Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mattias Bengtsson

Universitetslektor

Mattias Bengtsson
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
mattias.bengtsson@socav.gu.se
031-786 4778

Rumsnummer: F412
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg
Arbetsuppgifter: Inriktning: Arbetsmarknads- och arbetslivssociologi. Avhandling: Individualiserade arbetsförhållanden bland anställda


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Mattias Bengtsson

Bakgrund

MATTIAS BENGTSSON är filosofie doktor och docent i sociologi. Han disputerade i sociologi vid Göteborgs universitet år 2008 på avhandlingen Individen stämplar in; Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning. I denna studeras individualiseringsprocesser i svenskt arbetsliv, särskilt ur ett klassperspektiv.

Forskningsområden

Huvudsakliga forskningsområden är arbetsliv och välfärd. Framträdande i Bengtssons forskning är klassperspektiv, existenssociologiska perspektiv och politisk-ekonomiska perspektiv. Aktuell forskning berör frågor om omvandlingen av svensk arbetsmarknads- och välfärdspolitik, arbetets existentiella mening, samt äldre arbetstagares kompetenser och drivkrafter för ett förlängt yrkesliv.

Bengtsson leder forskningsprojektet ”Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik 1990-2015” (finansieras av Vetenskapsrådet). Projektets resultat har betydelse för en fördjupad förståelse för centrala förändringar i den svenska välfärds- och arbetsmarknadspolitikens omvandling. En artikel går att läsa i Sociologisk Forskninghttp://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230165/FULLTEXT01.pdf. Dessutom bidrar projektet med ökad förståelse för hur den svenska arbetsmarknadspolitiken förändrats i relation till andra europeiska länder i svallvågorna av finanskrisen 2008, vilket undersöks i en artikel, som går att läsa i Social Policy & Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12292/full

Bengtsson har, tillsammans med Marita Flisbäck, genomfört en studie av ett introduktionsprogram för utlandsutbildade medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) (finansiärer är VGR och AgeCap vid Göteborgs universitet). Programmet som kallas för PLUS – lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård, kompletterar medarbetarnas tidigare utbildningar och kunskaper genom att bland annat fördjupa yrkeskommunikation och förtrogenheten med svensk hälso- och sjukvård. En central aspekt av programmets innehåll och didaktik utgörs av den handledning som deltagarna får i grupp. De handledare som studeras är huvudsakligen läkare som pensionerats men som valt att tacka ja till arbete inom ramen för PLUS. En aktuell artikel är "Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv: En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade kollegor", vilken återfinns här: https://journals.lub.lu.se/aio/article/view/19661/18380

Bengtsson har varit medarbetare i projektet ”På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensionens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv” (finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.) Huvudresultat hittas i boken Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension (Lund, Nordic Academic Press, 2017), författad ihop med Marita Flisbäck och Anna Lund. Se vidare: http://www.nordicacademicpress.com/bok/farval-till-arbetet/ Ett aktuellt kapitel är "Work as a Calling" i antologin Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings (Routledge, 2020).

Dessutom medverkade Bengtsson 2014-2017 i projektet ”Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond). En artikel finns att läsa i Nordic Journal of Industrial Relations: https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/109543/158908

En rapport från projektet är "Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier", vilken kan hämtas via: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44685

Undervisning och handledning

Bengtsson är kursansvarig för delkursen "Social ojämlikhet och livsvillkor" och för kursen examensarbete i arbetsvetenskap. Bengtsson har under senare år huvudsakligen undervisat på Arbetsvetarprogrammet inom områden som arbetsmarknadspolitik och europeiska arbetslivsrelationer. Bengtsson har även tidigare undervisat på olika sociologi- och socialpsykologiska kurser samt på program som Personalvetarprogrammet, Lärarprogrammet och Europaprogrammet.

Bengtsson handleder Kristin Opaas Haugli, doktorand i arbetsvetenskap, som skriver sitt avhandlingsarbete om tyst kunskap bland anställda i ett s.k. utlänningsfängelse i Norge. Han handleder även Irene Hedfors, doktorand i sociologi, som skriver en licentiatsuppsats på temat äldre doktoranders habituering inom akademin. 

Tillsammans med Tomas Berglund är Bengtsson redaktör för den tredje och reviderade upplagan av boken Arbetslivet (Lund, Studentlitteratur, 2017). Vid sidan av att ha medförfattat introduktionskapitlet har Bengtsson författat ett kapitel om arbetsmarknadspolitik och är medförfattare till ett kapitel om europeiska arbetsmarknader. Se vidare: https://www.studentlitteratur.se/#9789144113326/Arbetslivet

Samverkan

Bengtsson medverkar bland annat i Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet (http://www.agecap.gu.se/

Senaste publikationer

Work as a Calling: Existential Dimensions of Individuals’ Work Orientations
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings, Abingdon, Oxfordshire, Routledge, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

After the Great Recession: Unions’ Views on Transnational Interests and Cooperation
Mattias Bengtsson, Patrik Vulkan
Nordic Journal of Working Life Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

On leaving work as a calling: retirement as an existential imperative
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
International Journal of Ageing and Later Life, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Europeiska arbetsmarknader - institutioner, aktörer, politik
Mattias Bengtsson, Bengt Larsson, Kristina Lovén Seldén
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Introduktion till Arbetslivet
Mattias Bengtsson, Tomas Berglund
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Arbetsmarknadspolitik
Mattias Bengtsson
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Labour Market Policy under Conditions of Permanent Austerity: Any Sign of Social Investment?
Mattias Bengtsson, Caroline de la Porte, Kerstin Jacobsson
Social Policy & Administration, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 68

2020

Work as a Calling: Existential Dimensions of Individuals’ Work Orientations
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings, Abingdon, Oxfordshire, Routledge, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

2019

2018

After the Great Recession: Unions’ Views on Transnational Interests and Cooperation
Mattias Bengtsson, Patrik Vulkan
Nordic Journal of Working Life Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

On leaving work as a calling: retirement as an existential imperative
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck
International Journal of Ageing and Later Life, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Europeiska arbetsmarknader - institutioner, aktörer, politik
Mattias Bengtsson, Bengt Larsson, Kristina Lovén Seldén
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Introduktion till Arbetslivet
Mattias Bengtsson, Tomas Berglund
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Arbetsmarknadspolitik
Mattias Bengtsson
Bengtsson M. & Berglund T. (red.). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Labour Market Policy under Conditions of Permanent Austerity: Any Sign of Social Investment?
Mattias Bengtsson, Caroline de la Porte, Kerstin Jacobsson
Social Policy & Administration, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 68

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?