Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Jörgen Winkel

Professor emeritus

Jörgen Winkel
Professor emeritus
orcid.org/0000-0001-7993-396X
jorgen.winkel@gu.se
0706-575834

Rumsnummer: G111
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Jörgen Winkel

Bakgrund
Jörgen Winkel var professor i tillämpad arbetsfysiologi med fokus på produktionsergonomi vid Arbetslivsinstitutet 1989-2007. Fakultetstillhörighet: Karolinska institutet, medicinska fakulteten. Från 2007 knuten till Institutionen för arbetsvetenskap (från 2012 Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap) vid Göteborgs universitet.
Gästprofessor:

  • 2008-2010 vid det ”Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø” (NFA) i Danmark.
  • 2011-17 vid Institut for Systemer, Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet.

Har publicerat över 100 peer-reviewed och över 350 andra artiklar inom det produktionsergonomiska området samt tidigare inom ergonomisk interventionsforskning, ergonomisk epidemiologi, kvantifiering och prediktion av mekanisk exponering i fältstudier, arbetsfysiologiska frågor relaterade till långvarigt yrkesarbete i sittande, stående och gående.
Har mottagit ett flertal internationella utmärkelser, bl a:

  • The Liberty Mutual Insurance Company Best Paper Award 1997” för reviewn Westgaard R H, Winkel J.: Ergonomic intervention research for improved musculoskeletal health: A critical review. International Journal of Industrial Ergonomics, 20, 463-500, 1997.
  • The Institute of Ergonomics and Human Factors Applied Ergonomics Best Paper Award 2011 för reviewn “Westgaard R H, Winkel J. Occupational musculoskeletal and mental health: significance of rationalization and opportunities to create sustainable production systems – a systematic review. Applied Ergonomics, 42, 261-296, 2011.

Forskning
Arbetsrelaterade muskuloskeletala och psykiska besvär är fortfarande en viktig orsak till sjukskrivning. Detta hotar individernas välfärd och företagens och samhällets ekonomi.

Tyvärr verkar den ergonomiska interventionsforskningen ha begränsade hälsoeffekter i ett långsiktigt perspektiv. Denna brist på positiva effekter förklaras numera av negativa hälsoeffekter orsakad av rationaliseringar (Westgaard & Winkel 2011). Det har därför föreslagits att den ergonomisk interventionsforskning, i stället för ett primärt fokus på hälsa, i högre grad bör integreras i rationaliseringsprocesserna. Dessa skulle då primärt fokusera organisatorisk hållbarhet, dvs samtidigt hänsynstagande till både konkurrenskraft och arbetsmiljön i ett långsiktigt perspektiv.

En annan utmaning är att den ergonomiska interventionsforskningen mestadels är retrospektiv, dvs syftar till att minska de besvär som redan finns. Interventionsforskningen borde snarare vara prospektiv, det vill säga undersöka hur ergonomi kan integreras i rationaliseringsprocesserna.

På ovannämnda bakgrund har organisatorisk hållbarhet och prospektiva tillvägagångssätt guidat vår interventionsforskning under de senaste årtiondena. Aktuella forskningsprojekt visas under rubriken "Arbetslivsforskning". Exempel på våra publiceringar inom dessa områden ges nedan.

Begrepp och reviews
Winkel J, Westgaard R H. A model for solving work related musculoskeletal problems in a profitable way. Applied Ergonomics, 27, 71-77, 1996.

Westgaard R H, Winkel J. Occupational musculoskeletal and mental health: significance of rationalization and opportunities to create sustainable production systems – a systematic review. Applied Ergonomics, 42, 261-296, 2011

Winkel J, Schiller B, Dellve L, Edwards K, Neumann W P, Öhrling T, Westgaard R H. Scientific evidence suggests a changed approach in ergonomic intervention research. The Nordic Ergonomics and Human Factors Society (NES), Lund, 20-23 August 2017, Conference Proceedings,”Joy at Work”, Eds.: A-L Osvalder, M Blomé & H Bodnar, pp 430-36. ISBN 978-91-7753-152-4.

Wells R, Mathiassen S E, Medbo L, Winkel J. Time - a key issue for musculoskeletal health and manufacturing. Applied Ergonomics, vol 38, 733-744, 2007

Tillverkningsindustri
Neumann P W, Winkel J, Forsman M, Palmerud G. Innovation and employee injury risk in automotive disassembly operations. (International Journal of Production Research. (doi: 10.1080/00207543/2018.1432910). 2018

Neumann, W.P., Winkel, J., Medbo, L., Magneberg, R Mathiassen S.E. Production System Design Elements Influencing Productivity and Ergonomics - A Case Study of Parallel and Serial Flow Strategies. International Journal of Operations and Production Management, 26(8): 904-923, 2006.

Kazmierczak K, Mathiassen S E, Forsman M, Winkel J. An integrated analysis of ergonomics and time consumption in Swedish ‘craft-type’ car disassembly. Applied Ergonomics. Vol. 36, 263-273, 2005

Kazmierczak K, Neumann W P, Winkel J. A case study of serial-flow car disassembly: ergonomics, productivity and potential system performance. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, vol 17 (4), 331-351, 2007

Kazmierczak K, Winkel J, Westgaard R H. Car disassembly and ergonomics in Sweden: Current situation and future perspectives in light of new environmental legislation. International Journal of Production Research, vol 42 no. 6, 1305-1324, 2004

Neumann W P, Ekman M, Winkel J. Integrating ergonomics into production system development - The Volvo Powertrain Case. Applied Ergonomics, 40(3): 527-537, 2009

Palmerud G, Forsman M, Neumann P W, Winkel J. Mechanical exposure implications of rationalization: a comparison of two flow strategies in a Swedish manufacturing plant. Applied Ergonomics, 43, 1110-1121, 2012

Brännmark M, Langstrand J, Johansson S, Halvarsson A, Abrahamsson L, Winkel J. Researching Lean: Methodological implications of loose definitions. Journal: Quality Innovation Prosperity, XVI/2, pp 35-48, 2012. ISSN: 1335-1745 (print); ISSN: 1338-984X (online)

Jarebrant C, Winkel J, Johansson Hanse J, Mathiassen S E, and Öjmertz B. ErgoVSM: A Tool for Integrating Value Stream Mapping and Ergonomics in Manufacturing. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 26 (2) 191–204 (doi: 10.1002/hfm.20622), 2016

Skog
Gellerstedt S, Almqvist R, Attebrant M, Myhrman D, Wikström B-O, Winkel J. Ergonomic guidelines for forest machines. Swedish National Institute for Working Life, the Forestry Research Institute of Sweden, the Swedish University of Agricultural Sciences. 85 pages, 1999Østensvik T, Veiersted K B, Nilsen P, Cuchet E, Johansson Hanse J, Carlzon C and Winkel J. A search for risk factors of upper extremity disorders among forest machine operators in France and Norway. Int. J. Ind. Erg. 38, 1017-1027, 2008

Johansson Hanse J and Winkel J. Work organisation constructs and ergonomic outcomes among European forest machine operators. Ergonomics, vol 51 (7), 968–981, 2008

Østensvik T, Veiersted K B, Nilsen P, Cuchet E, Johansson Hanse J, Carlzon C and Winkel J. A search for risk factors of upper extremity disorders among forest machine operators in France and Norway. Int. J. Ind. Erg. 38, 1017-1027, 2008

Vård och omsorg
Jarebrant C, Johansson Hanse, Ulin K, Winkel J, Edwards K, Birgisdóttir B Dröfn, Gunnarsdóttir S. Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM). Tool and User Guide. Nordic Council of Ministers, ANP 2016:731, 36 pp., ISBN 978-92-893-4572-9 (PRINT), ISBN 978-92-893-4573-6 (PDF), 2016.

Jonker D, Rolander B, Balogh I, Sandsjö L, Ekberg K, Winkel J. Mechanical exposure among general practice dentists in Sweden and possible implications of rationalization. Ergonomics, 54, 953-60, 2011

Jonker D, Rolander B, Balogh I, Sandsjö L, Ekberg K, Winkel J. Rationalisation in public dental care – impact on clinical work tasks and mechanical exposure for dentists – a prospective study. Ergonomics, 56(2), 303-313, 2013

Jonker D, Rolander B, Balogh I, Sandsjö L, Ekberg K, Winkel J. Mechanical exposure among general practice dentists in Sweden and possible implications of rationalization. Ergonomics, 54, 953-60, 2011

Rolander B, Jonker D, Winkel J, Sandsjö L, Balogh I, Svensson E, Ekberg K. Working conditions, health and productivity among dentists – a prospective study during a 5-year period of rationalization in public dental care. Ergonomics, Vol. 56(9), 1376–1386, 2013

Winkel J., Edwards K, Birgisdóttir Dröfn B, Gunnarsdóttir S. Facilitating and inhibiting factors in change processes based on the lean tool ‘value stream mapping’: an exploratory case study at hospital wards. International Journal of Human Factors and Ergonomics. Int. J. Human Factors and Ergonomics, Vol. 3, Nos. 3/4, 291-302, 2015

Nyckelord pågående forskning
Produktionsergonomi, interventionsforskning, förändringsledning, arbetshälsa, riskfaktorer, rörelseorganen, fysisk hälsa, mental hälsa

Undervisning
Enstaka föreläsningar på master- och PhD-nivå

Nyckelord undervisning
Produktionsergonomi, interventionsforskning, förändringsledning, arbetshälsa, riskfaktorer, rörelseorganen, fysisk hälsa, mental hälsa

Samverkan
Vår FoU genomförs i nära samarbete med ett flertal sjukhus och olika tillverkningsindustrier. Arbetsplatserna är aktiva deltagare i projekten, vilket underlättar förmedlingen till praktiker.
Dessutom har vi en omfattande förmedling genom referensgruppsmöten med praktiker, föreläsningar och uppdragsutbildningar.

Nyckelord samverkan
Produktionsergonomi, interventionsforskning, förändringsledning, arbetshälsa, riskfaktorer, rörelseorganen, fysisk hälsa, mental hälsa

För en komplett publikationslista, klicka nedan på CV

Senaste publikationer

Review paper: Secular trends in human physical capacities of the working population and some ergonomic implications
Kurt Jørgensen, Jörgen Winkel
In: Proceedings of the 50th Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference - DTUOrbit (05/11/2019). Eds.: Broberg, Ole and Seim, Rikke. 274-281, 2019 , 2800 Lyngby, Denmark, 2019 DTU Management, Technical University of Denmark, 2800 Lyngby, Denmark, Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

A method for effect modifier assessment (EMA) in ergonomic intervention research
Kasper Edwards, Jörgen Winkel
Applied Ergonomics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Effect Modifier Assessment in intervention research by the EMA method - a variant of Chronicle Workshop
Kasper Edwards, Jörgen Winkel
Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA) 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Value Stream Mapping in healthcare: ergonomic implications and the significance of adding an ergonomic module - The NOVO Multicentre Study I
Jörgen Winkel, Kasper Edwards, Caroline Jarebrant, Birna Dröfn Birgisdóttir, Jan Johansson Hanse et al.
The 12th NOVO symposium : Care integration, systems reform and sustainability in health care, Helsinki, 15-16 November , Helsinki, Finland, Juvenus Print - Finnish University Print Ltd, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Innovation and employee injury risk in automotive disassembly operations
W. Patrick Neumann, Jörgen Winkel, Gunnar Palmerud, Mikael Forsman
International Journal of Production Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The NOVO Network: the original scientific basis for its establishment and our R&D vision
Jörgen Winkel, K Edwards, Lotta Dellve, Bernt Schiller, R.H. Westgaard
Dellve L., Wikström E., Björk L., Wolmesjö M., Larsson Fällmanand S. (Eds.) Abstract book of the 11th NOVO symposium. Gothenburg: 9-10 November, Gothenburg, Gothenburg University, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

“The Nordic model”: historical origins and its significance for the work place dialogue towards increased organizational sustainability
Bernt Schiller, Jörgen Winkel, Kasper Edwards, Lotta Dellve, Rolf H Westgaard
Dellve L., Wikström E., Björk L., Wolmesjö M., Larsson Fällmanand S. (Eds.) Abstract book of the 11th NOVO symposium. Gothenburg: 9-10 November, Gothenburg, Gothenburg University, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Scientific evidence suggests a changed approach in ergonomic intervention research
Jörgen Winkel, Bernt Schiller, Lotta Dellve, Kasper Edwards, Patrick W Neumann et al.
Osvalder A.-L., Blomé M. & Bodnar H. (Eds.) NES 2017, Conference Proceedings, , Lund, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Visar 71 - 80 av 123

2009

Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures at work
E Takala, I Pehkonen, M Forsman, G-Å Hansson, S E Mathiassen et al.
On the CD of the17th world congress on ergonomics, IEA2009; Aug 9-14, 2009; Beijing, China: International Ergonomics Association, Paper i proceeding 2009
Paper i proceeding

Mechanical exposure among general practice dentists in Sweden and possible implications of rationalisation
D Jonker, B Rolander, I Balogh, Leif Sandsjö, K Ekberg et al.
On the CD of the17th world congress on ergonomics, IEA2009; Aug 9-14, 2009; Beijing, China: International Ergonomics Association, Paper i proceeding 2009
Paper i proceeding

Integrating ergonomics into production system development - The Volvo Powertrain Case
W P Neumann, M Ekman, Jörgen Winkel
Applied Ergonomics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2009
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2008

A search for risk factors of upper extremity disorders among forest machine operators: A comparison between France and Norway
Tove Ostensvik, Kaj Bo Veiersted, Emmanuel Cuchet, Petter Nilsen, Jan Johansson Hanse et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2008
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Risk factors of occupational MSDs and pontial solutions: past, present and future
Jörgen Winkel, R H Westgaard
HESA, Artikel i övriga tidskrifter 2008
Artikel i övriga tidskrifter

Facteurs de risques de TMS au travail et perspectives de solutions: passé, présent, avenir
Jörgen Winkel, R H Westgaard
HESA, Artikel i övriga tidskrifter 2008
Artikel i övriga tidskrifter

Abstract Book of 2nd NOVO Symposium: Sustainable Nordic Health Care Systems, 3. - 4.12.2008 Espoo, Finland
M Laine, T Sinervo, Jörgen Winkel
Helsinki, Finland, Finnish Institute of Occupational Health, Samlingsverk 2008
Samlingsverk

Report from the Danish national dialogue meeting in Odense, May 14, 2008
J H Winslöw, Jörgen Winkel
Laine M, Sinervo T, Winkel J (Eds.): Abstract Book of 2nd NOVO Symposium: Sustainable Nordic Health Care Systems, 3. - 4.12.2008 Espoo, Finland, Paper i proceeding 2008
Paper i proceeding

Mechanical exposure levels and duration of value-adding versus non-value-adding tasks among general practice dentists in Sweden
D Jonker, B Rolander, I Balogh, Leif Sandsjö, K Ekberg et al.
Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavik, Iceland, August 11-13, 2008, Paper i proceeding 2008
Paper i proceeding

Visar 71 - 80 av 123

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?