Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Emma Engdahl

Professor

Emma Engdahl
Professor
Akademisk grad: Docent,
emma.engdahl@gu.se
031-786 3764

Rumsnummer: F226
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Emma Engdahl

Emma Engdahl fil. dr. och docent i sociologi vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, där hon bl. a. är ansvarig för utvecklingen av utbildning och forskning inom området för socialpsykologi. Arbete bedrivs både på den egna institutionen och på andra, bland annat  Shalgrenska Universitetssjukhuset och Psykologiska institutionen där hon för närvarande ingår i den arbetsgrupp som utformar det nya psykologprogrammet.

Arbetet bedrivs även nationellt och internationellt via nätverk som Workshop on Sociological Social Psychology (WoSSP) och Society for Studies of Symbolic Interaction ( SSSI) och European Society of Studies of Symbolic Interaction (EU SSSI). Engdahl var huvudarrangör för The fifth Conference of European Studies in Symbolic Interaction (2014) och är ledarmot i styrelsen för EU SSSI.

Sedan hon disputerade på doktorsavhandlingen A Theory of the Emotional Self (2004) har Engdahl publicerat ett flertal böcker, artiklar och bokkapitel. Engdahl har varit anställd vid ett par olika universitet både i Sverige och utomlands och har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning, forskning, akademiskt ledarskap, samt samverkan/innovation. Hon har även arbetat inom näringslivet som ansvarig förläggare inom områdena sociologi, socialt arbete och psykologi på Liber AB.

Vidare har Engdahl god erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och har varit gästforskare på Columbia University, Departement of Political Science; University of Chicago, Departement of Social Thought; Waterloo University, Departement of Philosophy och har ett pågående sammarbete med Stanford University, Program in Writing and Rhetoric. Engdahl bedriver forskning inom områdena för kopps- och emotionssociologi: identitetsutveckling, icke-verbal kommunikation, samhällsförändring och sociala patologier, samt samhällsvetenskaplig teori. För ett urval av Engdahls publikationer, se nedan:

Monografier/Books
Engdahl, Emma, co-authored with Marie Gelang & Alyssa O’Brien, (forthcoming) Normalizing Gendered Bodies: The Rhetoric of Mannequins across Cultures.

Engdahl Emma (2017) Depressive Love: A Paradox of Self- realization in Contemporary Western Society. London: Routledge

Engdahl Emma (2016) Depressiv kärlek: En social patologi. Göteborg: Bokförlaget Daidalos

Engdahl, Emma (2009) Konsten att vara sig själv. Malmö: Liber
http://www.bokus.com/bok/9789147089277/konsten-att-vara-sig-sjalv/

Engdahl, Emma (2004/2005) A Theory of the Emotional Self: From the Standpoint of a Neo-Meadian. Örebro: Örebro Studies in Sociolgy 6.
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:136934/FULLTEXT01.pdf

Artiklar/Articles (i urval/ selection)
Engdahl, Emma & Marie Gelang (2016) “The changing ethos and personae of shop-window mannequins within consumer culture: Expressions of gendered embodiment”, in Journal of Consumer Culture.

Engdahl, Emma & Taddeus Müller (2015) “The European Contribution to Symbolic Interactionism” in Symbolic Interaction Volume 38, Issue 3, pages 431–441
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/symb.173/abstract

Engdahl, Emma (2015) Kärlek och depression”, in Ordfront Magasin nr 2. http://omlinemagasin.se/2015/05/26/karlek-med-depression/

Engdahl, Emma (2014) “Depressive Kjærlighed”, in Samtiden nr 4
http://samtiden.no/2015/01/07/samtiden-4-2014/

Engdahl, Emma (2013) ”Kärlek i det (post)moderna västerlänska samhället: En polyfoni(sk framställning)”, Fronesis nr 44-45.

Engdahl, Emma (2013)”Kapitalismens anda och det moderna identitetsskapandet”, Fronesis nr 44-45.

Engdahl, Emma & Rolf Lidskog (2012) ”Risk, communication and trust: Towards an emotional understanding of trust”, Public Understanding of Science.
http://pus.sagepub.com/content/early/2012/10/19/0963662512460953

Engdahl, Emma, Marie Gelang & Alyssa O’Brien (2011) ”The rhetoric of store-window mannequins”, OSSA 2011 Proceedings.
http://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=ossaarchive

Engdahl, Emma (2005) “G. H. Mead’s Symbolic Interactionism: On the significance of emotional experience for self-formation”, Dictum: The Critical View 4 (www.dictum.no).

Engdahl, Emma (2001) ”Kroppens och känslornas betydelse för självförverkligandet: En rekonstruktion av G H Meads tänkande” Utbildning & Demokrati 3: 35-52.
http://www.oru.se/Extern/Forskning/Forskningsmiljoer/HumUS/Utbildning_och_Demokrati/Tidskriften/2001/Nr%203_2001_pdf/Emma%20Engdahl.pdf

Engdahl, Emma (1999) “Den sociala kroppen som känslornas boning: Ett utkast till en teori om vårt emotionella jag” Dansk Sociologi 1: 2-40.
http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/viewFile/672/705

Engdahl, Emma (1999) “Emotionernas Sociologi” National Encyklopedin.

Engdahl, Emma (1999) ”Hochschild, Arlie R,” National Encyklopedin.


Bokkapitel/Book Chapters

Engdahl, Emma (2017) "Depressive Love: A Social Pathology" in The Radicalism of Romantic Love. London. Routledge.

Engdahl, Emma and Inger Glavind Bo (2015): ”Kærlighed: En væsentlig risiko i moderniteten”, in Hverdagslivets følelser. Køphenavn: Hans Reitzels Forlag.
http://hansreitzel.dk/Samfundsvidenskab/Hverdagslivets-følelser/9788741257679

Engdahl, Emma and Michael Hviid Jacobsen (2014) “Emotionssociologi: Hverdagslivets følelser”, in Hverdagslivet – sociologier om det upåagtede. 2. udgave, 1. oplag, Køphenavn: Hans Reitzels Forlag.

Engdahl, Emma (2012) ”Gemenskapens betydelse för mening och medvetenhet”, in En berättelse: En gestalt, festskrift till Lars Erik Berg. Skövde: Högskolan Skövde.

Engdahl, Emma (2007) ”Om det sociala livets elementära former: En rekonstruktion av Johan Asplunds socialpsykologiska tänkande”, in Social Interaktion: Förutsättningar och former. Malmö: Liber.

Förläggare /Editor (i urval/selection)
Therborn, Göran, Världen: En inledning, svensk övers. Sten Andresson och Gunnar Sandin, 2012, Liber

Fahlke, Claudia (red.), Handbok i missbrukspsykologi, 2012, Liber

Christian Kullberg (red.), Genus i socialt arbete, 2012, Liber
Johansson Helena & Margareta Bäck-Wiklund (red.), Att fostra familjen, 2012, Liber

Hertz, Marcus (red.) Kritiskt socialt arbete, 2012, Liber

Biel Anders & Tommy Gärling (red.) Samhällspsykologi, 2012, Liber

Persson, Anders, Ritualisering och sårbarhet, 2012, Liber

Borg, Elisabet & Joakim Westerlund, Statistik för beteendevetare, 3e upplagan, 2012, Liber

Tryggvasson, Nina, et al, Unga Farföräldrar: identitet, möjligheter och utmaningar, 2012, Liber

Johansson, Thomas, Den lärande människan, 2011, Liber

Bokrecensioner/Book Reviews (i urval/selecion)
Engdahl, Emma (2002) Recension av Charlotte Bloch (2001) ”Flow og stress: Stemninger og fölelsekultur” i Sociologisk forskning 2-4: 155-58.

Engdahl, Emma (1999) Recension av Joachim Israel (1999) ”Handling och samspel: Ett socialpsykologiskt perspektiv” i Sociologisk forskning 4: 139-143.

Engdahl. Emma (1999) Recension av Margareta Bertilsson och Margareta Järvinen (red. 1998) ”Socialkonstruktivisme: Bidrag til en kritisk diskussion” i Sociologisk forskning 2: 118-126.

Radioessäer, föreläsningar livestream, etc. (i urval)

"Allt fler föredrar sex som vara""Allt fler föredrar sex som vara", Malmö: Sveriges Radio, OBS P1

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/731693?programid=503

Engdahl, Emma (2015) ”Kärlek med förhinder”, Malmö: Sveriges Radio, OBS P1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6255971

Engdahl, Emma (2015) ”Kärlek och depression flyter ihop till nytt fenomen: depressiv kärlek”, Malmö: Sveriges Radio, OBS P1, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6065135

Engdahl, Emma (2014) Diagnose: SAMTIDEN
http://livestream.com/aktivdebatt/events/3632868/videos/74356923

Engdahl Emma (2013) The Paradox of Self-realization within Western Society: The Case of Depressive Love European Studies in Symbolic Interaction - Traditions, Contemporary Perspectives, and Challenges, 2013
https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/140/video/3588

Engdahl, Emma (2000) ”What is up in Scandinavia?” Newsletter, Sociology of Emotions, American Sociological Association 2: 2-3.

Senaste publikationer

The changing ethos and personae of shop-window mannequins within consumer culture: Expressions of gendered embodiment
Emma Engdahl, Marie Gelang
Journal of Consumer Culture, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Främling i sitt eget land, del II KAPITALISM.
Emma Engdahl
Opulens.se: 26 september 2017, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Främling i sitt eget land, del I EGENDOM
Emma Engdahl
Opulens.se: 25 september, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Depressive Love: A Social Pathology
Emma Engdahl
Gross R. & West D. (eds) The Radicalism of Romantic Love: Critical Perspectives, London, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Djupt oroande när människor kallas råttor
Emma Engdahl
Dagens Nyheter, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

Depressiv kärlek: En social patologi
Emma Engdahl
Göteborg, Daidalos, Bok 2016
Bok

Allt fler föredrar sex som vara
Emma Engdahl
Sveriges Radio, OBS Essäer, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

Visar 1 - 10 av 22

2019

The changing ethos and personae of shop-window mannequins within consumer culture: Expressions of gendered embodiment
Emma Engdahl, Marie Gelang
Journal of Consumer Culture, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

2017

Främling i sitt eget land, del II KAPITALISM.
Emma Engdahl
Opulens.se: 26 september 2017, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Främling i sitt eget land, del I EGENDOM
Emma Engdahl
Opulens.se: 25 september, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Depressive Love: A Social Pathology
Emma Engdahl
Gross R. & West D. (eds) The Radicalism of Romantic Love: Critical Perspectives, London, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Djupt oroande när människor kallas råttor
Emma Engdahl
Dagens Nyheter, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

Depressiv kärlek: En social patologi
Emma Engdahl
Göteborg, Daidalos, Bok 2016
Bok

Allt fler föredrar sex som vara
Emma Engdahl
Sveriges Radio, OBS Essäer, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

Visar 1 - 10 av 22

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?