Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad, 180 hp

Arbetsvetarprogrammet är en nationellt unik och bred samhällsorienterande utbildning som leder till filosofie kandidatexamen i arbetsvetenskap. Programmet omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier. Du har möjlighet att söka programmet varje hösttermin.

Genom Arbetsvetarprogrammet ges du en tydlig koppling mellan teori och praktik där arbetsvetenskaplig teori kombineras med praktisk analys-, utvärderings- och utredningsmetodik. På detta sätt ger programmet dig professionell kompetens för att analysera arbete, arbetsorganisationer och arbetsmarknader – dess förutsättningar, former och framtida utmaningar – i ett alltmer globaliserat och komplext arbetsliv.

Allmänt om programmet

Med en examen i arbetsvetenskap har du erhållit mycket goda kunskaper och färdigheter för att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledningsformer på en arbetsplats. Du kan också förstå vilka förändringspotentialer och motståndsstrategier som finns när det gäller likabehandling i arbetslivet, studier av arbetsgruppens dynamik och hur gruppkonflikter i organisationer utvecklas och bearbetas samt olika utvärderingsmodeller och deras tillämpning. I din breda kompetens ingår även fördjupade kunskaper och färdigheter i följande områden:

  • Nuvarande och äldre former av arbete
  • Arbetsvetenskapliga problemställningar, metoder och teorier
  • Det svenska arbetsmarknadssystemets innehåll och framväxt
  • Arbetsmarknadspolitikens utformning i ett nutida och historiskt perspektiv
  • Internationella arbetslivsrelationer och globala produktionssystem
  • Hur arbetsvillkor skiljer sig åt beroende av kön, etnicitet, klass och ålder
  • Projektarbete som arbets- och organisationsform
  • Metoder för utvärderings- och förändringsarbete
  • Kartläggning och analys av arbetsmiljö från individ- till samhällsnivå
  • Kvantitativa och kvalitativa metoder

Samtliga kurser innehåller ett eller flera praktiska moment där du kan pröva olika analysverktyg så att teoretiska kunskaper omvandlas till praktiska färdigheter. Stor vikt läggs vid att du ska kunna presentera analyser, rapporter, fältarbeten etc. inför en tänkt målgrupp. En stor del av studierna gör du i grupp. Programmet har nära anknytning till arbetslivet, bland annat genom projektarbeten, studiebesök, gästföreläsare och särskilt genom praktik under utbildningens avslutande termin.

Modern och varierad pedagogik

Utbildningen bedrivs med en modern och varierad pedagogik, föreläsningar varvas med seminarier, gruppövningar och praktikfall. I programmet arbetar man systematiskt med en specifik metod (PDP, Personal Development Planning) för att stödja dig i din egen lärandeprocess. Metoden har likheter med traditionella medarbetarsamtal i arbetslivet. Inom utbildningen förekommer det olika examinationsformer såsom skriftliga arbeten i grupp och enskilt, mindre inlämningsuppgifter samt sals- och hemtentamina.

Kursinnehåll

Under programmets första termin får du en introduktion till arbetsvetenskapen som en mångvetenskap och grundläggande vetenskapliga perspektiv inom arbetsvetenskaplig forskning. Under termin två studeras arbetsmarknaden i ett nationellt och internationellt perspektiv, arbetets förändring under det senaste seklet samt hur livsvillkor skiljer sig beroende av människors kön, etnicitet, klass och ålder. Termin tre behandlar organisations- och gruppnivå, exempelvis hur man kan förstå och analysera arbetsorganisationer och ledarskap och hur gruppkonflikter i organisationer utvecklas och bearbetas. Under termin fyra får du grundläggande kunskaper i förändrings-, utvärderings- och projektarbete. Den femte terminen studerar du hur arbetsmiljön kan kartläggas, analyseras, dokumenteras och presenteras för aktörer i arbetslivet. Dessutom förbereder du dig inför det avslutande examensarbetet med en kurs i forskningsmetoder där du får en djupare förståelse för den arbetsvetenskapliga kunskapsproduktionen. Under programmets sjätte och sista termin gör du först praktik på ett företag, en myndighet eller en ideell organisation. Programmet avslutas med ett examensarbete där du ges möjlighet att på ett självständigt sätt fördjupa dina kunskaper inom ett arbetsvetenskapligt område som du är särskilt intresserad av.


Utbildningsprogrammet omfattas av följande 12 kurser:
År 1
Arbetsvetenskap I, 15 hp; Arbetsvetenskap II, 15 hp; Arbetsmarknad i ett nationellt och ett internationellt perspektiv, 15 hp; Arbetsmarknadens förändring – individ och kollektiv i en global värld, 15 hp

År 2
Arbetsorganisation och ledarskap, 15 hp; Grupprocesser och konflikter i arbetslivet, 15 hp; Projektledarskap och konsultativt förändringsarbete, 15 hp; Metoder för utvärderings- och förändringsarbete i arbetslivet, 15 hp

År 3
Arbetsmiljö, 15 hp; Forskningsmetoder i arbetsvetenskap, 15 hp; Praktik, 15 hp; Examensarbete, 15 hp

Viktig arbetslivserfarenhet genom praktik

Via praktiken under utbildningens avslutande termin ges du oersättliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till arbete. Praktiken syftar till att utveckla din förmåga att praktiskt tillämpa förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper och metoder som erhållits under utbildningen. Du lär dig att kritiskt reflektera över de kunskaper, praktiker och arbetssätt som inhämtas via arbetslivserfarenheten. Dessutom övas du i att genomföra arbetsuppgifter inom en specifik verksamhet och utvecklar din förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra.

Vidare studier efter kandidatexamen

Efter kandidatexamen i arbetsvetenskap har du möjlighet att söka till olika fristående kurser samt längre utbildningar på avancerad nivå inom de ämnen som programmet bygger på. Exempel på sådana utbildningar vid Göteborgs Universitet är Master’s Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations 120hp, Masterprogram i sociologi 120hp, Arbetsvetenskap, magisterprogram 60hp, Master’s Programme in European Studies 120hp, Master’s Programme in International Administration and Global Governance 120hp, Masterprogram i offentlig förvaltning 120hp samt Masterprogram i Kriminologi. Flera av dessa utbildningar är forskningsförberedande och har vid nationella utvärderingar fått mycket goda omdömen.

Mer information

Läs mer om programmets utformning och innehåll under fliken "Detaljerad kursöversikt" i kolumnen till vänster på denna webbplats.

Utbildningsplan, vt 2015

Studiegång arbetsvetarprogrammet 180903

För mer information om enskilda kurser, deras innehåll, schema eller litteraturlistor kan du läsa de öppna sidorna i GUL – Göteborgs universitets lärplattform.
GUL – Göteborgs universitets lärplattform

Under utbildningen har du möjlighet att studera utomlands en termin inom Erasmusprogrammet på ett av våra samarbetsuniversitet i Europa och tillgodoräkna dig kurserna i din examen. I vänstermarginalen kan du klicka vidare för att läsa om utlandsstudier.

Behörighet och anmälan

Grundläggande behörighet och Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c,
Samhällskunskap 1b/1a1 1a2 (områdesbehörighet 5/A5).
Urval: Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Sista anmälningsdag till Arbetsvetarprogrammet: 15 april. Anmälan görs på www.antagning.se
 

Kontaktinformation

Studievägledare Antje Olsén (Arbetsvetenskap, Personalvetenskap)

Box 720, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Besöksadress Skanstorget 18 Rum G 107

Telefon:
031-786 1680

Prisad uppsats

Pauline Georgy fick pris för sin uppsats i arbetsvetenskap

Arbetsvetare - vägen mot ett nytt jobb med breda möjligheter

Följ med en student - samhälls- och beteendevetenskap

Nytta av utbildningen

Julius gick Arbetsvetar-programmet. Läs om vilken nytta han har haft av utbildningen.

Läs Maja Berges rapport från Kanada

Maja pluggade en termin i Halifax, Nova Scotia.

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2018-09-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://socav.gu.se/utbildning/arbetsvetenskap/arbetsvetarprogrammet/
Utskriftsdatum: 2020-08-04