Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Individuell lönesättning från policy till praktik - Komparativ studie av lönekriteriers betydelse och tillämpning i olika sektorer

Individuell lönesättning har blivit allt vanligare förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Ett större handlingsutrymme och ansvar har således överlåtits åt organisationen och lönesättande chefer. Lokal lönepolicys och lönekriterier är därför viktiga strategiskt instrument. Forskning har visat på två svårigheter som vidhäftar lokal löne-sättningen: För det första är det svårt att skapa enhetliga och transparenta lönepolicyer och lönekriterier, särskilt om de både ska vara motiverande och uppfattas som rättvisa och legitima av alla medarbetare. För det andra är vägen från policy till praktik inte alltid rak. Forskning visar att policys översätts vid implementering och att olika aktörer inom organisationen anpassar dem till den lokala kontexten och dess förutsättningar. Det kan medföra att de idéer som utvecklas på ledningsnivå inte alltid får det utfall som var tänkt när de omsätts till praktik på lokal nivå av linjechefer och anställda.

För att bidra till kunskap om hur individuell lönesättning fungerar och vilka praktiska svårigheter som finns, kommer detta projekt att undersöka hur lönepolicys, löneprocess och lönekriterier utformas, används, tolkas och upplevs av löneprocessens olika aktörer (HR/ledning, lönesättande chef, fackliga ombud samt medarbetare). Syftet är att beskriva vilka översättningsprocesser som förekommer, genom att identifiera och förstå aktörers olika erfarenheter och upplevelser, samt att förklara variationer och huruvida den individuella lönesättningen uppfattas som saklig, konsekvent och transparent av alla inblandade parter.

Studien kommer att orienteras mot följande frågeområden: 1) Värderingar och aktörer på policynivå: Vilka aktörer är inblandade i utformandet av lönepolicys och lönekriterier? Vilka värden skrivs fram och kommuniceras genom dessa policys och kriterier? Hur uppfattas och upplevs löneprocessen av de inblandade och berörda aktörerna? 2) Översättningar och praktiker: Hur översätts innehållet i policys och kriterier till praktik av olika parter när de ska användas, uttolkas och implementeras? Vilka tolkningsutrymmen och tillämpningssvårigheter uppstår i denna implementering och hur påverkar de praktiken?

Forskningsprojektet är en jämförande fallstudie orienterad mot fem olika verksamheter: Tre i offentliga regi (en kommun, ett landsting och en statlig verksamhet), samt två i provat regi (ett industriellt tillverkningsföretag och en kunskapsintensiv verksamhet). Forskningsprojektets materialinsamling omfattar tre delar för varje fallstudie: A) en intervjustudie med HR, fackliga representanter, lönesättande chefer och anställda; B) en studie av organisations-dokument såsom policys, kriterielistor och rapporter, samt C) en enkätstudie riktad mot anställda.

Finansiär: Vetenskapsrådet

Löptid: 2016-2018

Projektledare/kontakter: Prof. Bengt Larsson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Bengt.larsson@socav.gu.se

Projektmedarbetare.
Doc. Ylva Ulfsdotter Eriksson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU
Doc. Petra Adolfsson, Företagsekonomiska institution, GU
 

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2017-04-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?