Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Monograph from the Department och Sociology

1. Sjöstrand, Per: Karriärens utveckling. En socialpsykologisk analys av yrkes­val. 1968 (Lic avh)
2. Jonsson, Dan: Interpersonell relationer. En vidareutveckling av några utbytes­teoretiska ansatser. 1969 del 1 och 2 (Dokt avh)
3. Rundblad, Bengt: Forestville. A Study of Rural Sodal Change. 1951 (Lic avh)
4. Hart, Horst & von Otter, Casten: Lokal lönebildning. En sodologisk formule­ring av ekonomiska differentieringprocesser. 1972 (Dokt avh)
5. Jonsson, Dan: Introduction to Data Tensor Models for Sodal Sdence. 1972
6. Eriksson, Kjell: Facklig demokrati. Begrepp och utvecklingstendenser. 1973 (Dokt avh)
7. Osei-Kofi, Ebenezer: Marriage and the Family. A study of Social Change in Ghana. 1974 (Dokt avh)
8. Bäck-Wiklund, Margareta & Lindfors, Hans: Lokalsamhället som livs­form. Idé och verklighet. 1974 (Dokt avh)
9. Grahm, Leif: Arbetsmarknadsforskning. 1974
10. Kemeny, Jim: An Interactionist Perspective to Macro Soâology. 1976 (Dokt avh)
11. Hellberg, Inga (red): Ungdomens problem på arbetsmarknaden. 1977
12. Muga, David: A Field of Seed. Sodal Mobility and Sodal Change in a West Bengal Hill Village. 1977 (Dokt avh)
13. Törnqvist, Rolf: Människors samhällsomständigheter. 1977 (Dokt avh)
14. Andersson, Sten: Existens och sexualitet - en interaktionistisk tolkning av psykoanalysen. 1977 (Dokt avh del I och II)
15. Leissner, Tom: Mot dryckenskap. 1978 (Dokt avh)
16. Teeland, Lawrence: Keeping in Touch. The Relation between Old People and their Adult Children. 1978 (Dokt avh)
17. Svensson, Lennart: Från bildning till utbildning. Del I. En diskussion kring historié- och sodologisk teori om universitetens utveckling och omvandling. 1978
18. Svensson, Lennart: Från bildning till utbildning. Del II. Universitetens om- vandlingfrån 1100-talet till 1870-talet. 1978 (Dokt avh)
19. Orban, Pal: Massmedier - de nya folkrörelserna. Kultur och normativ integ­ration i det svenska samhället. 1978 (Dokt avh)
20. Hellberg, Inga: Studier i professionell organisation. En professionsteori med tillämpning på veterinäryrket. 1978 (Dokt avh)
21. Svensson, Lennart: Från bildning till utbildning. Del III. Universitetens om- vandlingfrån 1870-talet till 1970-talet. 1980
22. Markopolo, Christina: Sociocultural Effects of Intra-European Migration. A Cyclical Research Study in Greece and Sweden. 1981
23. Hörte, Sven-Åke (red.) Ungdomsarbetslöshet i dag och i morgon. Rapport från ett symposium i Särö den 11-12 november 1980 under redaktion av Sven- Åke Hörte i samarbete med Horst Hart. 1981
24. Bjelvehammar, Bo & Olsson, Henny: Samspel och omvårdnad. Analys av utbildning, organisation och samspel inom vården. 1982 (Dokt avh)
25. Lennartsson, Hilda: Struktur och organisation. Några forutsättningar för hyresgästinflytande i bostadsförvaltningen. 1982 (Dokt avh)
26. Donoghue, Edwin: The Illusion of the Absolute. A Critical Study of the Marxian Concept of Alienation and its Hegelian Foundation. 1982 (Dokt avh)
27. Hellberg, Inga & Vrethem, Mats: Lagen om anställningsskydd. Tillkomst och tillämpning. 1982
28.  Hörte, Sven-Åke: Medbestämmande. En analys av kontaktmönster mellan parter vid arbetsställen. 1983 (Dokt avh)
29. Karlsson, Svante: Oil and the World Order. A study of American Foreign Oil Policy 1940-1980. 1983 (Dokt avh)
30. Streiffert, Helena: Studier i Svenska kvinnorörelsen. 1983 (Dokt avh)
31. Bjurström, Erling: Det populärmusikaliska budskapet 1955-1977. 1984
32. Hart, Margareta: Arbetslösa ungdomar i beredskapsarbete. 1984 (Dokt avh)
33. Meziane, Abdes selam: Mahgreb: Ett islamiskt samhälle i ett historiesociolo- gisktperspektiv. 1984 (Dokt avh)
34. Fürst, Gunilla: Reträtten från mansjobben. En studie av industriarbetande kvinnor och arbetsdelningen mellan könen på en intern arbetsmarknad. 1985 (Dokt avh)
35. Kollind, Anna-Karin: Freud och verkligheterna. Psykiskt, organiskt och soci­alt i Freuds tidiga tänkande. 1986 (Dokt avh)
36. Soidre-Brink, Tiiu: Boendetsförändring och kollektivt handlande. 1987 (Dokt avh)
37. Peterson, Abby: Women in Political Movement. 1987 (Dokt avh)
38. Cwejman, Sabina: Befrielse eller exploatering? Om kvinnoliv i statens, kyr­kans och frihetsrörelsens Polen. 1987 (Dokt avh)
39. Nilsson, Arne: Strukturomvandling och arbetsmarknadssegmentering. En studie av arbetsmarknadsutvecklingen i Sjuhäradsbygden under 1970-talet. 1988 (Dokt avh)
40. Fürst, Gunilla: I reserv och reservat. Om villkorenför kvinnors arbete på mans- dominerade verkstadsgolv. 1988
41. Fredholm, Eva: Sin lön värd. 1989 (Dokt avh)
42. Boglind, Anders: Medarbetare och medlem. Individuell och kollektiv rationalitet i arbetslivet. 1989 (Dokt avh)
43. Bäck-Wiklund, Margareta & Lindfors, Hans (red) : Arbetets organisering, människans försörjning. Vänbok till Bengt G Rundblad, 1990
44. Lindholm, Margareta: Talet om det kvinnliga. Studier i feministiskt tänk­ande i Sverige under 1930-talet. 1990 (Dokt avh)'
45. Håkansson, Kristina: Program och realitet. Förändringsstrategier i arbetslivet. 1991 (Lic avh)
46. Sundqvist, Göran: Vetenskapen och miljöproblemen. En expertsociologisk studie. 1991 (Dokt avh)
47. Grundén, Kerstin: Människa, organisation, ADB-system. Mot en männis- koorienterad syn på systemutveckling. 1992 (Dokt avh)
48. Carle, Jan: Ungdomsarbetslöshet, välfärd och livsstil. 1992 (Lic avh)
49. Andersson, Curt: Att utveckla ledare. 1992 (Lic avh)
50. Eriksson, Birgitta: Vad händer med arbetet? 1993 (Lic avh)
51. Larsson, Patrik: Kvalitet, arbetstillfredsställelse och effektivitet i hemtjänst för äldre. (Lic avh)
52. Karlsson, Sven-Erik: Natur och kultur som turistiska produkter - en början till en soäologisk analys. 1994 (Dokt avh)
53. Bartley, Kristina & Hanson, Susanna: Barnomsorg i tiden. 1994 (Lic avh)
54. Paulson, Sven: Politik mot ungdomsarbetslöshet - En internationell jämfö­relse. 1994 (Dokt avh)
55. Lannerheim, Lena: Syster blir till. En soäologisk studie av sjuksköterskeyrkets framväxt och omformering. 1994 (Dokt avh)
56. Björkemarken, Mariann: Implementeringsanalys som komplement vid utvär­dering - en fråga om perspektiv och förklaring. 1995 (Dokt avh)
57. Håkansson, Kristina: Förändringsstrategier i arbetslivet. 1995 (Dokt avh)
58. Blomsterberg, Marianne: Garanterade karriärer? Om social styrning och sysselsättningspolitik för ungdomar. 1996 (Dokt avh)
59. Larsson, Patrik: Hemjänsten ur tre perspektiv — en studie bland äldre, an­ställda och ledning. 1996 (Dokt avh)
60. Björnberg, Ulla & ICollind, Anna-Karin (red): Men's Family Relations. Reportfrom an International Seminar. 1996
61. Oskarsson, Hermann: En Klasstrukturs uppkomst och utveckling. Akureyri 1860-1940. 1996 (Dokt avh)
62. Thörn, Håkan: Modernitet, soäologi och soäala rörelser I Rörelser i det mo­derna: Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989. 1997 (Dokt avh)
63. Einarsdottir, Torgerdur: Läkaryrket iförändring. En studie av den medicin­skaprofessionens heterogenisering och könsdifferentiering. 1997 (Dokt avh)
64. Åberg, Jan-Olof: Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik. 1997 (Dokt avh)
65. Van Bich, Pam: The Changes of the Vietnamese Family in the Red River Delta. 1997 (Dokt avh)
66. Eriksson, Birgitta: Arbetet i människors liv. 1998 (Dokt avh)
67. Bartley, Kristina: Barnpolitik och barnets rättigheter. 1998 (Dokt avh)
68. Nordström, Monica: Yttre villkor och inre möten. Hemtjänsten som organi­sation. 1998 (Dokt avh)
69. Stier, Jonas: Dimensions and Experiences of Human Identity. An Analytical Toolkit and Empirical Illustration. 1998 (Dokt avh)
70. Johansson, Anna: La Mujer Sufrida - the Suffering Woman. Narratives on Femininity among Women in a Nicaraguan Barrio. 1999 (Dokt avh)
71. Hellberg, Inga; Saks, Mike & Benoit, Cecilia: Professional Identities in Transistion: Cross-cultural Dimensions. 1999

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2016-03-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://socav.gu.se/forskning/publikationer/monograph-from-the-department-och-sociology/
Utskriftsdatum: 2020-08-07