Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kerstin Jacobsson

Professor

Kerstin Jacobsson
Professor
kerstin.jacobsson@gu.se
031-786 2764

Rumsnummer: F316
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Kerstin Jacobsson

Bakgrund
Kerstin Jacobsson disputerade 1997 i sociologi vid Uppsala universitet och blev docent där 2002. Mellan 2003-13 var hon verksam vid Södertörns högskola, där hon blev professor 2010. Hon är sedan 2013 anställd som professor i sociologi vid Göteborgs universitet.  

Forskningsintresse
Jacobssons forskning rör sig inom fältet politisk sociologi. En forskningsinriktning rör europeisk arbetsmarknadspolitik, diskurser kring anställbarhet och aktivering samt kritiska perspektiv på styrning på social- och arbetsmarknadspolitikens område. En annan forskningsinriktning rör sociala rörelser och civilsamhälle. Jacobsson bedriver här bland annat forskning om social mobilisering och sociala rörelser i Öst- och Centraleuropa. Andra forskningsintressen rör sociologisk teori, moral- och emotionssociologi samt frågor kring organisation, styrning och governmentality, samt demokrati och legitimitet.

Pågående forskning

"Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest: Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utvecking i skilda socio-ekonomiska kontexter,  finansierat av Formas 2020-23. Projektledare: Kerstin Jacobsson.

"Bostadsfrågan, social mobilisering och styrningen av staden i Öst- och Centraleuropa". Projektledare: Kerstin Jacobsson. Finansierat av Formas 2017-20.

Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,” Projektledare: Kerstin Jacobsson. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-21.

Kerstin medverkar också i forskningsprogrammet “Civil Society Elites: Comparing Elite Composition, Reproduction, Integration and Contestation in European Civil Societies", Riksbankens jubileumsfond (2018-2023) Projektledare: Håkan Johansson, Lunds universitet.

Undervisning, handledning
Jacobsson undervisar bl.a. om EU och europeisering, civilsamhället i Öst- och Centraleuropa, politisk sociologi, sociologisk teori, och emotionssociologi. Handledning av uppsatser och doktoranders avhandlingsarbeten.

Samverkan
Jacobsson inbjuds regelbundet av bildningsförbund och myndigheter att hålla offentliga föreläsningar.

 

Aktuella publikationer


Refereegranskade artiklar (senaste 10 åren):

Jacobsson, K. Ida Seing & Katarina Hollertz (2019) Följsamhet som styrningsideal på Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?, Socialmedcinisk tidskrift, 96(5), 682-89.

Jacobsson, K. & E. Korolczuk (2020) Mobilizing Grassroots in the City: Lessons for Civil Society Research in Central and Eastern Europe, International Journal of Politics, Culture, and Society, 33(2): 125-142.

Fröhlich, C. & K. Jacobsson (2019) “Performing Resistance: Liminality, Infrapolitics and Spatial Contestation in Contemporary Russia”,  Antipode, 51(4), 1145-65.

Hollertz, K. , Jacobsson, K. & I.  Seing (2018) Organizational Governance of Activation Policy: Transparency as an Organizational Ideal in a Swedish Welfare Agency, International Social Security Review 

Sunnerfjell, J. & K. Jacobsson (2018) Governing the Unemployable in the Neurochemical Age? The Case of Disability Coding at the Public Employment Service, Subjectivity, 11: 303-321.

Florea, I., Gagyi, A. & Jacobsson, K. (2018). A Field of Contention: Evidence from Housing Struggles in Bucharest and Budapest, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 29(49, 712-724.

Bengtsson, M. & K. Jacobsson (2018) The institutionalization of a new social cleavage: Ideological influences, main reforms and social inequlity outcomes of 'the new work strategy', Sociologisk Forskning, 55 (2-3), 121-143.

Hollertz, K. , Jacobsson, K. & I.  Seing (2017) Den transparenta organisationen: Handläggaren och visibilitetskulturen i Försäkringskassan, Socialvetenskaplig tidskrift, nr 3-4.

Fröhlich, C. & K. Jacobsson (2017) States Shaping Civic Activism: Comparing Animal Rights Activism in Poland and Russia, The Sociological Quarterly, 52(18), 181-201.

Bengtsson, M., C. de la Porte & K. Jacobsson (2017) Labour Market Policy under Conditions of Permanent Austerity: Any Sign of Social Investment? Social Policy & Administration, 51(2), 367-388.

Jacobsson, K., Hollertz, K. & C. Garsten (2017) Local Worlds of Activation: The Diverse Pathways of Three Swedish Municipalities, Nordic Social Work Research, 7(2), 86-100.

Garsten, C. & K. Jacobsson (2016) Transparency as ideal and practice: Labour market policy and audit culture in the Swedish public employment service, Statsvetenskaplig tidskrift, 118(1), 69-92.

Jacobsson, K. & A. Sörbom (2015) After a Cycle of Contention: Post-Gothenburg Strategies of Left-Libertarian Activists in Sweden, Social Movement Studies. 

Karlberg, E. & K. Jacobsson (2015) A meta-organizational perspective on the Europeanization of civil society: The case of the Swedish Women’s Lobby, Voluntas. International Journal of Nonprofit or Voluntary Organizations. 26(4), 1438-1459. 

Jacobsson, K. (2014) ”Elementary forms of religious life in animal rights activism”, Culture Unbound, vol. 6: 305-326.

Hansson, Niklas & Kerstin Jacobsson (2014) "Learning to be affected: Subjectivity, sense and sensibility in animal rights activism", Society & Animals, 22(3): 262-88.

Lindblom, J. & K. Jacobsson (2014) "A deviance perspective on social movements: The case of animal rights activism", Deviant Behavior, 35(2), 133-151. 

Garsten, C. & K. Jacobsson (2013) "Sorting people out: the plasticity of the categories of employability, work capacity and disability as technologies of government", Ephemera. Theory & Politics in Organization, 13(4), 825-850.

Jacobsson, Kerstin & Ida Seing (2013) "En möjliggörande arbetsmarknadspolitik? Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder", Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 1, 9-24.

Jacobsson, Kerstin & Jonas Lindblom (2013) “Emotion work in animal rights activism: A moral-sociological perspective", Acta Sociologica, 56(1), 55-68.

Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (2013) "Post-political regulation: Soft power and post-political visions in global governance", Critical Sociology, 39(3), 421-437.

Jacobsson, Kerstin (2012) "Fragmentation of the collective action space: The animal rights movement in Poland", East European Politics, 28(4): 353-370.

Jacobsson, Kerstin and Jonas Lindblom (2012) 'Moral reflexivity and dramaturgical action in social movement activism: The case of the Plowshares and Animal Rights Sweden', Social Movement Studies, nr 1: 1-20.

Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (2011) 'Transparency and legibility in international institutions: The UN Global Compact and postpolitical global ethics', Social Anthropology. 19(4): 1-16.

 

Böcker:

Jacobsson, Kerstin & Elzbieta Korolczuk (red) Civil Society Revisited: Lessons from Poland. Oxford: Berghahn.

Jacobsson, Kerstin & Jonas Lindblom (2016) Animal Rights Activism. A Moral-Sociological Perspective on Social Movements. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Jacobsson, Kerstin (red) (2016) [2015] Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Abingdon: Routledge.

Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) (2015) Social Movements in Post-communist Europe and Russia. London: Routledge.

Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) (2013) Beyond NGO-ization. The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate.

Jacobsson, Kerstin (red.) (2010) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa.

Boström, Magnus Anders Forssell, Kerstin Jacobsson & Kristina Tamm-Hallström (eds.) (2004) Den organiserade frivilligheten, Malmö: Liber.

Jacobsson, Kerstin, Johansson Karl Magnus, Ekengren Magnus (2001) Mot en europeisk välfärdspolitik? Ny politik och nya samarbetsformer i EU, Stockholm: SNS Förlag.

Jacobsson, K. (1997) Så gott som demokrati: Om demokratifrågan i EU-debatten, Umeå: Boréa.

Bokkapitel (senaste 10 åren):

Jacobsson, Kerstin & Håkan Johansson (2019) Europeanization of and by civil society: Towards an analytical framework, in: Towards a European Civil Society? Patterns of Europeanization through Swedish Lenses, edited by Anna Meeuwisse and Roberto Scaramuzzino. Oxford and New York: Berghahn Books.

Jacobsson, Kerstin & Elzbieta Korolczuk (2017) Rethinking Polish Civil Society, i: Civil Society Revisited. Lessons from Poland. Oxford: Berghahn, 1-35.

Jacobsson, Kerstin (2017) Rethinking Civic Privatism in a Postsocialist Context: Individualism and Personalization in Polish Civil Society Organizations, i: Civil Society Revisited: Lessons from Poland. Oxford: Berghahn, 81-104.

Jacobsson, Kerstin and Elzbieta Korolczuk (2017) Conclusion: Empirical and Theoretical Lessons from the Volume, i: Civil Society Revisited: Lessons from Poland. Oxford: Berghahn, 314-324.

Jacobsson, Kerstin (2015) Introduction: The Development of Urban Movements in Central and Eastern Europe, in Kerstin Jacobsson (ed) Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate, 1-32.

Aidukaite, Jolanta & Kerstin Jacobsson (2015) Europeanisation and Urban Movements: Political Opportunities of Community Organizations in Lithuania, in Kerstin Jacobsson (ed) Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate, 247-272.

Jacobsson, Kerstin (2015) Conclusion: Towards a New Research Agenda, in Kerstin Jacobsson (ed) Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe, Farnham: Ashgate, 273-287.

Jacobsson, Kerstin (2015) Fragmentation of the collective action space: The animal rights movement in Poland, i: Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) (2015) Social Movements in Post-communist Europe and Russia. London: Routledge, 47-64.

Jacobsson, K. & Saxonberg, S. (2013) "Introduction: The development of social movements in Central and Eastern Europe" i: K. Jacobsson & S. Saxonberg (eds) Beyond NGO-ization. The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate.

Jacobsson, Kerstin (2013) "Channeling and enrollment: The institutional shaping of animal rights activism in Poland", i: Jacobsson, Kerstin and Steven Saxonberg (red) Beyond NGO-ization. The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate.

Bengtsson, Mattias & Kerstin Jacobsson (2013) "Europas låga arbetskraftsinvesteringar – ett högt pris att betala?", i: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson (red)
Ett konkurrenskraftigt Europa till rätt pris: Europaperspektiv 2013. Stockholm: Santérus Förlag.

Garsten, Christina & Kerstin Jacobsson (kommande 2013) "The ascent of post-political global ethics: Harmony thinking in the UN Global Compact", i: Catia Gregoratti & Bart Slob (eds) Rethinking The United Nations Global Compact. London: Pluto Press.

De la Porte, Caroline & Kerstin Jacobsson (2012) "Social investment or recommodification? Assessing the employment policies of the EU member states", i: N. Morel, B. Palier & J. Palme (eds) Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. Bristol: Policy Press.

Jacobsson, Kerstin & Niklas Noaksson (2010) "From deregulation to flexicurity. The makeover of the OECD Jobs Strategy", in Martens, Kerstin & Anja Jakobi (eds) Mechanisms of OECD Governance. International Incentives for National Policy Making?, Oxford: Oxford University Press.

Jacobsson, Kerstin & Charlotte West (2010) "Europeanization of labor policy-making in the Baltic States", i: Bengt Jacobsson (ed) The European Union and the Baltic States: Changing Forms of Governance, London: Routledge, 98-120.

Jacobsson, Kerstin (2010) "Känslan för det allmänna", i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 15-38.

Jacobsson, Kerstin & Eva Sandstedt (2010) "Medborgerligt medvetande och social sammanhållning" i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 77-114.

Jacobsson, Kerstin & Eva Sandstedt (2010) "Politiken i vardagen för arbetare och företagare" i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 115-149.

Jacobsson, Kerstin & Eva Sandstedt (2010) "Arbetslös, sjuk och utanför" i Jacobsson, Kerstin (ed.) Känslan for det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boréa, 115-176.

Senaste publikationer

Mobilizing Grassroots in the City: Lessons for Civil Society Research in Central and Eastern Europe
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
International Journal of Politics, Culture, and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Europeanization of and by Civil Society : Toward an Analytical Framework
Kerstin Jacobsson, Håkan Johansson
Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations, Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Housing struggles in Bucharest and Budapest: mapping urban civil society in terms of a field of contention
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Presentation at The XVI Polish Sociological Congress in Wroclaw , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Performing Resistance: Liminality, Infrapolitics, and Spatial Contestation in Contemporary Russia
Christian Fröhlich, Kerstin Jacobsson
Antipode, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Följsamhet som styrningsideal på Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?
Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz
Socialmedicinsk Tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The Role of Teamwork in a Welfare State Bureaucracy: Performativity, Commitment and Control in the Swedish Social Insurance Agency
Kerstin Jacobsson, Katarina Hollertz
Paper at the 3d conference on Street-level Research, Aalborg University, Copenhagen, June 11-13 2019, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Varieties of Professionalism: A Comparative Study of Workplace Cultures and Professional Role Identities in Two Welfare State Bureaucracies
Kerstin Jacobsson, Ylva Wallinder, Ida Seing
14th Conference of the European Sociological Association - Europe and Beyond, 20-23 augusti, Manchester, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Antagonism and Solidarity in Housing Movements in Bucharest and Budapest: A Field of Contention Approach
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Urban Ethics: Conflicts Over the ‚Good’ and Proper Life in Cities, 17-19 January, Munich, Germany, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

A Field of Contention: Evidence from Housing Struggles in Bucharest and Budapest
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 54

2020

Mobilizing Grassroots in the City: Lessons for Civil Society Research in Central and Eastern Europe
Kerstin Jacobsson, Elzbieta Korolczuk
International Journal of Politics, Culture, and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2019

Europeanization of and by Civil Society : Toward an Analytical Framework
Kerstin Jacobsson, Håkan Johansson
Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations, Oxford, Berghahn Books, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Housing struggles in Bucharest and Budapest: mapping urban civil society in terms of a field of contention
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Presentation at The XVI Polish Sociological Congress in Wroclaw , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Performing Resistance: Liminality, Infrapolitics, and Spatial Contestation in Contemporary Russia
Christian Fröhlich, Kerstin Jacobsson
Antipode, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Följsamhet som styrningsideal på Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?
Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz
Socialmedicinsk Tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The Role of Teamwork in a Welfare State Bureaucracy: Performativity, Commitment and Control in the Swedish Social Insurance Agency
Kerstin Jacobsson, Katarina Hollertz
Paper at the 3d conference on Street-level Research, Aalborg University, Copenhagen, June 11-13 2019, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Varieties of Professionalism: A Comparative Study of Workplace Cultures and Professional Role Identities in Two Welfare State Bureaucracies
Kerstin Jacobsson, Ylva Wallinder, Ida Seing
14th Conference of the European Sociological Association - Europe and Beyond, 20-23 augusti, Manchester, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2018

Antagonism and Solidarity in Housing Movements in Bucharest and Budapest: A Field of Contention Approach
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Urban Ethics: Conflicts Over the ‚Good’ and Proper Life in Cities, 17-19 January, Munich, Germany, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

A Field of Contention: Evidence from Housing Struggles in Bucharest and Budapest
Ioana Florea, Agnes Gagyi, Kerstin Jacobsson
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 54

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?