Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Cecilia Hansen Löfstrand

Universitetslektor

Cecilia Hansen Löfstrand
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
cecilia.lofstrand@socav.gu.se
031-786 4766

Rumsnummer: G112
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Cecilia Hansen Löfstrand

Cecilia Hansen Löfstrand är universitetslektor, filosofie doktor i sociologi (2005) och docent i sociologi (2011). Hennes huvudsakliga forskningsområden är polisiär kontroll, bevakningsbranschen, ideellt deltagande i polisiär kontroll, samverkan (stat, marknad, civilsamhälle), marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd.

Hansen Löfstrand är studierektor för forskarutbildningen, vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Pågående forskning
För närvarande bedriver Hansen Löfstrand forskning inom följande projekt:

  • Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden (Academy of Finland, projektledare Kirsi Juhila, University of Tampere, Finland)
  • Bärbara kroppskameror: implikationer för väktares och ordningsvakters arbetsmiljö (AFA, projektledare Cecilia Hansen Löfstrand). I detta projekt undersöker vi användningen av kroppsburna kameror inom bevakningsbranschens ur ett arbetsmiljöperspektiv. Syftet är 1) att förstå hur arbetstagarna uppfattar och använder kamerorna och hur det påverkar deras arbetsmiljö samt 2) hur företag och branschen reglerar och hanterar användningen.

Nätverk

  • Medlem i forskargruppen ’Kriminologi och rättssociologi’, vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Medlem i forskargruppen ’Governance’, vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 
  • Medlem i Women’s Homelessness in Europe Network (http://www.womenshomelessness.org/).
     

Undervisning
Har kursansvar för och undervisar på en kurs i kvalitativa metoder för doktorander inom Samhällsvetenskapliga fakultet, Göteborgs universitet.

Handleder på alla nivåer, inklusive inom forskarutbildningen.
 

Publikationer i urval

Lydahl, Doris and Hansen Löfstrand, Cecilia (2020) Doing good: autonomy in the margins of welfare. Sociology of Health and Illness, doi: 10.1111/1467-9566.13069 (E-pub ahead of print)

Hansen Löfstrand, Cecilia (2019) Marketization in a state-centred policing context: The case of Sweden, European Journal of Criminology, https://doi.org/10.1177/1477370819882905

Hansen Löfstrand, Cecilia and Uhnoo, Sara (2019) Blurred boundaries and legal uncertainty in police-volunteer partnerships, Policing and Society, https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1628754

Uhnoo, Sara and Hansen Löfstrand, Cecilia (2018) Voluntary policing in Sweden: media reports of contemporary forms of police-citizen partnerships, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, DOI: 10.1080/14043858.2018.1439635

Hansen Löfstrand, Cecilia, Loftus, Bethan and Loader, Ian (2017) Private security as moral drama: a tale of two scandals, Policing and Society, DOI: 10.1080/10439463.2017.1348354 (E-pub, ahead of print).

Juhila, Kirsi, Raitakari, Suvi and Hansen Löfstrand, Cecilia (2017) Responsibilisation in governmentality literature, in: Juhila, K; Raitakari, S and Hall, C (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, Routledge, pp. 11-34.

Juhila, Kirsi, Raitakari, Suvi and Hansen Löfstrand, Cecilia (2017) Responsibilities and current welfare discourses, in: Juhila, K; Raitakari, S and Hall, C (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, Routledge, pp. 35-56.

Hansen Löfstrand, Cecilia and Quilgars, Deborah (2016) Cultural Images and Definitions of Homeless Women: Implications for Policy and Practice at the European Level, in: Mayock, Paula and Breatherton, Joanne (eds.) Women's Homelessness in Europe, Palgrave Macmillan, pp. 41-73.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2015) The Policing of a Homeless Shelter: Private Security Patrolling the Border of Eligibility. European Journal of Homelessness, 9(2): 17-38. http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/lofstrand_ejh2-2015article1.pdf

Hansen Löfstrand C, Loftus B and Loader, I (2015) Doing 'dirty work': Stigma and esteem in the private security industry. European Journal of Criminology.
First published on November 9, 2015 as doi:10.1177/1477370815615624
http://euc.sagepub.com/content/early/2015/11/06/1477370815615624.abstract

Hansen Lofstrand, Loftus and Loader - Accepted for publication in EJC pdf

Hansen Löfstrand, Cecilia & Uhnoo, Sara (2014) Diversity Policing - Policing Diversity: Performing Ethnicity in Police and Private-Security Work in Sweden, Social Inclusion, 2(3): 75-87. Full text: http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/socialinclusion/article/view/40

Hansen Löfstrand, Cecilia (2013) Private security policing by ethnic matching in Swedish suburbs: avoiding and managing accusations of ethnic discrimination, Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, DOI: 10.1080/10439463.2013.817996.
Fulltextlänk: http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2013.817996

Hansen Löfstrand, Cecilia (2013) När säkerhet blir en marknadsvara: etnisk mångfald som resurs och problem för bevakningsföretag, i Peterson, Abby & Åkerström, Malin (red.) Den sorterande ordningsmakten. Studier av etnicitet och polisiär kontroll. Malmö: Bokbox.

Hansen Löfstrand, Cecilia & Juhila, Kirsi (2012) The Discourse of Consumer Choice in the Pathways Housing First Model, European Journal of Homelessness, 6(2):47-68.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2012) On the Translation of the Housing First Model, European Journal of Homelessness, 6(2):175-182.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2012). Homelessness as Politics and Market. In: Larsson, B., Letell, M & Thörn, H. (Eds.) Transformations of the Swedish Welfare State. From Social Engineering to Governance? Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2012). "Brottsofferstöd som brottsprevention - riskprofilering och offret som förövare". I: Heber, Anita, Tiby, Eva & Wikman, Sofia (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 361-377.

Cecilia Hansen Löfstrand (2012). "Homelessness as an Incurable Condition? The Medicalization of the Homeless in the Swedish Special Housing Provision". In: L'Abate, Luciano (Ed.) Mental Illnesses - Evaluation, Treatments and Implications. InTech, p.106-126. ISBN: 978-953-307-645-4

Hansen Löfstrand, Cecilia (2010). “Reforming the Work to Combat Long-Term Homelessness in Sweden”. Acta Sociologica 53 (1): 19-34.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2009). ”Understanding Victim Support as Crime Prevention Work: The Construction of Young Victims and Villains in the Dominant Crime Victim Discourse in Sweden”. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 10 (2): 120-143.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2009). ”Supporting Young Crime Victims: Discursive Environments and Formula Narratives”. Journal of Youth Studies 12 (6): 711-729.

Hansen Löfstrand, Cecilia & Nordfeldt, Marie (red.) (2007). Bostadslös! Lokal politik och praktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Löfstrand, Cecilia (2005). Hemlöshetens politik – lokal policy och praktik. Doktorsavhandling. Malmö: Égalité.

Löfstrand, Cecilia & Thörn, Catharina (2004). ”The Construction of Gender and Homelessness in Sweden”. Open House International Journal 29 (2): 6-13.

Senaste publikationer

Doing good: autonomy in the margins of welfare
Doris Lydahl, Cecilia Hansen Löfstrand
Sociology of Health and Illness, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Marketization in a state-centred policing context: The case of Sweden
Cecilia Hansen Löfstrand
European Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Doing good- normativities in the margins of welfare
Doris Lydahl, Cecilia Hansen Löfstrand
Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S), New Orleans 4-7 September, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing People Sweden
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Stockholm, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Övrigt 2018
Övrigt

Private security as moral drama: a tale of two scandals
Cecilia Hansen Löfstrand, Bethan Loftus, Ian Loader
Policing and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Voluntary policing in Sweden: media reports of contemporary forms of police–citizen partnerships
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Responsibilisation in governmentality literature
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Responsibilities and current welfare discourses
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Housing First as a Moral Tale and a Travelling Idea
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila
Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin, Malmö, Égalité, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 35

2020

Doing good: autonomy in the margins of welfare
Doris Lydahl, Cecilia Hansen Löfstrand
Sociology of Health and Illness, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2019

Marketization in a state-centred policing context: The case of Sweden
Cecilia Hansen Löfstrand
European Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Doing good- normativities in the margins of welfare
Doris Lydahl, Cecilia Hansen Löfstrand
Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S), New Orleans 4-7 September, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2018

Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing People Sweden
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Stockholm, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Övrigt 2018
Övrigt

Private security as moral drama: a tale of two scandals
Cecilia Hansen Löfstrand, Bethan Loftus, Ian Loader
Policing and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Voluntary policing in Sweden: media reports of contemporary forms of police–citizen partnerships
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

Responsibilisation in governmentality literature
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Responsibilities and current welfare discourses
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Housing First as a Moral Tale and a Travelling Idea
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila
Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin, Malmö, Égalité, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 35

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?