Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Äldre i centrum

News: Dec 04, 2013

Göteborgs universitet får totalt 86 miljoner kronor från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för att utveckla forskningen om äldre och åldrande.

Av dessa satsas 50 miljoner, fördelat på tio år, på en ny centrumbildning - Center for Capability in Aging - From Genes to Society (AGECAP) -, som tar ett helhetsperspektiv på den åldrande människan. Uppgiften blir att samla forskning inom bland annat psykiatri, psykologi, sociologi, rehabilitering och neurokemi.
– För vår del innebär detta att vi kan fortsätta bygga upp vår forskning om äldre, säger Björn Halleröd som kommer att vara ansvarig på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Studier sedan 70-talet

Arbetet med att bygga upp det nya centrumet kommer att ledas av Ingmar Skoog vid Sahlgrenska akademin. Han leder idag den omfattande befolkningsstudien H70, som startades 1971 då över tusen 70-åringar i Göteborg blev intervjuade om sina liv. Deltagarna undersöktes sedan regelbundet fram till sin död.

Nya samarbeten

Björn Halleröd har sedan början av 2000-talet varit engagerad i forskning kring äldres levnadsvillkor och hälsa och har bland annat lett arbetet med Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE) som är en populationsbaserad longitudinell undersökning om äldres livsvillkor.
– Förutom att vi nu får en långsiktighet får vi också möjlighet att utveckla nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt tillsammans med exempelvis forskare från medicin och kognitionsvetenskap. Just nu sker en kraftig expansion av kunskap inom dessa områden och då är det viktigt att även vi sociologer kan bidra med vår forskning, avslutar Björn Halleröd.
 

BY:

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 2/21/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?