Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Pris för bästa uppsats, stora skillnader mellan policy och verklighet.

News: Nov 07, 2013

Anders Bosson och Jonas Bolin har fått Sveriges HR-förenings västra regions pris för bästa studentuppsats 2013.
- Det känns jätteroligt, säger Anders Bosson. Vi har studerat skillnaderna mellan vad som står i centrala policydokument angående lönesättningen och hur enskilda chefer tolkar dessa.

De bägge studenterna studerade de centrala policydokumenten som finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset och därefter intervjuade ett antal enhetschefer för att se hur de översätter, eller tolkar, de centrala skrivningarna om individuell lönesättning.
- Vi såg att det var stora skillnader i hur de enskilda cheferna tolkade den centrala lönepolicyn. Detta innebär i sin tur att samma profession kunde lönesättas olika beroende på vilken del i organisationen man befann sig.
Ett exempel på begrepp som gav upphov till olika tolkningar var ”kompetens”. Ett annat område där det fanns stora skillnader var i vilket perspektiv man skall se den individuella lönesättningen, som en uppmuntran till framtida arbetsinsatser eller som en belöning för redan genomfört arbete.

Överraskade
Anders Bosson och Jonas Bolin presenterade sin uppsats för VGRs arbetsgivarråd, en central funktion för hela regionen där strategiska HR-frågor diskuteras.
- De var medvetna om problemet, men samtidigt överraskade över att skillnaderna var så stora, säger Anders Bosson.
Anders och Jonas gick ut P-programmet vid Göteborgs universitet i våras och just nu söker de jobb.
- Ett sådant här pris sitter givetvis bra i våra CV:n

Uppsatsen heter ”Individuell lönesättning, Från policy till praktik – en fallstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhus".
 

BY:

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 2/21/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?