Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Publication in the series - "Göteborg studies in Sociology"

The following publications are available from the Department’s periodical series; Göteborg Studies in Sociology. If you are interested in purchasing one of these publications then please make contact with Gunilla Holmqvist (mail) or phone 031-786 4822

Asterisk * state that the edition is sold out.

2014 - 2001

Nr

Author

Title

Year

Type

Asterisk

57.

Danka Miscevic

Bortom scenen. En sociologisk studie av frilansande skådespelares villkor

2014

 (dokt avh)

56.

Live Stretmo

Governing the unaccompanied child. Media, policy and practice

2014

(dokt avh)

 

55.

Kristina Lovén Seldén

Europafacklig samverkan. Problem och möjligheter

 2014

 (dokt avh)

 

54.

Öncel Naldemirci

Caring (in) diaspora

2013

(dokt avh)

 

53.

Goran Puaca

Educational choises of the future. A social inquiry into micro-politics in education

2013

(dokt avh)

 

52.

Mats Widigson

Från miljonprogram till högskoleprogram - plats, agentskap och villkorad valfrihet

2013

(dokt avh)

 

51.

Dolores Calvo

What Is the Problem of Gender? Mainstreaming Gender in Migration and Development Policies in the European Union

2013

(dokt avh)

 

50.

Christel Backman

Criminal Records in Sweden. Regulation of Access to Criminal Records and the Use of Criminal Background checks by Employers

2012

(dokt avh)

 

49.

Jörgen Larsson

Studier i tidsmässig välfärd-med fokus på tidsstrategier och tidspolitik för småbarnsfamiljer

2012

(dokt avh)

   

48.

Ericson, Mathias

Nära inpå - maskulinitet, intimitet och gemenskap i brandmäns arbetslag

2011

(doct thesis)

47.

Wahlström, Mattias

The Making of Protest and Protest Policing: Negotioation, Knowledge, Space, and Narrative

2011

(doct thesis)

46.

Daoud, Adel

Scarcity, Abundance and Sufficiency: Contributions to Social and Economic Theor

2011

(doct thesis)

45.

Hedenus, Anna

 At the end of the rainbow. Post-winning life among Swedish lottery winners

2011

(doct thesis)


 

44.

Jonsson, Christer

I fäders och mödrars spår. Landsortsungdomars identitetsutveckling och vuxenblivande i ett livsformsperspektiv.

2010

(doct thesis)

43.

Bergström, Gunilla

Tjänsteresor i människors vardag - om rörlighet, närvaro och frånvaro

2010

<(dokt avh)

42.

Karlsson, Anette

I moderniseringens skugga. Om förändring och identitet i två administrativa serviceyrken

2010

(dokt avh)

41.

Eriksson, Bo G.

Studying aging experiences, description, variation, prediction and explanation.

2010

(dokt avh)

40.

Shmulyar Gréen, Oksana

Entrepeneurship in Russia: Western Ideas in Russian translation

2009

(dokt avh)

39.

Ranagården, Lisbeth

Lärares lärande om elever - en sociologisk studie om yrkespraktik

2009

(dokt avh)

38.

Jagudina, Zaira

Social Movements and Gender in Post-Soviet Russia. The Case of the Soldiers´Mothers NGOs

2009

 (dokt avh)

 

37.

Bjarnason, Tómas

Social Recognition and Employees´ Organizational Support

2009

 (dokt avh)

 

36.

Pellbring, Mats

Laissez-faire, systemkritik eller reformism?
En studie av den svenska opinionsbildande globaliseringsdiskursen i dagspress, 1992-2001.

2008

 (dokt avh)

 

35.

Sjöstrand, Glenn

Gåvan i Gnosjö Företagares relationer i ett industriellt distrikt.

2008

 (dokt avh)

 

34.

Bengtsson, Mattias

Individen stämplar in. Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning.

2008

 (dokt avh)

 

33.

Persson, Sofia

Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen ca. 1800-2000.

2008

 (dokt avh)

 

32.

Latta, Mia

Public Transfers and Private Help Support networks of marginalised and poor individuals in Sweden in the 1990s

2007

 (dokt avh)

 

31.

Berntsson, Paula

Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier

2006

 (dokt avh)

 

30.

Flisbäck, Marita

Att lära sig konstens regler
En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar.

2006

(dokt avh)

 *

29.

Ulfsdotter Eriksson, Ylva

Yrke, Status & Genus En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad.

2006

 (dokt avh)

 

28.

Ekbrand, Hans

Separationer och mäns våld mot kvinnor.
(Utgiven i Pdf)

2006

 (dokt avh)

 *

27.

Eydal, Gudny

Family Policy in Iceland 1944-1984.

2005

 (dokt avh)

 

26.

Engström, Pär

Samtal och ledarskap. En studie av medarbetarsamtal i grundskolan.

2005

 (dokt avh)

 

25.

Winell-Garvén, Irene

Vägen till Parnassen. En sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939.

2005

 (dokt avh)

 

24.

Seldén, Daniel

 

Om det som är - ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism.

2005

(dokt avh)

 

23.

Chronholm, Anders

Föräldraledig pappa - Mäns erfarenheter av delad föräldraledighet

2004

(dokt avh)

 

22.

Alinia Minoo

 

 

Spaces of Diasporas Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging. Avhandling i Pdf

2004

(dokt avh)

 

21.

Tursunovic Mirzet

Fostran till Demokrati. Tre sociologiska delstudier av bosniska ungdomars politiska socialisering.

2004

(dokt avh)

 

20.

Wingfors S. Stina

Socionomyrkets Professionalisering.

2004

(dokt avh)

 (*)

19.

Wennerström, Ulla-Britt

Den kvinnliga klassresan.

2003

(dokt avh)

 

18.

Morner, Claudia Gardberg

Självständigt beroende. Ensamstående mammors försörjningsstrategier.

2003

(dokt avh)

 

17.

Schedin, Stefan

Ekonomisk ojämlikhet. Inkomstfördelning och inkomstskillnader i Sverige under 1980- och 1990-talen.

2003

(dokt avh)

 

16.

Rolandsson, Bertil

Facket, informationsteknologin och politiken. Strategier och perspektiv inom LO 1976-1996.

 

2003

(dokt avh)

 

15.

Engdahl, Oskar

I finansvärldens bakre regioner. En studie om finansiella offshore-marknader och ekonomisk brottslighet.

2003

(dokt avh)

 

14.

Hansson, Agneta

Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik - i spåren efter LOM.

2003

(dokt avh)

 

13.

Carlson, Marie

Svenska för invandrare - brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom sfi-undervisningen.

2002

(dokt avh)

 *

12.

Hellum, Merete

Förförd av Eros. Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö.

2002

(dokt avh)

 *

11.

Sobis, Iwona
Employment Service in Transition: Adaptation of a socialist employment agency to a market economy. A case study of Lodz, Poland 1989-1998.

2002

(dokt avh)

 

10.

Korp, PeterHälsopromotion - en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutinalisering.

2002

(dokt avh)

 (*)

9.

Brnic, AnitaSpeaking of Nationality. On Narratives of National Belonging and the 'Immigrant'.

2002

(dokt avh)

 

8.

Persson, Anders

I kräftans tecken. En historiesociologisk studie av cancerforskningens samhälleliga villkor i Sverige och USA under 1900-talet.

2002

(dokt avh)

 

7.

Rigné, Eva Marie

Profession, Science and State. Psychology in Sweden 1968 - 1990.

2002

(dokt avh)

 

6.

Gustafson, Per

 

Place, Place Attachment and Mobility. Three sociological studies.

2002

(dokt avh)

 

5.

Hansen, Lars

The Division of Labour in Post-Industrial Societies.

2001

(dokt avh)

 

4.

Blomquist, Bo

Förskolebarnets relation till sin familj: Förändrade förutsättningar och föreställningar 1950-1990.

2001

(dokt avh)

 

3.

Larsson, Bengt

Bankkrisen, medierna och politiken. Offentliga tolkningar och reaktioner på 90-talets bankkris.

2001

(dokt avh)

 

2.

Berglund, Tomas

 

 

Attityder till arbete i Västeuropa och USA. Teoretiska perspektiv och analyser av data från sex länder.

2001

 (dokt avh)

 

1.

Furåker, Bengt (ed)

Employment, Unemployment, Marginalization. Studies on Contemporary Labour Markets.

2001

(antologi)

 

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 3/28/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?