Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Sara Uhnoo

Universitetslektor

Sara Uhnoo
Universitetslektor
sara.uhnoo@socav.gu.se
031-786 4788

Rumsnummer: F214
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Sara Uhnoo

SARA UHNOO är docent i sociologi och arbetar som forskare och universitetslektor i sociologi. Våren 2011 disputerade Sara med doktorsavhandlingen Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. Efter disputationen har Sara forskat om barns och ungdomars brandanläggelser samt betydelsen av etnicitet i polisarbete. Under 2016 påbörjade hon ett forskningsprojekt om frivilligas samverkan med professionella i samband med skogsbranden i Västmanland 2014 som fortfarande pågår. 

Forskningsområden
Frivilligas samverkan med professionella/myndigheter, polisiär kontroll, konstruktion av sociala problem, ungdomsbrottslighet, medbrottslighet, våld, genus och brott, anlagd brand, ungdomars brandanläggelser, skolbränder, polisen och etniska minoriteter, polisens mångfaldsarbete, rädsla för brott, viktimologi, Bostad först.  

Pågående forskning

För närvarande arbetar Sara tillsammans med Sofia Persson i projektet Branden i Västmanland 2014: samverkan mellan professionella och frivilliga vid hanteringen av katastrofer, finansierat av Forte. 

Projektet syftar till att öka kunskapen om samverkan mellan professionella organisationer och frivilliga aktörer vid hantering av kris- och katastrofsituationer. Det inriktar sig specifikt på att undersöka hur räddningstjänsten och frivilliga aktörer samverkade i samband med den största skogsbranden i Sveriges moderna historia - branden i Västmanland sommaren 2014. I efterhand har insatser från frivilliga lyfts fram som mycket värdefulla. För ansvariga och professionella organisationer kan det emellertid utgöra en utmaning att samverka med frivilliga och en rad dilemman och risker har lyfts fram.

Projektets frågeställningar är: Hur såg samverkan ut mellan räddningstjänst och frivilliga under skogsbranden i Västmanland och dess efterföljder? Vilka frivilliga aktörer medverkade och på vilka sätt bidrog dessa? Vilka lärdomar kan dras gällande räddningstjänstens samverkan med och användande av frivilliga vid dylika kris- och katastrofsituationer?

Undervisning och handledning

Kvalitativ metod, Bostad först, kriminologisk teori, ungdomsbrottslighet med särskilt fokus på våld och brandanläggelser, medbrottslighet, rädsla för brott, viktimologi, konstruktion av sociala problem, feministiska perspektiv inom kriminologin, polisens mångfaldsarbete och relation till etniska minoriteter, åtgärder mot brott, t.ex. situationell brottsprevention och åtgärder inriktade mot barn och ungdomar.

Övrigt

Under 2016 genomförde Sara utvärderingar av två av Göteborgs stads Bostad först-verksamheter för bostadslösa. Hon har också arbetat med analyser av internetforumet Flashback som en arena för inlärning av brottslighet.

Sara är ämnessamordnare för kriminologiämnet och deltar i institutionens forskargrupp i kriminologi och rättssociologi. 

Sara är medlem i två internationella forskarnätverk med kriminologisk inriktning Gender, Crime and Justice Working Group, European Society of Criminology (ESC) samt forskargruppen Deviance and social control (RC29), Internationella Sociologförbundet (ISA).

Publikationer i urval


Doktorsavhandling

Uhnoo, S. (2011). Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. Göteborg: Daidalos. Avhandlingen finns att beställa i nätbokhandeln t ex www.adlibris.com eller www.bokus.com.

Artikel, refereegranskad vetenskaplig

Hansen Löfstrand, C. & Uhnoo, S. (2018), Blurred boundaries and legal uncertainty in police-volunteer partnerships. Policing & Society. doi.org/10.1080/10439463.2019.1628754

Persson, S. & Uhnoo, S. (2019): Deliberate firesetting: hotspot schools as arenas and preventive actors, Nordic Journal of Criminology, doi.org/10.1080/2578983X.2019.1625614

Uhnoo, S. (2019). Ethnic Police Humor As Ethnic Boundary-Making In The Swedish Police Force, Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology, 7 (3): 173-188. https://www.jqcjc.org/documents/v7i3.pdf#page=53

Persson, S. & Uhnoo, S. (2018), I spänningsfältet mellan institutionella logiker - professionella och frivilliga vid Västmanlandsbranden, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 62-79. journals.lub.lu.se/index.php/aoa/article/download/18019/16338/

Uhnoo, S. & Hansen Löfstrand, C. (2018). Voluntary policing in Sweden: media reports of contemporary forms of police–citizen partnerships, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 19 (1): 41-60. www.tandfonline.com/eprint/D6UuzVjev9Ptvmh5XIJs/full

Uhnoo, Sara (2015). Starting a fire together: The dynamics of co-offending in juvenile arson, European Journal of Criminology, 13 (3): 315 -331. journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477370815617189

Ekbrand, Hans & Uhnoo, Sara (2015). Juvenile Firesetting in Schools, Journal of Youth Studies, 18 (10):1291 -1308 doi.org/10.1080/13676261.2015.1039970

Uhnoo, S., Persson, S., Ekbrand, H., Lindgren, S.-Å. (2014). Juvenile school firesetting in Sweden: Causes and countermeasures. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 16 (1): 25-40. www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2014.989668

Hansen Löfstrand, C. & Uhnoo, S. (2014) Diversity Policing - Policing Diversity: Performing Ethnicity in Police and Private-Security Work in Sweden, Social Inclusion, 2(3): 75-87. http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/socialinclusion/article/view/40

Uhnoo, S. (2013). Within the ’tin bubble’. The Police and Ethnic minorities in Sweden. Policing & Society: An International Journal of Research and Policy, 25 (2): 129-149. www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10439463.2013.817995

Peterson, A. & Uhnoo, S. (2012). Trials of loyalty: Ethnic minority police officers as 'outsiders' within a greedy institution. European Journal of Criminology. 9 (4): 354-369. http://euc.sagepub.com.ezproxy.ub.gu.se/content/9/4/354.full.pdf+html

Forsknings- eller utvärderingsrapporter

Uhnoo, S. (2017) Utvärdering av BODIL-projektet: Ett lokalt Bostad först-projekt i SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs stad 2014-2016. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. www.boendeportalen.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/boendeportal/dalis2.nsf/vyFilArkiv/BODIL_slutrapp_170222.pdf/$file/BODIL_slutrapp_170222.pdf

Uhnoo, S. (2016) Utvärdering av Bostad först Göteborg. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 

Persson, Sofia & Uhnoo, Sara (2015). Brandutsatta högstadieskolor- problembilder, orsaker och åtgärder. Göteborg: Göteborgs universitet & Brandforsk. www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/rapporter-2000-2015/brandutsatta-hogstadieskolor-orsaker-preventiva-faktorer-och-effektiva-motatgarder/bf_203_131_rapport.pdf

Lindgren, S.-Å., Björk, M., Ekbrand, H. Persson, S. & Uhnoo, S. (2013). Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. http://www.anlagdbrand.se/sv/Documents/Barn_ungdomar%20som%20anl%C3%A4gger%20brand_orsaker%20och%20mot%C3%A5tg%C3%A4rder.pdf

Persson, S., Uhnoo, S., Ekbrand, H., Thodelius, C., Lindgren, S.-Å. (2013). Utvärdering av kommuners arbete mot anlagda skolbränder. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap/Brandforsk. http://www.anlagdbrand.se/sv/Documents/Utv%C3%A4rdering%20av%20kommuners%20arbete%20mot%20anlagda%20skolbr%C3%A4nder.pdf

Uhnoo, S. & Peterson, A. (2011). Utvärdering om diskriminering, trakasserier och särbehandling av anställda med utländsk bakgrund inom polismyndigheten i Västra Götaland. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap/Polismyndigheten i Västra Götaland.

Uhnoo, S. (2008). Ungdomars tal om rädsla för våld. Göteborg: Tryggare och mänskligare Göteborg. http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/pdf/publikation/Ungdomars_tal_om_radsla_for_vald.pdf

Antologikapitel

Backman, C., Uhnoo, S. & Wahlström M. (2018). Lärarpoddar i kriminologi, I: Hrastinski. S. (red.) Digitalisering av högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Backman, C., Uhnoo, S. & Wahlström M. (2018). Medskapande pedagogik på en introduktionskurs, I: Uhnoo, D. & Scherp, H.-Å. (red.) Medskapande högskolepedagogik. Lund: Studentlitteratur, s. 45-69.

Uhnoo, S. (2017) "Gratis är gott men stulet är godast"– moralarbete om snatteri på Flashback. I: Andersson, B., Pettersson, F. & Skårner, A. Den motspänstiga akademikern: festskrift till Ingrid Sahlin. Malmö: Égalité. www.egalite.se/currentBooks.asp

Uhnoo, S. & Ekbrand, H. (2017). Flashback för kriminologer. I: Mallén, A. (red.) Kriminologiska metoder och Internet. Stockholm. Liber. www.liber.se/Hogskola/Samhallsvetenskap/Sociologi/Kriminologi/Kriminologiska-metoder-och-internet/

Uhnoo, S. (2016). Ungas moralarbete om legitim våldsanvändning. I: Edling, C & Rostami, A. (red.), Våldets sociala dimensioner: Individ, relation, organisation. Lund: Studentlitteratur. www.studentlitteratur.se/#9789144115085/Våldets+sociala+dimensioner

Uhnoo, S. (2014). Genus i rätten – gestaltningar av kvinnors brottslighet tillsammans med män i mordbrandsdomar. I: Finstad, L. & Lomell, H. (red.), Motmaele. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Oslo: Novus forlag. http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/FinstadLomell-(red)-Motmæle/102646

Peterson, A & Uhnoo, S. (2013). The problem of Loyalty in Greedy Institutions, I: Miller, L. B. & Moore, W.C. (red.), The Psychology of Loyalty. New York: Nova Science Publishers. Full text: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=42916

Uhnoo, S. (2013). Inom den egna plåtbubblan. Polisen och etniska minoriteter. I: Peterson, A. & Åkerström, M. (red.), Den sorterande ordningsmakten. Studier av etnicitet och polisiär kontroll. Bokbox. bokbox.se/peterson-akerstrom-978-91-86980-60-3/

Uhnoo, S. (2012). Våldtagbara och (o)slagbara. I: Heber, A.,Tiby, E, & Wikman, S. (red.), Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod, pp. 75-93. Lund: Studentlitteratur. www.studentlitteratur.se/#9789144073439/Viktimologisk+forskning

Uhnoo, S. (2011). Våldets regler. Om kompiskontroll vid ungdomsbråk. I: Larsson, B. & Engdahl, O. (red.), Social kontroll – övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber. www.liber.se/Hogskola/Juridik/Offentlig-ratt/Kriminologi/Social-kontroll/

Uhnoo, S. (2010). Young and (un)safe. The Geography of Fear, Social Darkness and Spatial Confidence. I: Holgersson, H., Thörn, C., Thörn, H. & Wahlström, M. (red.), (Re)searching Gothenburg: essays on a changing city. Göteborg: Glänta.

Senaste publikationer

Deliberate firesetting: hotspot schools as arenas and preventive actors
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Nordic Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ethnic Police Humor As Ethnic Boundary-Making In The Swedish Police Force
Sara Uhnoo
Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing People Sweden
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Stockholm, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Övrigt 2018
Övrigt

Kursintroduktion som aktivt lärtillfälle
Christel Backman, Sara Uhnoo, Mattias Wahlström
Symposium Rum för lärande, 8-9 oktober, Västerås, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Hur värderar studenter lärarproducerade podcasts i relation till andra läraktiviteter?
Christel Backman, Sara Uhnoo, Mattias Wahlström
NU2018 Det akademiska lärarskapet, 9-11 oktober, Västerås, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Diskretion och dilemman vid krishantering
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Refereegranskat abstract, medverkan med extended abstract samt muntlig presentation vid Nordpro (nordiskt nätverk för professionsforskning), Köpenhamn 2018-11-08, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Blurred boundaries and legal uncertainty in police-volunteer partnerships
Sara Uhnoo
Paper presentation at Eurocrim 2018, Sarajevo, Panel session: Policing, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Lärarpoddar i kriminologi
Christel Backman, Mattias Wahlström, Sara Uhnoo
Digitalisering av högre utbildning, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 55

2019

Deliberate firesetting: hotspot schools as arenas and preventive actors
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Nordic Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ethnic Police Humor As Ethnic Boundary-Making In The Swedish Police Force
Sara Uhnoo
Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing People Sweden
Sara Uhnoo, Cecilia Hansen Löfstrand
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Stockholm, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Övrigt 2018
Övrigt

Kursintroduktion som aktivt lärtillfälle
Christel Backman, Sara Uhnoo, Mattias Wahlström
Symposium Rum för lärande, 8-9 oktober, Västerås, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Hur värderar studenter lärarproducerade podcasts i relation till andra läraktiviteter?
Christel Backman, Sara Uhnoo, Mattias Wahlström
NU2018 Det akademiska lärarskapet, 9-11 oktober, Västerås, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Diskretion och dilemman vid krishantering
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Refereegranskat abstract, medverkan med extended abstract samt muntlig presentation vid Nordpro (nordiskt nätverk för professionsforskning), Köpenhamn 2018-11-08, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Blurred boundaries and legal uncertainty in police-volunteer partnerships
Sara Uhnoo
Paper presentation at Eurocrim 2018, Sarajevo, Panel session: Policing, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Lärarpoddar i kriminologi
Christel Backman, Mattias Wahlström, Sara Uhnoo
Digitalisering av högre utbildning, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 55

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?