Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Governance

Hur styrs samhällen, organisationer och individer? Detta är i vid bemärkelse den grundläggande frågan för sociologisk forskning om ”governance”. Mer specifikt kan det handla om övergripande frågor rörande såväl globala processer som hur välfärdstaten organiseras på nationell nivå – till exempel vilket inflytande som politik, marknad, civilsamhälle och expertis har. Men det kan också handla om hur organisationers styrs, och hur vi som enskilda individer uppmuntras eller föreskrivs att agera på önskvärda sätt. En mängd pågående och avslutade forskningsprojekt vid institutionen har anknytning till detta forskningsfält, med fokus på sådant som:

  • Hur globala styrprocesser fungerar i nationella och lokala kontexter. Här finns forskning om maktrelationer i internationellt bistånd till civilsamhällen i det globala Syd, om förhållandet mellan global klimatpolitik och miljörörelsen, samt globala mönster för marknadsstyrning av städer.
  • Hur gränsdragningar görs mellan politik och vetenskap - tex inom klimatpolitik och kärnavfallshantering, och hur och gränser mellan legitima och illegitima intressen/intressenter dras när planerings- och beslutsprocesser breddas till att inkludera stakeholders eller en bredare allmänhet.
  • Hur traditionella välfärdsområden påverkas av införandet av ”New Public Management” och marknadsliknande lösningar – t.ex. inom skolan, arbetsmarknadsåtgärder eller boende för hemlösa.
  • Hur nya styrformer och självregleringar skapas på olika marknader för att upprätthålla förtroende eller skapa förutsättningar för hållbar utveckling, samt hur företag och konsumenter därigenom ges större ansvar för att dessa mål nås.
  • Hur organisationers och professioners verksamheter styrs med hjälp av mål- och uppföljningssystem, vetenskaps- och evidensbaserade kunskapsöversikter, samt normerande standards – t.ex. inom polisen och skolan, vården, personalarbete eller myndighetsutövning.

 

Exempel på gemensamma böcker producerade inom ramen för denna forskningsriktning vid institutionen är Vetenskapligt medborgarskap (kommande på Studentlitteratur, 2019), Transformations of the Swedish Welfare State – From Social Engineering to Governance? (Palgrave Macmillan 2012), respektive Social kontroll – övervakning, disciplinering och självreglering (Liber 2011). Vid institutionen finns sedan några år även en seminarieserie rubricerad ”Governance/Governmentality” till vilken vi bjuder in externa och interna föreläsare för att presentera forskning och teoretiska perspektiv på området.

För mer information kontakta Bengt Larsson eller Linda Soneryd

I vänstermarginalen finns de forskare som arbetar inom området.

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2018-12-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://socav.gu.se/forskning/governance/
Utskriftsdatum: 2020-08-14