Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Cecilia Hansen Löfstrand

Universitetslektor

Cecilia Hansen Löfstrand
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
cecilia.lofstrand@socav.gu.se
031-786 4766

Rumsnummer: G112
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Cecilia Hansen Löfstrand

Cecilia Hansen Löfstrand är universitetslektor, filosofie doktor i sociologi (2005) och docent i sociologi (2011). Hennes huvudsakliga forskningsområden är hemlöshetens politik, brottsofferstöd, den privata säkerhetsindustrin samt ideellt deltagande i polisiär kontroll.

Pågående forskning
För närvarande bedriver Hansen Löfstrand forskning inom följande projekt:

  • Organizational legitimacy in quasi-markets: the provision of housing for the homeless and manned security services (Vetenskapsrådet)
  • Police-citizen partnerships: Voluntary policing in Sweden (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, projektledare Sara Uhnoo)
  • •Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden (Academy of Finland, projektledare Kirsi Juhila, University of Tampere, Finalnd)

 

Nätverk

  • Medlem i forskargruppen ’Kriminologi och rättssociologi’, vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Medlem i forskargruppen ’Governance’, vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Medlem i Nordiska Nätverket för Bostadslöshetsforskning.
  • Medlem i Women’s Homelessness in Europe Network (http://www.womenshomelessness.org/).
     

Undervisning
Har kursansvar för och undervisar på en kurs i kvalitativa metoder för doktorander inom Samhällsvetenskapliga fakultet, Göteborgs universitet.
Har kursansvar för och undervisar på en kurs i tillämpade kvalitativa metoder för studenter på masternivå inom Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet.
Har kursansvar för forskarutbildningskursen Forskningstraditioner, vetenskapsteori och forskningsetik, inom CUL-forskarskolan, Göteborgs universitet.
Handleder på alla nivåer, inklusive (för närvarande två) doktorander.
 

Publikationer i urval
Uhnoo, Sara and Hansen Löfstrand, Cecilia (2018) Voluntary policing in Sweden: media reports of contemporary forms of police-citizen partnerships, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, DOI: 10.1080/14043858.2018.1439635

Hansen Löfstrand, Cecilia, Loftus, Bethan and Loader, Ian (2017) Private security as moral drama: a tale of two scandals, Policing and Society, DOI: 10.1080/10439463.2017.1348354 (E-pub, ahead of print).

Juhila, Kirsi, Raitakari, Suvi and Hansen Löfstrand, Cecilia (2017) Responsibilisation in governmentality literature, in: Juhila, K; Raitakari, S and Hall, C (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, Routledge, pp. 11-34.

Juhila, Kirsi, Raitakari, Suvi and Hansen Löfstrand, Cecilia (2017) Responsibilities and current welfare discourses, in: Juhila, K; Raitakari, S and Hall, C (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, Routledge, pp. 35-56.

Hansen Löfstrand, Cecilia and Quilgars, Deborah (2016) Cultural Images and Definitions of Homeless Women: Implications for Policy and Practice at the European Level, in: Mayock, Paula and Breatherton, Joanne (eds.) Women's Homelessness in Europe, Palgrave Macmillan, pp. 41-73.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2015) The Policing of a Homeless Shelter: Private Security Patrolling the Border of Eligibility. European Journal of Homelessness, 9(2): 17-38. http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/lofstrand_ejh2-2015article1.pdf

Hansen Löfstrand C, Loftus B and Loader, I (2015) Doing 'dirty work': Stigma and esteem in the private security industry. European Journal of Criminology.
First published on November 9, 2015 as doi:10.1177/1477370815615624
http://euc.sagepub.com/content/early/2015/11/06/1477370815615624.abstract

Hansen Lofstrand, Loftus and Loader - Accepted for publication in EJC pdf

Hansen Löfstrand, Cecilia & Uhnoo, Sara (2014) Diversity Policing - Policing Diversity: Performing Ethnicity in Police and Private-Security Work in Sweden, Social Inclusion, 2(3): 75-87. Full text: http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/socialinclusion/article/view/40

Hansen Löfstrand, Cecilia (2013) Private security policing by ethnic matching in Swedish suburbs: avoiding and managing accusations of ethnic discrimination, Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, DOI: 10.1080/10439463.2013.817996.
Fulltextlänk: http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2013.817996

Hansen Löfstrand, Cecilia (2013) När säkerhet blir en marknadsvara: etnisk mångfald som resurs och problem för bevakningsföretag, i Peterson, Abby & Åkerström, Malin (red.) Den sorterande ordningsmakten. Studier av etnicitet och polisiär kontroll. Malmö: Bokbox.

Hansen Löfstrand, Cecilia & Juhila, Kirsi (2012) The Discourse of Consumer Choice in the Pathways Housing First Model, European Journal of Homelessness, 6(2):47-68.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2012) On the Translation of the Housing First Model, European Journal of Homelessness, 6(2):175-182.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2012). Homelessness as Politics and Market. In: Larsson, B., Letell, M & Thörn, H. (Eds.) Transformations of the Swedish Welfare State. From Social Engineering to Governance? Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2012). "Brottsofferstöd som brottsprevention - riskprofilering och offret som förövare". I: Heber, Anita, Tiby, Eva & Wikman, Sofia (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 361-377.

Cecilia Hansen Löfstrand (2012). "Homelessness as an Incurable Condition? The Medicalization of the Homeless in the Swedish Special Housing Provision". In: L'Abate, Luciano (Ed.) Mental Illnesses - Evaluation, Treatments and Implications. InTech, p.106-126. ISBN: 978-953-307-645-4

Hansen Löfstrand, Cecilia (2010). “Reforming the Work to Combat Long-Term Homelessness in Sweden”. Acta Sociologica 53 (1): 19-34.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2009). ”Understanding Victim Support as Crime Prevention Work: The Construction of Young Victims and Villains in the Dominant Crime Victim Discourse in Sweden”. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 10 (2): 120-143.

Hansen Löfstrand, Cecilia (2009). ”Supporting Young Crime Victims: Discursive Environments and Formula Narratives”. Journal of Youth Studies 12 (6): 711-729.

Hansen Löfstrand, Cecilia & Nordfeldt, Marie (red.) (2007). Bostadslös! Lokal politik och praktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Löfstrand, Cecilia (2005). Hemlöshetens politik – lokal policy och praktik. Doktorsavhandling. Malmö: Égalité.

Löfstrand, Cecilia & Thörn, Catharina (2004). ”The Construction of Gender and Homelessness in Sweden”. Open House International Journal 29 (2): 6-13.

Senaste publikationer

Private security as moral drama: a tale of two scandals
Cecilia Hansen Löfstrand, Bethan Loftus, Ian Loader
Policing and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Voluntary policing in Sweden: media reports of contemporary forms of police–citizen partnerships
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Responsibilisation in governmentality literature
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Responsibilities and current welfare discourses
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Housing First as a Moral Tale and a Travelling Idea
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila
Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin, Malmö, Égalité, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Cultural Images and Definitions of Homeless Women: Implications for Policy and Practice at the European Level
Cecilia Hansen Löfstrand, Deborah Quilgars
Mayock, P. & Breatherton, J. (eds.). Women's Homelessness in Europe, London, Palgrave Macmillan UK, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Doing 'dirty work': Stigma and esteem in the private security industry
Cecilia Hansen Löfstrand, Bethan Loftus, Ian Loader
European Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The Policing of a Homeless Shelter: Private Security Patrolling the Border of Eligibility
Cecilia Hansen Löfstrand
European Journal of Homelessness, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Private security policing by ‘ ethnic matching ’ in Swedish suburbs: avoiding and managing accusations of ethnic discrimination
Cecilia Hansen Löfstrand
Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 29

2018

Private security as moral drama: a tale of two scandals
Cecilia Hansen Löfstrand, Bethan Loftus, Ian Loader
Policing and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Voluntary policing in Sweden: media reports of contemporary forms of police–citizen partnerships
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

Responsibilisation in governmentality literature
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Responsibilities and current welfare discourses
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila, Suvi Raitakari
Juhila, K. Raitakari, S & Hall, C. (Eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services, New York; Abingdon, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Housing First as a Moral Tale and a Travelling Idea
Cecilia Hansen Löfstrand, Kirsi Juhila
Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin, Malmö, Égalité, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Cultural Images and Definitions of Homeless Women: Implications for Policy and Practice at the European Level
Cecilia Hansen Löfstrand, Deborah Quilgars
Mayock, P. & Breatherton, J. (eds.). Women's Homelessness in Europe, London, Palgrave Macmillan UK, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Doing 'dirty work': Stigma and esteem in the private security industry
Cecilia Hansen Löfstrand, Bethan Loftus, Ian Loader
European Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

The Policing of a Homeless Shelter: Private Security Patrolling the Border of Eligibility
Cecilia Hansen Löfstrand
European Journal of Homelessness, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Private security policing by ‘ ethnic matching ’ in Swedish suburbs: avoiding and managing accusations of ethnic discrimination
Cecilia Hansen Löfstrand
Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2014

Visar 1 - 10 av 29

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?