Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Institutionens projekt uppmärksammas av Svenska Dagbladet

News: Oct 29, 2013

Projektet Livspondus är ett samarbetsprojekt mellan institutionen och Kriminalvården som syftar till att medvetandegöra och synliggöra den värdefulla resurs som tyst kunnande innebär. Med hjälp av en konkret modell kan personal på en arbetsplats upptäcka, reflektera över och ta till vara sitt eget och varandras tysta kunnande. I förlängningen sprids medvetenheten om det tysta kunnandet till kollegor, och hela arbetsplatsen gagnas.

För mer information om projektet gå in på http://www.socav.gu.se/Samverkan/tyst-kunnande/

För att läsa artikeln i Svenska Dagbladet klicka här

BY:

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 2/21/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?