Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Cathrin Wasshede

Universitetslektor

Cathrin Wasshede
Universitetslektor , Proprefekt
Akademisk grad: Docent,
cathrin.wasshede@socav.gu.se
031-786 5830

Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Cathrin Wasshede

Bakgrund
Cathrin Wasshede är filosofie doktor i sociologi och är verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hennes avhandling Passionerad Politik: Om motstånd mot heteronormativ könsmakt handlar om hur unga politiska aktivister i den utomparlamentariska vänstern i Göteborg gör motstånd mot dominerande normer kring kön och sexualitet. Frågor som ställs är: Vad gör de motstånd mot? Hur ser alternativen ut? Vilka strategier har de? Och – vad händer när idealen inte låter sig omvandlas till praktik på något enkelt sätt? Cathrin Wasshede visar att motstånd alltid äger rum inom rådande ordningar och att nya ordningar växer fram inom motståndskulturer. Den passionerade politik aktivisterna bedriver innebär att gränser förskjuts och att nya möjligheter framträder.

Cathrin disputerade i april 2010.

Cathrin Wasshede är studierektor för institutionens uppdrag på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Forskningsområden

Cathrin Wasshedes forskningsintressen är kön och sexualitet, motstånd samt sociala rörelser.

Pågående forskning
”Slöja, regnbågsflagga och manga: om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid”. Finansierat av Vetenskapsrådet 2015-2019.
I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularitet; och manga, som med sina referenser till Buddhism, kristen ikonografi och mytiska figurer ses som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i tillblivelsen av transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet. Genom att se dessa kulturella produkter som performativa och intimt sammankopplade med normer, emotioner, andra artefakter och politiska subjekt vill vi belysa nya möjliga gemenskaper i ett mångfacetterat civilsamhälle.

Kollektivboende och hållbar stadsutveckling ”. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2014-2017.

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning erfarenheter av kollektivboende kan bidra till kunskapen om socialt och ekologiskt hållbarhet. Projektet genomförs genom fallstudier av olika former av kollektivboende i Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige.

Avslutade forskningsprojekt
Innerstaden som offentlighet

Cathrin Wasshede deltog 2010-2013 i forskningsprojektet ”Innerstaden som offentlighet: urban omvandling, social ordning och social rörelse”, där hon främst var inriktad på hållbar stadsutveckling och urbant medborgarskap utifrån processer kring kön, sexualitet, familj/barn och social hållbarhet. Fallstudierna i detta projekt var fristaden Christiania i Köpenhamn och Haga i Göteborg.

Undervisning
Cathrin Wasshedes specifika undervisnings- och handledarkompetens ligger inom fälten feministisk teori, queerteori, motstånd samt postkolonial teori, men hon undervisar även på kurser som till exempel främlingskap, utanförskap och modernitet, socialpsykologi samt på Lärarprogrammet.

 

 

Senaste publikationer

The Child of the Common: Governing Children in the Freetown Christiania, Denmark
Cathrin Wasshede
Children & Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Queer Hate and Dirt Rhetoric: An Ambivalent Resistance Strategy
Cathrin Wasshede
Journal of Resistance Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Boendeformen som kan förlänga livet
Cathrin Wasshede
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

Bygga billiga bostäder för fler
Cathrin Wasshede
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

The Performative Power of Cultural Products in the Making of Gender, Sexualities, and Transnational Communities
Erika Alm, Cathrin Wasshede, Pia Laskar
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Special / temanummer av tidskrift 2016
Special / temanummer av tidskrift

Cultural products in flux: an introduction
Erika Alm, Pia Laskar, Cathrin Wasshede
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Inledande text i tidskrift 2016
Inledande text i tidskrift

Heteronormativitet och emotioner
Cathrin Wasshede, Åsa Wettergren, Annika Jonsson
Feministiskt tänkande och sociologi, red. Anna Hedenus, Sofia Björk och Oksana Shmulyar Gréen, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 26

2017

The Child of the Common: Governing Children in the Freetown Christiania, Denmark
Cathrin Wasshede
Children & Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Queer Hate and Dirt Rhetoric: An Ambivalent Resistance Strategy
Cathrin Wasshede
Journal of Resistance Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Boendeformen som kan förlänga livet
Cathrin Wasshede
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

Bygga billiga bostäder för fler
Cathrin Wasshede
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2016
Artikel i dagstidning

The Performative Power of Cultural Products in the Making of Gender, Sexualities, and Transnational Communities
Erika Alm, Cathrin Wasshede, Pia Laskar
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Special / temanummer av tidskrift 2016
Special / temanummer av tidskrift

Cultural products in flux: an introduction
Erika Alm, Pia Laskar, Cathrin Wasshede
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Inledande text i tidskrift 2016
Inledande text i tidskrift

2015

Heteronormativitet och emotioner
Cathrin Wasshede, Åsa Wettergren, Annika Jonsson
Feministiskt tänkande och sociologi, red. Anna Hedenus, Sofia Björk och Oksana Shmulyar Gréen, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 26

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?