoral dialogues between employer and employee in the EU-28, and, through an in-depth study of health care and metal sectors, study what creates barriers and commitment social dialogue. Project Website: www.speeed.uk

 • Nytt centrum vid Göteborgs universitet samlar forskning om Human Resource Management

  [29 Jan 2014] Svenska företag har fler anställda utomlands än i Sverige, allt större andel av svenska företag ingår i globala koncerner och den offentliga sektorn ingår i större utsträckning i internationella samarbeten. Hur ska personal- och ledningsfrågor hanteras i ett allt mer globaliserat arbetsliv? Det nyinrättade Centrum för Global Human Resource Management har som mål att stärka svensk forskning inom området. Centrumet drivs i samverkan mellan Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

 • Äldre i centrum

  [4 Dec 2013] Göteborgs universitet får totalt 86 miljoner kronor från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för att utveckla forskningen om äldre och åldrande.

 • Välfärdsbygge och filosofi i samma tradition

  [19 Nov 2013] Henrik Lundberg har tillsammans med kollegor vid Sociologiska institutionen i Lund fått finansiering från Vetenskapsrådet för att studera förhållandet mellan värdfärdsstatens framväxt och den filosofiska strömning som dominerat universitetsfilosofin i Sverige under efterkrigstiden. ¿ Det finns en intressant relation, tänker vi oss, mellan den så kallade analytiska filosofin som har dominerat i Sverige och välfärdsstatens uppbyggnad, säger Henrik Lundberg.

 • Pris för bästa uppsats, stora skillnader mellan policy och verklighet.

  [7 Nov 2013] Anders Bosson och Jonas Bolin har fått Sveriges HR-förenings västra regions pris för bästa studentuppsats 2013. - Det känns jätteroligt, säger Anders Bosson. Vi har studerat skillnaderna mellan vad som står i centrala policydokument angående lönesättningen och hur enskilda chefer tolkar dessa.

Fler nyheter

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 10/10/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?