Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur har Pride-paraderna utvecklats?

News: Oct 28, 2013

Pride-paraderna har blivit en plattform för att föra fram politiska krav på likabehandling inom samlevnadslagstiftningen, och för att ifrågasätta samlevnadsnormer som utesluter HBT-personer. Genom att jämföra Pride-parader i sex europeiska länder studeras hur politiska och kulturella förutsättningar påverkar inriktningen på paraderna i olika nationella sammanhang.

  • I vilken utsträckning leder olikheter i stöd från eliter och den allmänna opinionen till skillnader i hur individer och organisationer i HBT-rörelsen använder Pride-parader?
  • Vilka allianser skapas genom Pride-parader, och hur skiljer sig förutsättningarna för detta åt?
  • Hur uttrycks skiljelinjerna inom olika länders HBT-rörelser, såsom den mellan krav på normalisering av HBT-personers sätt att leva och ett radikalt ifrågasättande av samhällets syn på sexualitet, samlevnad och familjebildning eller ett hävdande av den egna gruppens särart?

För mer information, kontakta projektledaren Abby Peterson eller gå in på http://anslag.rj.se/sv/anslag/46812

BY:

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 2/21/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?