Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kerstin Jacobsson

Professor

Kerstin Jacobsson
Professor
kerstin.jacobsson@gu.se
031-786 2764

Rumsnummer: F316
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Kerstin Jacobsson

Bakgrund
Kerstin Jacobsson disputerade 1997 i sociologi vid Uppsala universitet och blev docent där 2002. Mellan 2003-13 var hon verksam vid Södertörns högskola, där hon blev professor 2010. Hon är sedan 2013 anställd som professor i sociologi vid Göteborgs universitet.  

Forskningsintresse
Jacobssons forskning rör sig inom fältet politisk sociologi. En forskningsinriktning rör europeisk arbetsmarknadspolitik, diskurser kring anställbarhet och aktivering samt kritiska perspektiv på styrning på social- och arbetsmarknadspolitikens område. En annan forskningsinriktning rör sociala rörelser och civilsamhälle. Jacobsson bedriver här bland annat forskning om social mobilisering och sociala rörelser i Öst- och Centraleuropa. Andra forskningsintressen rör sociologisk teori, moral- och emotionssociologi samt frågor kring styrning och governmentality, samt demokrati och legitimitet.

Pågående forskning

"Bostadsfrågan, social mobilisering och styrningen av staden i Öst- och Centraleuropa". Projektledare: Kerstin Jacobsson. Finansierat av Formas 2017-20. Projektet syftar till att kritiskt undersöka skärningspunkten mellan stadsstyrning, bostadspolitik och protester i bostadsfrågan i Budapest, Bukarest och Vilnius.

Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,” Projektledare: Kerstin Jacobsson. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-18. Projektet studerar styrningen av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och konsekvenserna av de organisatoriska styrformerna för handläggarnas handlingsutrymme, professionella identitet, självuppfattning och känslor inför arbetet.

Undervisning, handledning
Jacobsson undervisar bl.a. om EU och europeisering, civilsamhället i Öst- och Centraleuropa, politisk sociologi, sociologisk teori, och emotionssociologi. Handledning av uppsatser och doktoranders avhandlingsarbeten.

Samverkan
Jacobsson inbjuds regelbundet av bildningsförbund och myndigheter att hålla offentliga föreläsningar.

 

Aktuella publikationer


Refereegranskade artiklar:

Jacobsson, K. & E. Korolczuk (kommande) Mobilizing Grassroots in the City: Lessons for Civil Society Research in Central and Eastern Europe, International Journal of Politics, Culture, and Society (i produktion)

Fröhlich, C. & K. Jacobsson (2019) “Performing Resistance: Liminality, Infrapolitics and Spatial Contestation in Contemporary Russia”, kommande i Antipode

Hollertz, K. , Jacobsson, K. & I.  Seing (2018) Organizational Governance of Activation Policy: Transparency as an Organizational Ideal in a Swedish Welfare Agency, International Social Security Review,  https://doi.org/10.1111/issr.12190

Sunnerfjell, J. & K. Jacobsson (2018) Governing the Unemployable in the Neurochemical Age? The Case of Disability Coding at the Public Employment Service, Subjectivity, 11: 303-321.

Florea, I., Gagyi, A. & Jacobsson, K. (2018). A Field of Contention: Evidence from Housing Struggles in Bucharest and Budapest, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 29(49, 712-724.

Bengtsson, M. & K. Jacobsson (2018) The institutionalization of a new social cleavage: Ideological influences, main reforms and social inequlity outcomes of 'the new work strategy', Sociologisk Forskning, 55 (2-3), 121-143.

Hollertz, K. , Jacobsson, K. & I.  Seing (2017) Den transparenta organisationen: Handläggaren och visibilitetskulturen i Försäkringskassan, Socialvetenskaplig tidskrift, nr 3-4.

Fröhlich, C. & K. Jacobsson (2017) States Shaping Civic Activism: Comparing Animal Rights Activism in Poland and Russia, The Sociological Quarterly, 52(18), 181-201.

Bengtsson, M., C. de la Porte & K. Jacobsson (2017) Labour Market Policy under Conditions of Permanent Austerity: Any Sign of Social Investment? Social Policy & Administration, 51(2), 367-388.

Jacobsson, K., Hollertz, K. & C. Garsten (2017) Local Worlds of Activation: The Diverse Pathways of Three Swedish Municipalities, Nordic Social Work Research, 7(2), 86-100.

Garsten, C. & K. Jacobsson (2016) Transparency as ideal and practice: Labour market policy and audit culture in the Swedish public employment service, Statsvetenskaplig tidskrift, 118(1), 69-92.

Jacobsson, K. & A. Sörbom (2015) After a Cycle of Contention: Post-Gothenburg Strategies of Left-Libertarian Activists in Sweden, Social Movement Studies. 

Karlberg, E. & K. Jacobsson (2015) A meta-organizational perspective on the Europeanization of civil society: The case of the Swedish Women’s Lobby, Voluntas. International Journal of Nonprofit or Voluntary Organizations. 26(4), 1438-1459. 

Jacobsson, K. (2014) ”Elementary forms of religious life in animal rights activism”, Culture Unbound, vol. 6: 305-326. Tillgänglig på: http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v6/a17/

Hansson, Niklas & Kerstin Jacobsson (2014) "Learning to be affected: Subjectivity, sense and sensibility in animal rights activism", Society & Animals, 22(3): 262-88.

Lindblom, J. & K. Jacobsson (2014) "A deviance perspective on social movements: The case of animal rights activism", Deviant Behavior, 35(2), 133-151. 

Garsten, C. & K. Jacobsson (2013) "Sorting people out: the plasticity of the categories of employability, work capacity and disability as technologies of government", Ephemera. Theory & Politics in Organization, 13(4), 825-850.

Jacobsson, Kerstin & Ida Seing (2013) "En möjliggörande arbetsmarknadspolitik? Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder", Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 1, 9-24.

Jacobsson, Kerstin & Jonas Lindblom (2013) “Emotion work in animal rights activism: A moral-sociological perspective", Acta Sociologica, 56(1), 55-68.

Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (2013) "Post-political regulation: Soft power and post-political visions in global governance", Critical Sociology, 39(3), 421-437.

Jacobsson, Kerstin (2012) "Fragmentation of the collective action space: The animal rights movement in Poland", East European Politics, 28(4): 353-370.

Jacobsson, Kerstin and Jonas Lindblom (2012) 'Moral reflexivity and dramaturgical action in social movement activism: The case of the Plowshares and Animal Rights Sweden', Social Movement Studies, nr 1: 1-20.

Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (2011) 'Transparency and legibility in international institutions: The UN Global Compact and postpolitical global ethics', Social Anthropology. 19(4): 1-16.

Jacobsson, Kerstin & Erik Löfmarck (2008)"A sociology of scandal and moral transgression: The Swedish 'Nannygate ' scandal", Acta Sociologica, 51(3): 203-216.

Jacobsson, K. (2008) "Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse", Sociologisk Forskning, nr 4.

Jacobsson, Kerstin (2008) "Moral Disturbances in Society", European Journal of Sociology, XLIX (3). [review article]

Jacobsson, Kerstin, Erik Löfmarck & Niklas Noaksson (2008) "En expertorganisation ändrar uppfattning: Om OECD:s omsvängning i arbetsmarknadspolitiken", Arbetsmarknad & arbetsliv, 14(3).

Garsten, Christina and Kerstin Jacobsson (2007) ”Corporate Globalization, Civil Society, and Post-political Regulation: Whither democracy?”, Development Dialogue, Special issue on Global Civil Society: More or Less Democracy?, nr 49.

Borrás, Susana & Kerstin Jacobsson (2004) “The Open Method of Co-ordination and the new governance patterns in the EU”, Journal of European Public Policy, 11(2), 185-208.

Jacobsson, Kerstin (2004) ”Soft Regulation and the Subtle Transformation of States: The Case of EU Employment Policy”, Journal of European Social Policy, 14(4), 355-370.

Jacobsson, K. (1997) "Discursive Will-Formation and the Question of Legitimacy in European Politics", Scandinavian Political Studies, vol. 20, nr 1.

Jacobsson, K. & G. A. Øygarden (1996) "Ekonomernas Guernica: Rädslans metaforer och produktionen av mening", Sociologisk Forskning nr 2-3.

Böcker:

Jacobsson, Kerstin & Elzbieta Korolczuk (red) Civil Society Revisited: Lessons from Poland. Oxford: Berghahn.

Jacobsson, Kerstin & Jonas Lindblom (2016) Animal Rights Activism. A Moral-Sociological Perspective on Social Movements. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Jacobsson, Kerstin (red) (2016) [2015] Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Abingdon: Routledge.

Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) (2015) Social Movements in Post-communist Europe and Russia. London: Routledge.

Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) (2013) Beyond NGO-ization. The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate.

Jacobsson, Kerstin (red.) (2010) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa.

Boström, Magnus Anders Forssell, Kerstin Jacobsson & Kristina Tamm-Hallström (eds.) (2004) Den organiserade frivilligheten, Malmö: Liber.

Jacobsson, Kerstin, Johansson Karl Magnus, Ekengren Magnus (2001) Mot en europeisk välfärdspolitik? Ny politik och nya samarbetsformer i EU, Stockholm: SNS Förlag.

Jacobsson, K. (1997) Så gott som demokrati: Om demokratifrågan i EU-debatten, Umeå: Boréa.

Bokkapitel:

Jacobsson, Kerstin & Elzbieta Korolczuk (2017) Rethinking Polish Civil Society, i: Civil Society Revisited. Lessons from Poland. Oxford: Berghahn, 1-35.

Jacobsson, Kerstin (2017) Rethinking Civic Privatism in a Postsocialist Context: Individualism and Personalization in Polish Civil Society Organizations, i: Civil Society Revisited: Lessons from Poland. Oxford: Berghahn, 81-104.

Jacobsson, Kerstin and Elzbieta Korolczuk (2017) Conclusion: Empirical and Theoretical Lessons from the Volume, i: Civil Society Revisited: Lessons from Poland. Oxford: Berghahn, 314-324.

Jacobsson, Kerstin (2015) Introduction: The Development of Urban Movements in Central and Eastern Europe, in Kerstin Jacobsson (ed) Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate, 1-32.

Aidukaite, Jolanta & Kerstin Jacobsson (2015) Europeanisation and Urban Movements: Political Opportunities of Community Organizations in Lithuania, in Kerstin Jacobsson (ed) Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate, 247-272.

Jacobsson, Kerstin (2015) Conclusion: Towards a New Research Agenda, in Kerstin Jacobsson (ed) Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate, 273-287.

Jacobsson, Kerstin (2015) Fragmentation of the collective action space: The animal rights movement in Poland, i: Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) (2015) Social Movements in Post-communist Europe and Russia. London: Routledge, 47-64.

Jacobsson, K. & Saxonberg, S. (2013) "Introduction: The development of social movements in Central and Eastern Europe" i: K. Jacobsson & S. Saxonberg (eds) Beyond NGO-ization. The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate.

Jacobsson, Kerstin (2013) "Channeling and enrollment: The institutional shaping of animal rights activism in Poland", i: Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) Beyond NGO-ization. The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate.

Bengtsson, Mattias & Kerstin Jacobsson (2013) "Europas låga arbetskraftsinvesteringar – ett högt pris att betala?", i: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson (red)
Ett konkurrenskraftigt Europa till rätt pris: Europaperspektiv 2013. Stockholm: Santérus Förlag.

Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (kommande 2013) "The ascent of post-political global ethics: Harmony thinking in the UN Global Compact", i: Catia Gregoratti & Bart Slob (eds) Rethinking The United Nations Global Compact. London: Pluto Press.

De la Porte, Caroline & Kerstin Jacobsson (2012) "Social investment or recommodification? Assessing the employment policies of the EU member states", i: N. Morel, B. Palier & J. Palme (eds) Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. Bristol: Policy Press.

Jacobsson, Kerstin & Niklas Noaksson (2010) "From deregulation to flexicurity. The makeover of the OECD Jobs Strategy", in Martens, Kerstin & Anja Jakobi (eds) Mechanisms of OECD Governance. International Incentives for National Policy Making?, Oxford: Oxford University Press.

Jacobsson, Kerstin & Charlotte West (2010) "Europeanization of labor policy-making in the Baltic States", i: Bengt Jacobsson (ed) The European Union and the Baltic States: Changing Forms of Governance, London: Routledge, 98-120.

Jacobsson, Kerstin (2010) "Känslan för det allmänna", i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 15-38.

Jacobsson, Kerstin & Eva Sandstedt (2010) "Medborgerligt medvetande och social sammanhållning" i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 77-114.

Jacobsson, Kerstin & Eva Sandstedt (2010) "Politiken i vardagen för arbetare och företagare" i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 115-149.

Jacobsson, Kerstin & Eva Sandstedt (2010) "Arbetslös, sjuk och utanför" i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 115-176.

Jacobsson, Kerstin & Charlotte West (2009) "Joining the European Employment Strategy: Europeanization of Labour Market Policy in the Baltic States", i: Martin Heidenreich & Jonathan Zeitlin (eds) Changing European Employment and Welfare Regimes: The Influence of the Open Method of Coordination on National Reforms, London: Routledge, 112-133.

Jacobsson, Kerstin & Håkan Johansson (2009) "The micro-politics of the Open Method of Coordination: NGOs and the social inclusion process in Sweden", i: Martin Heidenreich & Jonathan Zeitlin (eds) Changing European Employment and Welfare Regimes: The Influence of the Open Method of Coordination on National Reforms, London: Routledge, 173-191.

Jacobsson, K. (2009) "Statens tid: Om politisk tidsförvaltning", i: Christine Roman & Lars Udehn (eds) Från klass till organisation, Malmö: Liber.

Jacobsson, Kerstin and Åsa Vifell (2007) "New Governance Structures in Employment Policy Making? Loose Co-ordination in Action", i I. Linsenmann, C. Meyer, W. Wessels (eds.) Economic Government of the EU: a balance sheet of new modes of policy coordination, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Jacobsson, Kerstin and Åsa Vifell (2007) "Deliberative transnationalism? Analysing the role of committee interaction in soft co-ordination" i I. Linsenmann, C. Meyer, W. Wessels (eds.) Economic Government of the EU: a balance sheet of new modes of policy coordination, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Jacobsson, Kerstin och Niklas Noaksson (2006) ”Kampen om kunskapen: OECD och EU om arbetsmarknaden”, in: Kloka regler, K. Fernler & C-F Helgesson (eds), Lund: Studentlitteratur.

Jacobsson, Kerstin (2005) ”Trying to reform the ’best pupils in the class’? The open method of coordination in Sweden and Denmark”, in J. Zeitlin and P. Pochet (eds.) The Open Method of Coordination in Action: the European Employment and Social Inclusion Strategies, Brussels: PIE Peter Lang.

Jacobsson, Kerstin and Åsa Vifell (2005) ”Soft governance, employment policy and committee deliberation”, in Eriksen Erik Oddvar (ed) Making the European Polity. Reflexive integration in the EU, London: Routledge, 214-236.

Jacobsson, Kerstin och Eva Sandstedt (2005) ”Upprördhet och moralisk ordning: Skandalen om politikernas lyxpensioner, in Glenn Sjöstrand (ed.) FiffelSverige, Malmö: Liber.

Jacobsson, K. (2005) ”Sysselsättningsstrategin som institutionaliserad kompromiss”, i. S. Gustavsson, L. Oxelheim, N. Wahl (red.) Lissabonstrategin i halvtid. Europaperspektiv 2005, Stockholm: Santérus förlag.

Garsten, C. och K. Jacobsson (2004)’Learning to be employable: An introduction”, Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (eds.) Learning to be Employable. New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World, Basingstoke, Houndmills: Palgrave Macmillan, 1-22.

Jacobsson, K. (2004) ‘A European politics for employability: The political discourse on employability of the EU and the OECD”, Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (eds.) Learning to be Employable. New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World, Basingstoke, Houndmills: Palgrave Macmillan, 42-62.

Garsten, C. och K. Jacobsson (2004) ”Conclusion: Discursive transformations and the nature of modern power”, Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (eds.) Learning to be Employable. New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World, Basingstoke, Houndmills: Palgrave Macmillan, 274-289.

Jacobsson, Kerstin & Åsa Vifell (2004) ”Samtal bakom lyckta dörrar”. in Rune Premfors & Klas Roth (eds) Deliberativ demokrati, Lund: Studentlitteratur.

Jacobsson, Kerstin, Ulrika Mörth & Kerstin Sahlin-Andersson (2004) ”Den frivilliga styrningens attraktionskraft”, i: Magnus Boström, Anders Forssell, Kerstin Jacobsson & Kristina Tamm-Hallström (eds.) Den organiserade frivilligheten, Malmö: Liber.

Jacobsson, Kerstin (2004) ”Between Deliberation and Discipline: Soft Governance in EU Employment Policy” in: U. Mörth (ed.) Soft Law in Governance and Regulation: An Interdisciplinary Analysis, Cheltenham: Edward Elgar, 81-101.

Jacobsson, Kerstin & Herman Schmid (2003) ”The European Employment Strategy at the Crossroads: Contribution to the Evaluation”, in D. Foden & L. Magnussion (eds.) Five years experience of the Luxembourg Employment Strategy, Brussels: ETUI & SALTSA.

Jacobsson, Kerstin & Herman Schmid (2002) ”Real Integration or Formal Adaptation? On the Implementation of the National Action Plans for Employment”, in: Caroline de la Porte & Philippe Pochet (eds.) Building Social Europe through the Open Method of Co-ordination, Brussels: PIE Peter Lang.

Senaste publikationer

Europeanization of and by Civil Society : Toward an Analytical Framework
Kerstin Jacobsson, Håkan Johansson
Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations, Oxford, Berghahn, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Mobilizing Grassroots in the City: Lessons for Civil Society Research in Central and Eastern Europe
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
International Journal of Politics, Culture, and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

A Field of Contention: Evidence from Housing Struggles in Bucharest and Budapest
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Organizational governance of activation policy: Transparency as an organizational ideal in a Swedish welfare agency
Katarina Hollertz, Kerstin Jacobsson, Ida Seing
International Social Security Review, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Den transparenta organisationen. Handläggaren och visibilitetskulturen i Försäkringskassan.
Katarina Hollertz, Kerstin Jacobsson, Ida Seing
Socialvetenskaplig tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Conclusion
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
Civil Society Revisited: Lessons from Poland, Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Rethinking Civic Privatism in a Postsocialist Context
Kerstin Jacobsson
Civil Society Revisited: Lessons from Poland, Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Rethinking Polish Civil Society
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
Jacobsson K. & Korolczuk E. (eds). Civil Society Revisited: Lessons from Poland , Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 46

2019

Europeanization of and by Civil Society : Toward an Analytical Framework
Kerstin Jacobsson, Håkan Johansson
Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations, Oxford, Berghahn, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Mobilizing Grassroots in the City: Lessons for Civil Society Research in Central and Eastern Europe
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
International Journal of Politics, Culture, and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

A Field of Contention: Evidence from Housing Struggles in Bucharest and Budapest
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Organizational governance of activation policy: Transparency as an organizational ideal in a Swedish welfare agency
Katarina Hollertz, Kerstin Jacobsson, Ida Seing
International Social Security Review, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

Den transparenta organisationen. Handläggaren och visibilitetskulturen i Försäkringskassan.
Katarina Hollertz, Kerstin Jacobsson, Ida Seing
Socialvetenskaplig tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Conclusion
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
Civil Society Revisited: Lessons from Poland, Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Rethinking Civic Privatism in a Postsocialist Context
Kerstin Jacobsson
Civil Society Revisited: Lessons from Poland, Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Rethinking Polish Civil Society
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
Jacobsson K. & Korolczuk E. (eds). Civil Society Revisited: Lessons from Poland , Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 46

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?