Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mattias Bengtsson

Universitetslektor

Mattias Bengtsson
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
mattias.bengtsson@socav.gu.se
031-786 4778

Rumsnummer: F412
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg
Arbetsuppgifter: Inriktning: Arbetsmarknads- och arbetslivssociologi. Avhandling: Individualiserade arbetsförhållanden bland anställda


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Mattias Bengtsson

Bakgrund

MATTIAS BENGTSSON är filosofie doktor och docent i sociologi. Han disputerade i sociologi vid Göteborgs universitet år 2008 på avhandlingen Individen stämplar in; Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning. I avhandlingen studeras individualiseringsprocesser i svenskt arbetsliv, särskilt ur ett klassperspektiv.

Forskningsområden

Huvudsakliga forskningsområden är arbete, arbetsmarknad, välfärd och pensionering. Framträdande i Bengtssons forskning är klassperspektiv, existenssociologiska perspektiv, politisk-sociologiska och politisk-ekonomiska perspektiv. Aktuell forskning berör frågor om omvandlingen av svensk (och europeisk) arbetsmarknads- och välfärdspolitik, arbetets existentiella mening och meningen med att gå i pension/ett förlängt yrkesliv, samt förutsättningar för fackligt samarbete i Europa.

Bengtsson leder forskningsprojektet ”Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik 1990-2015” (finansieras av Vetenskapsrådet). Projektets resultat har betydelse för en fördjupad förståelse för centrala förändringar i den svenska välfärds- och arbetsmarknadspolitikens omvandling. En aktuell artikel, samförfattad med Kerstin Jacobsson, går att läsa i Sociologisk Forskninghttp://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230165/FULLTEXT01.pdf. Dessutom bidrar projektet med ökad förståelse för hur den svenska arbetsmarknadspolitiken förändrats i relation till andra europeiska länder i svallvågorna av finanskrisen 2008, vilket undersöks i en artikel, samförfattad med Caroline de la Porte och Kerstin Jacobsson, i Social Policy & Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12292/full

Bengtsson har varit medarbetare i projektet ”På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensionens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv” (finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.) En aktuell artikel, samförfattad med Marita Flisbäck, finnes i International Journal of Ageing and Later Life: http://www.ep.liu.se/ej/ijal/2017/v11/i1/a02/ijal_16-291.pdf

Projektets huvudresultat återfinns i boken Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension (Lund, Nordic Academic Press, 2017), författad ihop med Marita Flisbäck och Anna Lund. Se vidare: http://www.nordicacademicpress.com/bok/farval-till-arbetet/ En kommande publikation är kapitlet "Work as a Calling" i antologin Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings (kommande, Routledge).

Dessutom medverkade Bengtsson 2014-2017 i projektet ”Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond). En aktuell artikel, samförfattad med Patrik Vulkan, finns att läsa i Nordic Journal of Industrial Relations: https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/109543/158908

En rapport från projektet, samförfattad med Bengt Larsson och Kristina Lovén Seldén är "Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier", vilken kan hämtas via: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44685

Bengtsson genomför, tillsammans med Marita Flisbäck, för tillfället en pilotstudie av ett introduktionsprogram för utlandsutbildade medarbetare i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård (finansiärer är Västra Götalandsregionen och AgeCap vid Göteborgs universitet). Programmet som kallas för PLUS – lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård, kompletterar medarbetarnas tidigare utbildningar och kunskaper genom att bland annat fördjupa yrkeskommunikation och förtrogenheten med svensk hälso- och sjukvård. En central aspekt av programmets innehåll och didaktik utgörs av den handledning som PLUS-deltagarna får i grupp. De handledare som studeras i pilotprojektet är huvudsakligen läkare som pensionerats men som valt att tacka ja till arbete inom ramen för PLUS. Att PLUS använder och omsätter den kompetens som finns hos individer med ett ben utanför och ett ben innanför arbetslivet, och som insamlat breda yrkeskunskaper under lång tid, gav upphov till en rad intressanta frågor. PLUS utgör ett intressant fall vad gäller möjligheter till en fördjupad analys av temat/problematiken kring ett förlängt arbetsliv, och vilka drivkrafter som kan finnas bland äldre arbetstagare för att för ge sig in i liknande projekt och verksamheter som PLUS. Därtill väcker PLUS flera intressanta frågor om erkännande m.m. i yrkeslivet. Mer information om PLUS hittas här: https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/utbildad-utomlands/plus-introduktionsprogram/

Undervisning och handledning

Bengtsson är kursansvarig för delkursen "Social ojämlikhet och livsvillkor" som ges i sociologi, samt är kursansvarig för kursen examensarbete i arbetsvetenskap. Bengtsson har under senare år huvudsakligen undervisat på Arbetsvetarprogrammet inom områden som arbetsmarknadens framväxt och beståndsdelar, arbetsmarknadspolitik och europeiska arbetslivsrelationer. Bengtsson har även tidigare undervisat på olika sociologi- och socialpsykologiska kurser samt på program som Personalvetarprogrammet, Lärarprogrammet och Europaprogrammet.

Från och med januari 2019 handleder Bengtsson doktoranden i arbetsvetenskap Kristin Opaas Haugli, som skriver sitt avhandlingsarbete om tyst kunskap bland anställda i ett s.k. utlänningsfängelse i Norge.

Tillsammans med Tomas Berglund är Bengtsson redaktör för den tredje och reviderade upplagan av boken Arbetslivet (Lund, Studentlitteratur, 2017). Vid sidan av att ha medförfattat introduktionskapitlet har Bengtsson författat ett kapitel om arbetsmarknadspolitik och är medförfattare till ett kapitel om europeiska arbetsmarknader. Se vidare: https://www.studentlitteratur.se/#9789144113326/Arbetslivet

Samverkan

Bengtsson medverkar bland annat i Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet (http://www.agecap.gu.se/) och samarbetar med Arbetets Museum i Norrköping.

Senaste publikationer

Work as a Calling: Existential Dimensions of Individuals’ Work Orientations
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings, Abingdon, Oxfordshire, Routledge, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

After the Great Recession: Unions’ Views on Transnational Interests and Cooperation
Mattias Bengtsson, Patrik Vulkan
Nordic Journal of Working Life Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

On leaving work as a calling: retirement as an existential imperative
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
International Journal of Ageing and Later Life, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Europeiska arbetsmarknader - institutioner, aktörer, politik
Mattias Bengtsson, Bengt Larsson, Kristina Lovén Seldén
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Introduktion till Arbetslivet
Mattias Bengtsson, Tomas Berglund
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Arbetsmarknadspolitik
Mattias Bengtsson
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Labour Market Policy under Conditions of Permanent Austerity: Any Sign of Social Investment?
Mattias Bengtsson, Caroline de la Porte, Kerstin Jacobsson
Social Policy & Administration, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Första stegen. Att lära sig bli ett självcentrerat subjekt
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Bengtsson M., Flisbäck M., Lund A. Farväl till arbetet: sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension, Lund, Nordic Academic Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

När ett kall ska lämnas
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Bengtsson M., Flisbäck M., Lund A. Farväl till arbetet: sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension, Lund, Nordic Academic Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 66

2019

Work as a Calling: Existential Dimensions of Individuals’ Work Orientations
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings, Abingdon, Oxfordshire, Routledge, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

2018

After the Great Recession: Unions’ Views on Transnational Interests and Cooperation
Mattias Bengtsson, Patrik Vulkan
Nordic Journal of Working Life Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

On leaving work as a calling: retirement as an existential imperative
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
International Journal of Ageing and Later Life, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Europeiska arbetsmarknader - institutioner, aktörer, politik
Mattias Bengtsson, Bengt Larsson, Kristina Lovén Seldén
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Introduktion till Arbetslivet
Mattias Bengtsson, Tomas Berglund
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Arbetsmarknadspolitik
Mattias Bengtsson
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Labour Market Policy under Conditions of Permanent Austerity: Any Sign of Social Investment?
Mattias Bengtsson, Caroline de la Porte, Kerstin Jacobsson
Social Policy & Administration, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Första stegen. Att lära sig bli ett självcentrerat subjekt
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Bengtsson M., Flisbäck M., Lund A. Farväl till arbetet: sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension, Lund, Nordic Academic Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

När ett kall ska lämnas
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Bengtsson M., Flisbäck M., Lund A. Farväl till arbetet: sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension, Lund, Nordic Academic Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 66

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?