Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bengt Furåker

Seniorprofessor

Bengt Furåker
Seniorprofessor
Akademisk grad: Docent,
bengt.furaker@socav.gu.se
031-786 4801

Rumsnummer: F239
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764

Besöksadress: Skanstorget 18 , 405 30 Göteborg

Om Bengt Furåker

BENGT FURÅKER blev professor vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, år 1990. Han har både sin grundexamen och sin doktorsexamen från Lunds universitet samt en M.A. från University of California, Santa Barbara, USA. Innan Furåker kom till Göteborg var han under många år verksam vid de sociologiska institutionerna först i Lund och senare i Umeå. 2002-03 var han Visiting Fellow vid Yale University i USA. Furåker är nu seniorprofessor vid institutionen i Göteborg och föreståndare för Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.
Undervisning och handledning

Den undervisning som Furåker numera bedriver handlar framför allt om handledning på forskarutbildningen. Till detta kommer enstaka insatser vid seminarier och kurser.

Handledning av doktorander som tagit doktorsexamen
Umeå universitet: Mats Johansson 1986; Carl-Ulrik Schierup 1987; Marianne Ekström 1990; Thomas Ericsson 1991; Helen Eriksson och Elly Gunnarsson 1997 (delad handledning med Staffan Marklund)
Luleå tekniska universitet: Bo Helgeson 1986; Ulf Lindberg 1990
Göteborgs universitet: Sven Paulson 1993; Patrik Larsson 1996; Marianne Blomsterberg 1996; Birgitta Eriksson 1998; Christer Theandersson 2000; Ann-Britt Mossberg Sand 2000; Tomas Berglund 2001; Lars Hansen 2002; Agneta Hansson 2003; Stefan Schedin 2003; Stina Wingfors 2004; Mattias Bengtsson 2008; Gunilla Bergström (2010); Anna Hedenus (2011) och Kristina Lovén Seldén (2014) (därtill tre studenter som har tagit licentiatexamen: Curt Andersson, Patrik Larsson och Birgitta Eriksson).
Karlstads universitet: Lars Ivarsson 2005.

Forskningsområden
Furåkers forskning rör frågor kring arbetsmarknad, sysselsättning och arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, transnationellt fackligt samarbete, arbets- och anställningsvillkor, arbetsrelaterade attityder, förhållandet mellan arbetsmarknad och välfärdsstat, offentlig sektor samt klasstruktur och social stratifiering.

Större forskningsprojekt 2000-
2009-12 Kan facken inom EU samarbeta? FAS.
2006-07 Arbetsmarknadsrörlighet och inlåsningsmekanismer. SALTSA.
2006-07 Partsrelationer och fackföreningar i Europa. SALTSA.
2005-09 Storvinster och arbete. FAS.
2004-08 Resande i arbetet. FAS.
2002-05 Individualisering och sociala jämförelser. FAS.
2001-03 Arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse inom primärvården. Västra Götalandsregionens revisorer.
1998-2001 Arbetsmarknadsförändringar, ekonomisk rörlighet och välfärd. RALF och SFR.
1997-2000 Den postindustriella arbetsmarknaden. HSFR och RALF.

Pågående forskning
För närvarande arbetar Furåker inom projektet "Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer” som leds av Bengt Larsson och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Övrigt
Furåker är ledamot av forskningsrådet vid Arbetslöshetskassornas samorganisation. Tidigare har han bl.a. varit extern ledamot i Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (2003-2006) och ledamot i Göteborgs universitets styrelse (2003-2006), styrelsen för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (1997-2002), expertkommittén vid European Foundation i Dublin (1995-2002) samt Socialvetenskapliga forskningsrådet (1990-1998). Han var under perioden 2006-2010 redaktör för Acta Sociologica, Nordiska Sociologförbundets tidskrift.

Publikationer i urval (2005-)
Furåker, B. (2016) ‘Employment Protection Regulation, Trade Unions and Tenure of Employment: An Analysis in 23 European Countries’ (med T. Berglund). Industrial Relations Journal 47(5-6): 492-512.

Furåker, B. (2016) ‘The Swedish wage-earner funds and economic democracy: is there anything to be learned from them?’ Transfer. European Review of Labour and Research 22 (1): 121-132.

Furåker, B. (2016) ‘Patterns of Speech Activity at ETUC Executive Committee Meetings, 2005-2012’ (med K. Lovén Seldén). European Journal of Industrial Relations 22(1): 57-71.

Furåker, B. (2015) ’Någon form av arbetslinje måste vi ha’, 116-137, i A. Bergman, G. Gillberg och L. Ivarsson (red.) Tankar om arbete. 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring. Stockholm: Premiss.

Furåker, B. (2015) ‘The Case of Volvo Cars in Gothenburg, Sweden’, 303-314”, i Going up the High Road: Rethinking the Role of Social Dialogue to Link Welfare and Competitiveness. Final Report. Agreement No. VS/2013/0349. Modena: Fondazione Marco Biagi.

Furåker, B. (2015) ‘Sweden’, 203-221, i Going up the High Road: Rethinking the Role of Social Dialogue to Link Welfare and Competitiveness. Final Report. Agreement No. VS/2013/0349. Modena: Fondazione Marco Biagi.

Furåker, B. (2014) ‘Job Insecurity and Organizational Commitment’ (med T. Berglund) Revista Internacional de Organizaciones 13: 163-186.

Furåker, B. (2014) ‘Till frågan om hälsa och rörlighet’. Arbetsmarknad & Arbetsliv 20(4): 8-22.

Furåker, B. (2014) ‘Landvinningar, vindkantringar och vägval i svensk sociologi’, 95-114, i G. Andersson, T. Brante och C. Edling (red.) Det personliga är sociologiskt.14 professorer om svensk sociologi. Stockholm: Liber.

Furåker, B. (2014) ‘Lock-in Patterns among Employees: A Nordic Comparison’ (med K. Nergaard och A. Saloniemi) International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 30(4): 435-458.

Furåker, B. (2014) ‘Is Job Insecurity Compensated for by Employment and Income Security?’ (med T. Berglund och P. Vulkan). Economic and Industrial Democracy 35(1):165-184

Furåker, B. (2013) ‘Collective and Individuals Benefits of Trade Unions: a Multilevel Analysis of 21 European Countries, (med M. Bengtsson) Industrial Relations Journal 44(5-6): 548–565.

Furåker, B. (2013) ‘Trade union cooperation on statutory minimum wages? A study of European trade union positions’ (med K. Lovén Seldén). Transfer 19(4): 507-520.

Furåker, B. (2013) ‘Nonstandard Employment and Perceptions of Job Characteristics and Labor Market Situation: An Intra-Nordic Comparison’, 150-166, i M. Koch och M. Fritz (red.) Non-Standard Employment in the EU. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Furåker, B. (2013) ‘Transnational Union Cooperation in Europe. Views among Swedish Trade Unions and Their Members’ (med M. Bengtsson). Nordic Journal of Working Life Studies 3(3): 117-132.

Furåker, B. (2013) ‘On the road to transnational cooperation? Results from a survey among European trade unions’ (med M. Bengtsson) European Journal of Industrial Relations 19(2): 161-177.

Furåker, B. (2013) ‘L’impresa socialmente responsabile? L’IKEA e il suo codice di comportamento aziendale’ (med T. Royle och Y. Rueckert), 318-339, i F. Basenghi och L. E. Golzio (red.) Regole, politich e metodo. L’eredità di Marco Biagi nelle relazioni di lavoro di oggi. Torino: G Giappichelli Editore.

Furåker, B. (2012) Commitment to Work and Job Satisfaction: Studies of Work Orientations (red. med K. Håkansson and J. Ch. Karlsson). New York: Routledge.

Furåker, B. (2012) ‘Theoretical and Conceptual Considerations on Work Orientations and Job Satisfaction,’ 11-25, i B. Furåker, K. Håkansson och J. Ch. Karlsson (red.) Commitment to Work and Job Satisfaction: Studies of Work Orientations. New York: Routledge.

Furåker, B. (2012) ‘Work Attitudes, Employment and Work Mobilization: A Comparison between Anglo-Saxon and Nordic Countries’, 67-85, i B.

Furåker, K. Håkansson och J. Ch. Karlsson (red.) Commitment to Work and Job Satisfaction: Studies of Work Orientations. New York: Routledge.

Furåker, B. (2012) ‘Work Travel: Stimulating or Stressful?’, 199-215, i B.

Furåker, K. Håkansson och J. Ch. Karlsson (red.) Commitment to Work and Job Satisfaction: Studies of Work Orientations. New York: Routledge.

Furåker, B. (2010) ‘Arbetslivet”, 127-57, i T. Goldberg (red.) Samhällsproblem. Lund: Studentlitteratur.

Furåker, B. (2009) ‘Gambling Windfall Decisions: Lottery Winners and Employment Behavior’ (med A. Hedenus). UNLV Gaming Research & Review Journal 13 (2): 1-15.

Furåker, B. (2009) ‘Arbetssamhällets reträtt? Samtidsdiagnoser på villovägar.’ Arbetsmarknad & Arbetsliv 15 (2): 11-26.

Furåker, B. (2009) ‘Arbetsmarknadspolitik’ (med M. Blomsterberg), 283-312, i T. Berglund och S. Schedin (red.): Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur 2009.

Furåker, B. (2009) ‘Arbetsmarknaden’, 65-94, i T. Berglund och S. Schedin (red.): Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Furåker, B. (2009) ‘Changes of Employer, Employment Protection and Labour Market Attachment. An Analysis of Swedish Data from 1972-1998’ (med T. Berglund), 212-32, i R. Blanpain, W. Bromwich, O. Rymkevich och S. Spattini (red.) The Modernization of Labour Law and Industrial Relations in a Comparative Perspective. The Netherlands: Kluwer Law International BV.

Furåker, B. (2009) ‘Unemployment and Social Protection’, 17-34, i M. Giugni (red.) The Politics of Unemployment in Europe. Policy Responses and Collective Action. Farnham, Surrey: Ashgate.

Furåker, B. (2008) ‘Arbetsförmåga och arbetsoförmåga som fördelningsnycklar’, 113-42, i L. Vahlne Westerhäll (red.) Arbets(o)förmåga – ur ett mångdisciplinärt perspektiv. Stockholm: Santérus förlag 2008.

Furåker, B. (2007) Flexibility and Stability in Working Life (red. med K. Håkansson och J. Ch. Karlsson). Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Furåker, B. (2007) ‘Type of Employment Contract and Attitudes to Mobility: An Analysis of Data from Three Swedish Surveys’, 173-96, i B. Furåker, K. Håkansson och J. Ch. Karlsson (red.) Flexibility and Stability in Working Life. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Furåker, B. (2006) ‘Lönemissnöje – något om utbredning, konsekvenser och bakomliggande mekanismer’, 109-41, i T. Berglund och H. Lennartsson (red.) Vardagslivets korrespondenser. Om arbete, boende och konsten att veta. Göteborg Universitet: Sociologiska institutionen.

Furåker, B. (2006) ‘Anställningsform och inställning till rörlighet: en analys av data från tre svenska undersökningar’, 63-91, i D. Rauhut och B. Falkenhall (red.) Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt. Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Furåker, B. (2005) Sociological Perspectives on Labor Markets. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 

Senaste publikationer

The Issues of Statutory Minimum Wages: Views among Nordic Trade Unions
Bengt Furåker
Economic and Industrial Democracy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Arbetsmarknaden
Bengt Furåker
M. Bengtsson & Berglund T. (red.) Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Recension av Erik Olin Wrights Understanding Class
Bengt Furåker
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Recension 2016
Recension

The Swedish wage-earner funds and economic democracy: is there anything to be learned from them?
Bengt Furåker
Transfer - European Review of Labour and Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Patterns of Speech Activity at ETUC Executive Committee Meetings, 2005-2012
Bengt Furåker, Kristina Lovén Seldén
European journal of industrial relations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Någon form av arbetslinje måste vi ha
Bengt Furåker
Tankar om arbete, Stockholm, Premiss, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Landvinningar, vindkantringar och vägval i svensk sociologi
Bengt Furåker
Det personliga är sociologiskt. 14 professorer om svensk sociologi, Liber, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Job Insecurity and Organizational Commitment
Bengt Furåker, Tomas Berglund
Revista Internacional de Organizaciones, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 94

2017

The Issues of Statutory Minimum Wages: Views among Nordic Trade Unions
Bengt Furåker
Economic and Industrial Democracy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Arbetsmarknaden
Bengt Furåker
M. Bengtsson & Berglund T. (red.) Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Recension av Erik Olin Wrights Understanding Class
Bengt Furåker
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Recension 2016
Recension

The Swedish wage-earner funds and economic democracy: is there anything to be learned from them?
Bengt Furåker
Transfer - European Review of Labour and Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Patterns of Speech Activity at ETUC Executive Committee Meetings, 2005-2012
Bengt Furåker, Kristina Lovén Seldén
European journal of industrial relations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

Någon form av arbetslinje måste vi ha
Bengt Furåker
Tankar om arbete, Stockholm, Premiss, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Landvinningar, vindkantringar och vägval i svensk sociologi
Bengt Furåker
Det personliga är sociologiskt. 14 professorer om svensk sociologi, Liber, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

2014

Job Insecurity and Organizational Commitment
Bengt Furåker, Tomas Berglund
Revista Internacional de Organizaciones, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 94

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?