Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Monograph from the Department och Sociology

1. Sjöstrand, Per: Karriärens utveckling. En socialpsykologisk analys av yrkes­val. 1968 (Lic avh)
2. Jonsson, Dan: Interpersonell relationer. En vidareutveckling av några utbytes­teoretiska ansatser. 1969 del 1 och 2 (Dokt avh)
3. Rundblad, Bengt: Forestville. A Study of Rural Sodal Change. 1951 (Lic avh)
4. Hart, Horst & von Otter, Casten: Lokal lönebildning. En sodologisk formule­ring av ekonomiska differentieringprocesser. 1972 (Dokt avh)
5. Jonsson, Dan: Introduction to Data Tensor Models for Sodal Sdence. 1972
6. Eriksson, Kjell: Facklig demokrati. Begrepp och utvecklingstendenser. 1973 (Dokt avh)
7. Osei-Kofi, Ebenezer: Marriage and the Family. A study of Social Change in Ghana. 1974 (Dokt avh)
8. Bäck-Wiklund, Margareta & Lindfors, Hans: Lokalsamhället som livs­form. Idé och verklighet. 1974 (Dokt avh)
9. Grahm, Leif: Arbetsmarknadsforskning. 1974
10. Kemeny, Jim: An Interactionist Perspective to Macro Soâology. 1976 (Dokt avh)
11. Hellberg, Inga (red): Ungdomens problem på arbetsmarknaden. 1977
12. Muga, David: A Field of Seed. Sodal Mobility and Sodal Change in a West Bengal Hill Village. 1977 (Dokt avh)
13. Törnqvist, Rolf: Människors samhällsomständigheter. 1977 (Dokt avh)
14. Andersson, Sten: Existens och sexualitet - en interaktionistisk tolkning av psykoanalysen. 1977 (Dokt avh del I och II)
15. Leissner, Tom: Mot dryckenskap. 1978 (Dokt avh)
16. Teeland, Lawrence: Keeping in Touch. The Relation between Old People and their Adult Children. 1978 (Dokt avh)
17. Svensson, Lennart: Från bildning till utbildning. Del I. En diskussion kring historié- och sodologisk teori om universitetens utveckling och omvandling. 1978
18. Svensson, Lennart: Från bildning till utbildning. Del II. Universitetens om- vandlingfrån 1100-talet till 1870-talet. 1978 (Dokt avh)
19. Orban, Pal: Massmedier - de nya folkrörelserna. Kultur och normativ integ­ration i det svenska samhället. 1978 (Dokt avh)
20. Hellberg, Inga: Studier i professionell organisation. En professionsteori med tillämpning på veterinäryrket. 1978 (Dokt avh)
21. Svensson, Lennart: Från bildning till utbildning. Del III. Universitetens om- vandlingfrån 1870-talet till 1970-talet. 1980
22. Markopolo, Christina: Sociocultural Effects of Intra-European Migration. A Cyclical Research Study in Greece and Sweden. 1981
23. Hörte, Sven-Åke (red.) Ungdomsarbetslöshet i dag och i morgon. Rapport från ett symposium i Särö den 11-12 november 1980 under redaktion av Sven- Åke Hörte i samarbete med Horst Hart. 1981
24. Bjelvehammar, Bo & Olsson, Henny: Samspel och omvårdnad. Analys av utbildning, organisation och samspel inom vården. 1982 (Dokt avh)
25. Lennartsson, Hilda: Struktur och organisation. Några forutsättningar för hyresgästinflytande i bostadsförvaltningen. 1982 (Dokt avh)
26. Donoghue, Edwin: The Illusion of the Absolute. A Critical Study of the Marxian Concept of Alienation and its Hegelian Foundation. 1982 (Dokt avh)
27. Hellberg, Inga & Vrethem, Mats: Lagen om anställningsskydd. Tillkomst och tillämpning. 1982
28.  Hörte, Sven-Åke: Medbestämmande. En analys av kontaktmönster mellan parter vid arbetsställen. 1983 (Dokt avh)
29. Karlsson, Svante: Oil and the World Order. A study of American Foreign Oil Policy 1940-1980. 1983 (Dokt avh)
30. Streiffert, Helena: Studier i Svenska kvinnorörelsen. 1983 (Dokt avh)
31. Bjurström, Erling: Det populärmusikaliska budskapet 1955-1977. 1984
32. Hart, Margareta: Arbetslösa ungdomar i beredskapsarbete. 1984 (Dokt avh)
33. Meziane, Abdes selam: Mahgreb: Ett islamiskt samhälle i ett historiesociolo- gisktperspektiv. 1984 (Dokt avh)
34. Fürst, Gunilla: Reträtten från mansjobben. En studie av industriarbetande kvinnor och arbetsdelningen mellan könen på en intern arbetsmarknad. 1985 (Dokt avh)
35. Kollind, Anna-Karin: Freud och verkligheterna. Psykiskt, organiskt och soci­alt i Freuds tidiga tänkande. 1986 (Dokt avh)
36. Soidre-Brink, Tiiu: Boendetsförändring och kollektivt handlande. 1987 (Dokt avh)
37. Peterson, Abby: Women in Political Movement. 1987 (Dokt avh)
38. Cwejman, Sabina: Befrielse eller exploatering? Om kvinnoliv i statens, kyr­kans och frihetsrörelsens Polen. 1987 (Dokt avh)
39. Nilsson, Arne: Strukturomvandling och arbetsmarknadssegmentering. En studie av arbetsmarknadsutvecklingen i Sjuhäradsbygden under 1970-talet. 1988 (Dokt avh)
40. Fürst, Gunilla: I reserv och reservat. Om villkorenför kvinnors arbete på mans- dominerade verkstadsgolv. 1988
41. Fredholm, Eva: Sin lön värd. 1989 (Dokt avh)
42. Boglind, Anders: Medarbetare och medlem. Individuell och kollektiv rationalitet i arbetslivet. 1989 (Dokt avh)
43. Bäck-Wiklund, Margareta & Lindfors, Hans (red) : Arbetets organisering, människans försörjning. Vänbok till Bengt G Rundblad, 1990
44. Lindholm, Margareta: Talet om det kvinnliga. Studier i feministiskt tänk­ande i Sverige under 1930-talet. 1990 (Dokt avh)'
45. Håkansson, Kristina: Program och realitet. Förändringsstrategier i arbetslivet. 1991 (Lic avh)
46. Sundqvist, Göran: Vetenskapen och miljöproblemen. En expertsociologisk studie. 1991 (Dokt avh)
47. Grundén, Kerstin: Människa, organisation, ADB-system. Mot en männis- koorienterad syn på systemutveckling. 1992 (Dokt avh)
48. Carle, Jan: Ungdomsarbetslöshet, välfärd och livsstil. 1992 (Lic avh)
49. Andersson, Curt: Att utveckla ledare. 1992 (Lic avh)
50. Eriksson, Birgitta: Vad händer med arbetet? 1993 (Lic avh)
51. Larsson, Patrik: Kvalitet, arbetstillfredsställelse och effektivitet i hemtjänst för äldre. (Lic avh)
52. Karlsson, Sven-Erik: Natur och kultur som turistiska produkter - en början till en soäologisk analys. 1994 (Dokt avh)
53. Bartley, Kristina & Hanson, Susanna: Barnomsorg i tiden. 1994 (Lic avh)
54. Paulson, Sven: Politik mot ungdomsarbetslöshet - En internationell jämfö­relse. 1994 (Dokt avh)
55. Lannerheim, Lena: Syster blir till. En soäologisk studie av sjuksköterskeyrkets framväxt och omformering. 1994 (Dokt avh)
56. Björkemarken, Mariann: Implementeringsanalys som komplement vid utvär­dering - en fråga om perspektiv och förklaring. 1995 (Dokt avh)
57. Håkansson, Kristina: Förändringsstrategier i arbetslivet. 1995 (Dokt avh)
58. Blomsterberg, Marianne: Garanterade karriärer? Om social styrning och sysselsättningspolitik för ungdomar. 1996 (Dokt avh)
59. Larsson, Patrik: Hemjänsten ur tre perspektiv — en studie bland äldre, an­ställda och ledning. 1996 (Dokt avh)
60. Björnberg, Ulla & ICollind, Anna-Karin (red): Men's Family Relations. Reportfrom an International Seminar. 1996
61. Oskarsson, Hermann: En Klasstrukturs uppkomst och utveckling. Akureyri 1860-1940. 1996 (Dokt avh)
62. Thörn, Håkan: Modernitet, soäologi och soäala rörelser I Rörelser i det mo­derna: Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989. 1997 (Dokt avh)
63. Einarsdottir, Torgerdur: Läkaryrket iförändring. En studie av den medicin­skaprofessionens heterogenisering och könsdifferentiering. 1997 (Dokt avh)
64. Åberg, Jan-Olof: Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik. 1997 (Dokt avh)
65. Van Bich, Pam: The Changes of the Vietnamese Family in the Red River Delta. 1997 (Dokt avh)
66. Eriksson, Birgitta: Arbetet i människors liv. 1998 (Dokt avh)
67. Bartley, Kristina: Barnpolitik och barnets rättigheter. 1998 (Dokt avh)
68. Nordström, Monica: Yttre villkor och inre möten. Hemtjänsten som organi­sation. 1998 (Dokt avh)
69. Stier, Jonas: Dimensions and Experiences of Human Identity. An Analytical Toolkit and Empirical Illustration. 1998 (Dokt avh)
70. Johansson, Anna: La Mujer Sufrida - the Suffering Woman. Narratives on Femininity among Women in a Nicaraguan Barrio. 1999 (Dokt avh)
71. Hellberg, Inga; Saks, Mike & Benoit, Cecilia: Professional Identities in Transistion: Cross-cultural Dimensions. 1999

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2016-03-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?