Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Handledarutbildning för lärare och förskollärare

Lärarutbildning är en gemensam angelägenhet för skolhuvudmän i Göteborgsregionen och Göteborgs universitet och parterna har ett gemensamt ansvar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning. Att utbilda blivande lärare är ett viktigt samhällsuppdrag och den handledning av lärarstudenter som sker i kommunens olika skolor är en viktig del av läraruppdraget.

Enligt VFU-avtal mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudmän ska VFU-handledare genomgå handledarutbildning om 7,5 hp. Göteborgs universitet erbjuder en kostnadsfri handledarutbildning speciellt framtagen för de lärare och förskollärare som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildning. Kursen ges av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i samarbete med ett flertal andra institutioner.

Varför ska man gå en handledarutbildning?

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildning är central och uppskattad av lärarstudenterna. En avgörande faktor för en lyckad VFU är VFU-handledaren som bidrar med en stor del av lärarstudenternas utveckling i sin framtida yrkesroll. VFU-studenter är också en viktig rekryteringskälla för framtida kompetensförsörjning inom såväl skola som förskola. Många studenter som tidigare genomfört VFU vid Göteborgs universitet arbetar idag efter sin examen på samma skola som de gjorde VFU på, mycket tack vare initierade VFU-handledare som fungerat som inspirationskällor.

Kursdeltagarna på handledarutbildningen ges bland annat möjlighet att utveckla sin förmåga att handleda både stundeter och kollegor genom fördjupad kunskap i handledande samtal, och utvecklar förmågan att stödja studenternas didaktiska utveckling, bedöma studenternas yrkeskunnande och kommunicera detta på ett effektivt sätt. Kursen sätter också lärande och ledarskap i fokus.

Handledarutbildningen ger dessutom kursdeltagarna och skolan förutsättningar för ett bra mottagande av nyanställda lärare och förskollärare genom innehåll om mentorskap i skola och förskola. Slutligen ger handledarutbildningen en möjlighet att själv utvecklas i sin yrkesroll vilket kan stimulera till utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

Tre målgrupper

Kursen vänder sig till dig som är VFU-handledare, mentor under introduktionsåret eller är förstelärare/försteförskollärare i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Målet är att du ska utveckla din förmåga att stödja studenters väg till yrket, nya arbetskamraters väg in i yrket och erfarna kollegors vidare väg i yrket.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i tre delkurser; Handledarskap, ledarskap, kommunikation, profession och yrkesetik, samtal och konflikthantering, samt fördjupningsarbete. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, seminarier, rollspel, gruppövningar och gestaltning. De centrala teman som genomsyrar hela kursen är kommunikation, samtal och feedback. Kursen tar upp vad som skiljer och förenar de olika handledningssituationerna gentemot student, ny lärare och erfaren lärare vad gäller lagar, förordningar och yrkesetiska principer. Andra moment är ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Kursen avslutas med ett självständigt arbete på ett eget valt tema och frågeställning kopplat till handledarskap i den egna verksamheten.

Handledarutbildningen ger kursdeltagarna:

  • Fördjupad kunskap i handledarskap och ledarskap på universitetsnivå
  • Kompetensutveckling inom centrala områden för förskola och skola och därmed möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
  • Tillfällen att reflektera över olika pedagogiska utmaningar och relatera den egna verksamheten
  • Pedagogiska möten mellan olika skolformer samt mellan skola och universitet.

Ansökan

Kursen är publicerad på utbildning.gu.se samt antagning.se där du söker kursen. Tänk på att skicka in rätt handlingar, för information läs mer på antagning.se, 0771-550 720. Information om GU:s samtliga kurser riktade mot förskollärare och lärare finner du på http://korsvagen.blogg.gu.se/lokala-lararutbildare?ref=n

Kursstarter vårterminen 2020

  • Campusförlagd kurs på kvartsfart som sträcker sig över en termin, 22/1 2020 – 3/6 2020. (Observera att det är föreläsning även den 23/1) Undervisning sker ½ dag/vecka, främst onsdagar. Ansök här senast 15 april.
  • Nätbaserad kurs på åttondelsfart som sträcker sig över 2 terminer (med totalt 6 campusförlagda tillfällen). Kursen startar med två uppstartsdagar den 20 - 21/1. Även en campusdag v 24 (datum meddelas vid kursstart. avslutas juni 2020). Termin 2 startar andra veckan i september och avslutas i januari 2021. Ansök här senast 15 april.
  • Mer information kan du få närmare kursstart på GU:s lärplattform canvas. Kurserna söker man på antagning.se 15/9-15/10. Ansökan går att göra även efter 15/10.

 

SC1602 kursplan 191008SC1602 litteraturlista from ht18 191008Preliminärt schema campus vt20

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2019-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?