Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mark Elam

Professor

Mark Elam
Professor
Akademisk grad: Docent,
mark.elam@gu.se
031-786 4782

Rumsnummer: F330
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764

Besöksadress: Skanstorget 18 , 405 30 Göteborg

Om Mark Elam

Bakgrund
Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Därefter fick han postdoktorala anställningar i Danmark, inledningsvis på Danmarks Tekniske Universitet (1994-1995) och därefter på Sociologisk institut på Københavns universitetet (1996-2000). Han anställdes på Göteborgs universitet år 2001, först som forskare i teknik och vetenskapsstudier (STS) och år 2003 som universitetslektor i sociologi. Mark Elam utnämndes till docent i sociologi år 2004 och befordrades till Professor i sociologi vid Göteborgs universitet våren 2013. Han deltar även i styrgruppen för the University of Gothenburg Learning and Media Technology Studio (www.letstudio.gu.se), ett tvärfakultets-forskningsinitiativ som inledde sin verksamhet år 2010. Från oktober 2013 arbetar Elam deltid som gästprofessor vid IT-Universitetet i København, där han ingår i forskargruppen Technologies in Practice (http://itu.dk/tip).

Forskningsintresse
Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle. Mer specifikt har Elam på senare år forskat om (1) de tätt sammanflätade tekniska och politiska utmaningar som kännetecknar svensk och europeisk kärnavfallshantering (tillsammans med Göran Sundqvist); och (2) den (bio)medikalisering av cigarettrökning som nikotinberoende som ägt rum efter det att de första nikotin-ersättningsmedlen uppfanns Sverige i början av 70-talet.


Forskningprojekt sedan 2006
2006-2008

Deltagande forskare i det FORMAS-finansierade projektet ’Communicating
Environmental Hazards – Inventing Environmental Policy. Promoting
Citizen Involvement in the Siting of Nuclear Waste and the Improvement of Urban Air Quality’.

2006-2009
Deltagande forskare i det europeiska projektet EC/EURATOM FP 6 ‘Arenas of Risk Governance in Nuclear Waste Management’ (ARGONA www.argonaproject.eu/).

2009-2013
Deltagande forskare i det europeiska projektet EC/EURATOM FP 7 ‘Monitoring Developments for Safe Repository Operation and Staged Closure’ (MoDeRn - www.modern-fp7.eu/).

2010-2013
Ansvarig forskare för det VR-finansierade projektet ‘Alternative States? The Swedish and British Affiliations with Second Wave Tobacco Harm Reduction Compared and Contrasted’.

2011-2014
Deltagande forskare i det europeiska projektet EC/EURATOM FP 7 ‘International Socio-Technical Challenges for Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste’ (www.insotec.eu).

Pågående forskningsprojekt
2014-2015

Deltagande forskare i projektet ‘The Challenges of Translating Person-
Centred Care from Theory into Practice – Lessons to be Learnt from Core Projects within the University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care (GPCC)’ finansierade av GPCC, University of Gothenburg Learning and Media Technology Studio (LETStudio) och University of Exeter Medical School, UK.

2015-2018
Deltagande forskare i projektet ‘Learning to Engage with Science and
Technoscientific Issues in a Digital Landscape: The Arrival of Controversy Mapping as a Method for Digital Inquiry in Swedish Upper Secondary Schools’ finansierade av Vetenskapsrådet (VR).

Undervisning och handledning
Elam har lång erfarenhet av att undervisa i sociologi och STS, både i Sverige och Danmark. För närvarande är han programansvarig för masterprogrammet i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, ett program som fick högsta betyg i svenska Högskoleverkets senaste utvärdering. På senare år har Elam handlett doktorandprojekt som har behandlat nya sociala rörelser kring hårdvaruhacking; vetenskap som populärkultur; och patient-fokuserade initiativ i omvandlingen av den svenska sjukvården. Han är intresserad av att handleda nya doktorandprojekt som ligger i gränslandet mellan sociologi och STS och välkomnar gärna förfrågningar från studenter med lovande projektidéer.

Samverkan
Mark Elams forskningsintressen inbegriper ett sedan länge djupt förankrat intresse för interaktionen mellan vetenskap och samhälle; experter och lekmän; samt samtida teknologier för vetenskapskommunikation. Genom sitt deltagande i LETStudio är han för närvarande involverad i försök att utveckla nya digitala verktyg och metoder designade för att bredda debatt och diskussion kring vetenskap och teknik i skolor och museum/science centres. I relation till sin forskning om utmaningar kopplade till hanteringen av kärnavfall så har Elam tillsammans med forskarkollegor varit aktivt involverad i att hjälpa kärnkraftverks-kommuner att omförhandla sina relationer med kärnkraftsindustrin och den kärnkraftsframtid de står inför.

Aktuella publikationer

Elam, Mark (2015) ‘Nicorette Reborn? E-Cigarettes in Light of the History of Nicotine Replacement Technology’, International Journal of Drug Policy 26(6): 536-542.

Elam, Mark (2015) ‘How the Brain Disease Paradigm Remoralizes Addictive Behaviour’, Science as Culture 24(1): 46-64.

Elam, Mark (2014) ‘From the Birth of the Smokers’ Clinic to the Invention of Nicorette®: Problematizing Smoking as Addiction in Sweden 1955-1971’, Nordic Studies on Alcohol and Drugs 31(5-6): 467-484.

Elam, Mark (2014) ‘The Technopolitics of Nicotine Replacement from Nicorette® Gum to E-Cigarettes’, in Blok, A. and Gundelach, P. (eds.) The Elementary Forms of Sociological Knowledge. Essays in Honour of Margareta Bertilsson. Copenhagen: University of Copenhagen.

Elam, Mark (2012) ‘Pharmaceutical Incursion on Cigarette Smoking at the Birth of the Brain Disease Model of Addiction’, in Julie Netherland (ed.) Critical Perspectives on Addiction. Advances in Medical Sociology Volume 14. London: Emerald Press.

Elam, Mark and Andreas Gunnarsson (2012) ‘The Advanced Liberal Logic of Nicotine Replacement and the Swedish Invention of Smoking as Addiction’ in Larsson, B, et al (eds.) Transformations of the Swedish Welfare State. From Social Engineering to Governance? London: Palgrave MacMillan.

Gunnarsson, Andreas and Mark Elam (2012) ‘Food Fight! The Swedish Low-Carb/High Fat (LCHF) Movement and the Turning of Science Popularisation Against the Scientists’, Science as Culture 21(3): 315-334.

Bergmans, Anne; Mark Elam; Peter Simmons and Göran Sundqvist (2012) ‘Perspectives on Radioactive Waste Repository Monitoring: Confirmation, Compliance, Confidence Building and Societal Vigilance’, Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 21(3): 22-28.

Elam, Mark and Göran Sundqvist (2011) ’The Swedish KBS Project: A Last Word in Nuclear Fuel Safety Prepares to Conquer the World?’ in Strandberg, Urban and Mats Andrén (eds.) Nuclear Waste Management in a Globalised World. London: Routledge (Previously published in Journal of Risk Research 12).

Elam, Mark and Göran Sundqvist (2011) ‘Meddling in Swedish Success in Nuclear Waste Management’, Environmental Politics 20(2): 246-263.
Letell, Martin; Mark Elam and Göran Sundqvist (2011) ‘Steering Through the Neighbourhood: Towards an Advanced Liberal Risk Society?’, Environment and Planning A 43.

Elam, Mark; Linda Soneryd and Göran Sundqvist (2010) ‘Demonstrating Safety – Validating New Build: The Enduring Template of Swedish Nuclear Waste Management’, Journal of Integrative Environmental Sciences 7(3): 197-210.

Sundqvist, Göran and Mark Elam (2010) ‘Public Involvement Designed to Circumvent Public Concern? The “Participatory Turn” in European Nuclear Activities’, Risks, Hazards and Crisis in Public Policy 1(4): 203-229.

Sundqvist, Göran and Mark Elam (2009) ‘Sociologin, hybriderna och den sociala verkligheten – exemplet kärnavfall’, Sociologisk forskning 46(2): 4-25.

Senaste publikationer

Tenacious assumptions of person-centred care? Exploring tensions and variations in practice.
Öncel Naldemirci, Doris Lydahl, Nicky Britten, Mark Elam, Lucy Moore et al.
Health (London, England : 1997), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Socioscientific Issues via Controversy Mapping: Bringing Actor-Network Theory into the Science Classroom with Digital Technology
Mark Elam, Anne Solli, Åsa Mäkitalo
Copy available from authors, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Controversy mapping: Navigating and mediating issues of concern
Anne Solli, Mark Elam, Åsa Mäkitalo
17th Biennal EARLI Conference on Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland: 27 august - 2 september , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Barriers and facilitators to the implementation of person‐centred care in different healthcare contexts
Lucy Moore, Nicky Britten, Doris Lydahl, Öncel Naldemirci, Mark Elam et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Elaboration of the Gothenburg model of person-centred care
Nicky Britten, Lucy Moore, Doris Lydahl, Öncel Naldemirci, Mark Elam et al.
Health Expectations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Living Dangerously with Bruno Latour in a Hybrid World
Mark Elam
Actor-Network Theory Research Volume 2, edited by Richie Nimmo, London, Sage Publishers, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Treating or Disarming Nicotine Addiction: The Multiple Worlds of Nicotine Replacement from Nicorette Gum to the E-cigarette
Mark Elam
Paper prepared for the 2015 History of Science Society Meeting, San Francisco, 19th-22nd November , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Tenacious assumptions of person-centred care
Öncel Naldemirci, Doris Lydahl, Mark Elam, Axel Wolf, Lucy Moore et al.
ESA 12th Conference Abstract Book, ESA Conference, August 26, Prag, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 63

2018

Tenacious assumptions of person-centred care? Exploring tensions and variations in practice.
Öncel Naldemirci, Doris Lydahl, Nicky Britten, Mark Elam, Lucy Moore et al.
Health (London, England : 1997), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

Socioscientific Issues via Controversy Mapping: Bringing Actor-Network Theory into the Science Classroom with Digital Technology
Mark Elam, Anne Solli, Åsa Mäkitalo
Copy available from authors, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Controversy mapping: Navigating and mediating issues of concern
Anne Solli, Mark Elam, Åsa Mäkitalo
17th Biennal EARLI Conference on Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland: 27 august - 2 september , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

Barriers and facilitators to the implementation of person‐centred care in different healthcare contexts
Lucy Moore, Nicky Britten, Doris Lydahl, Öncel Naldemirci, Mark Elam et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Elaboration of the Gothenburg model of person-centred care
Nicky Britten, Lucy Moore, Doris Lydahl, Öncel Naldemirci, Mark Elam et al.
Health Expectations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Living Dangerously with Bruno Latour in a Hybrid World
Mark Elam
Actor-Network Theory Research Volume 2, edited by Richie Nimmo, London, Sage Publishers, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

2015

Treating or Disarming Nicotine Addiction: The Multiple Worlds of Nicotine Replacement from Nicorette Gum to the E-cigarette
Mark Elam
Paper prepared for the 2015 History of Science Society Meeting, San Francisco, 19th-22nd November , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Tenacious assumptions of person-centred care
Öncel Naldemirci, Doris Lydahl, Mark Elam, Axel Wolf, Lucy Moore et al.
ESA 12th Conference Abstract Book, ESA Conference, August 26, Prag, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 63

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?