Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Forskningsmedel från Riksbanken

News: Oct 25, 2013

Bengt Larsson har fått drygt tre miljoner för att studera förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa.
Centrala frågeställningar är:
1. Vilka likheter och skillnader finns mellan olika branschers samarbetsformer?
2. I vilken mån förklaras dessa genom skillnader i industriella relationer mellan branscher/sektorer respektive mellan länder?
3. Hur ser de fackliga samarbetsnätverkens struktur ut inom respektive bransch?
4. Vilka resurser och prioriteringar kan förklara skillnader i nätverkspositioner och samverkansformer inom samarbetet?

För mer information. kontakta Bengt Larsson eller Abby Petersson. En sammanfattning finns på http://anslag.rj.se/sv/anslag/46727

BY:

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 2/21/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?