Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Farväl till arbetet

Marita Flisbäck och Mattias Bengtsson har deltagit i ett forskningsprojekt som undersökte människors relationer till sin pensionering. Ett av resultaten från projektet har blivit en bok, Farväl till arbete.

Er bok heter Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension (Lund, Nordic Academic Press). Berätta lite om dess bakgrund.
Boken har tillkommit inom forskningsprojektet ”På väg mot en annan vardag. Individers meningsskapande vid pensionens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv” (finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse). Sammantaget har vi intervjuat 43 personer, varav 35 intervjuades både före och efter pensionsdagen. Genom att ta del av många individers livsberättelser har vi fått ett rikt och ingående material att arbeta med, vilket vi huvudsakligen analyserat med hjälp av existens- och kultursociologiska perspektiv. Det har varit viktigt för oss att individer från olika typer av yrken och positioner skulle dela med sig av sina mångfacetterade erfarenheter. Intervjuer har bland annat gjorts med personer från yrken som renhållningsarbetare, undersköterska, revisor, skådespelare, präst, polis och organist.

Varför är det viktigt att veta hur människor tänker om hur det är att gå i pension?
Studier av pensioneringen som process är ett eftersatt forskningsområde och särskilt när det gäller att belysa processen med hjälp av individernas egna röster. Inte minst belyser pensioneringen förvärvsarbetets betydelse i människors liv. Vissa har drömt om pensionsdagen länge, vissa måste gå på grund av att de är utslitna eller sjuka. Andra vill inte alls sluta jobba. En utgångspunkt är alltså att pensioneringens innebörd bör tolkas i relation till yrkeslivets villkor och den mening som individer och grupper tillskriver yrkesutövandet.

Därtill är pensionering en central process eller brytpunkt på individens livsbana. Det är en välfärdsinstitution som påkallar individen att ta farväl av förvärvsarbetet. Genom att ta del av människors erfarenheter av yrkesliv och pensionering är det viktigt för oss att kunna förstå den nyansrika innebörden av att gå i pension, och vi vill särskilt bidra med tolkningsperspektiv där de pensionerades erfarenheter belyses i relation till meningsskapande och existentiella frågor.

Har ni kommit fram till några extra intressanta resultat?
Vi har under projektets gång erfarit att individer har ett stort behov av att få tala om sina erfarenheter av yrkeslivet och tankar om livet i allmänhet i samband med pensioneringen. I boken visar vi hur de dilemman som uppkommer med pensioneringen i hög grad är av existentiell art. Ett exempel är hur pensionstillfället kan synliggöra och förstärka yrkesverksamhetens existentiella innebörder genom att vi visar hur arbetets existentiella mening skiftar i betydelse med avståndet till pensionstillfället. Ett annat exempel är att företeelsen ”att gå i pension” kan väcka tankar på livets förgänglighet och förändra hur vi ser på arbete, ekonomi, familj, vänskapsrelationer och fritidsintressen. Vi menar även att just lönearbetets existentiella mening, vilket vi diskuterar i termer av ett ”kall”, är ett viktigt tema som vanligen åsidosätts inom samtida sociologi. Vår analys pekar på att existenssociologiska analyser kan komplettera arbetslivs- och pensioneringsforskningen, men också den sociologiska visionen rent allmänt.

Ett annat viktigt resultat är att de erfarenheter som intervjupersonerna berättar om pekar på att det finns en social ojämlikhetsproblematik som påverkar erfarenheter kring pensionering. Detta är även relaterat till erfarenheter av hur negativa förändringar i yrkeslivet kan påverka beslutsprocessen att pensioneras. Arbetsrelaterade förslitningsskador, omorganisering eller känslor av maktlöshet gentemot överordnade har ibland utgjort väsentliga faktorer som drivit på beslutsprocessen. För vissa kan därmed pensioneringen utgöra en källa till motstånd för att hävda ett oberoende från arbetet.

Vad vi ser som centralt i vår studie är dock att både besluten kring pensioneringen och erfarenheter av processen måste tolkas utifrån flera faktorer. Ekonomiska faktorer är viktiga, men inte allenarådande. Detsamma gäller hälsa och familjesituationen som också har stor inverkan på när individen vill eller måste gå i pension. Men för att återigen knyta an till det existenssociologiska perspektivet: Innebörden av dessa ekonomiska och sociala situationer vävs samman och relateras till varandra genom den mening som individen tillskriver sin förflutna och framtida livssituation, ett existentiellt meningsskapande som växer sig extra starkt i takt med att pensionärstillvaron närmar sig.

Mer information
Författare till boken är Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet, Marita Flisbäck, Göteborgs universitet och Anna Lund, Linnéuniversitetet.

Läs mer på förlagets webbsida
http://www.nordicacademicpress.com/bok/farval-till-arbetet/

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2017-04-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?