Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Examensarbete för kandidat i sociologi, 15 hp, fr o m VT 2013 - HT 2007

Uppsatserna finns inte till försäljning. Är du intresserad av någon uppsats, vänd dig till:

gupea.ub.gu.se

VT 2013

Författare: Andersson, Oscar

Titel: Vem är den moderna 2000-talsmannen? - En diskursanalys av tidningen Cafés krönikor 2009-2013


Författare: Bjurenstedt, John

Titel: Kristen & Kristdemokrat? - En sociologisk studie om religionens påverkan på partisympatier


Författare: Ann Levin Fält

Titel: Stolthet och fördom -En intervjustudie om kvinnliga civilingenjörer


Författare: Helgstedt, Linda & Parlenvi, Isabelle

Titel: "Styr-hen på bryggan" - Hur kvinnor inom sjöbefälsyrket förhåller sig till könsdiskurser kring deras yrke


Författare: Kolbrún J. Jensdóttir, Anna

Titel: Att bli respekterad som tonårsmor - En kvalitativ studie om tonårsmödrar på Island


Författare: Korkis, Sandy

Titel: Detta är deras syn - Syrisk ortodoxa kvinnors syn på feminism


 Författare: Olsson, Anna-Kajsa

Titel: Att vara anhörig - Upplevelser av att vara mama till en gärningsperson


Författare: Rampling, Martina

Titel: Förrättsligande av konflikter - En deltagande observation och dokumentanalys av en förrättsligande process med fokus op känslors betydelse


Författare: Rogat, Mauricio

Titel: En modern människa i en primitiv värld -En diskursanalys av debatten om Mario Vargas Lloras Nobelpris


Författare: Sundling, Magnus

Titel: Skuldens paradoxer: Från brottsling till bokstavskombination


 Författare: Svensson, Dolores

Titel: Vi lever för Jehova i evighet - En sociologisk studie av fem Jehovas Vittnen

HT 2012

Författare: Andersson, Jeanette & Andersson, Viktor

Titel: Män som förskollärare - Pedgog, pappa eller presumtiv pedofil


Författare: Bégat, Anna-Maria

Titel: Barnfattigdom- Föräldrars upplevelse, erfarenhet och praktisk hantering kring begränsas ekonomi


Författare: Fahlen, Matilda

Titel: Professionaliserad värvning - en kvalitativ intervjustudie om Greenpeace medlemsvärvare och professionalisering


Författare: Florén, Anita

Titel: Rekrytering till bostadsplattformar offshore - Kontestens påverkan och utmaningar


Författare: Gholizadeh, Melody & Rundengren, Peter

Titel: Kemiskt förstärkt maskulinitet - Manligt liv uppbyggt kring kemikalier


Författare: Gustafsson, Emma & Selander, Fredrik

Titel: Lika lång tid som det tar att gå in i skiten tar det att gå ut - En studie av kvinnors väg ut ut en kriminell lisvsstil


Författare: Hell, Carolina & Johansson, Sanna

Titel: Det här arbetet är regler och känslor (...) - Arbetsförmedlares hantering av sin aegna och arbetssökandets känslor i en regelsturd offentlig organisation


Författare: Nord Hilfing, Anders

Titel: Vetenskap, rationalitet och individualism - Legitimerade komponenter i mindfulnesspublikationer


Författare: Johansson, Susanna

Titel: Att hitta hem - En kvalitativ intervjustudie om missbruk


Författare: Lundqvist Adler & Inga-Lisa & Lindh, Elisabeth

Titel: Demokratimåttets betydelse för forskningsresultat om barnfattigdomsreducering i utvecklingsländer


Författare: Palm, Lisa

Titel: Hämnd - En upptäcksfärd i filosofi, samhällsteori och forskning


Författare: Sernvik, Ulrika

Titel: Känslor och konflikter i en aktivists vardag - En kvalitativ undersökning om hur aktivister upplever olika konfliktsituationer i vardagen och hur de är kopplade till civilkurage


Författare: Sundstedt, Maria & Thorson, Anna

Titel: Visionen om ledaren - Ledarskapsstil i samband med förändringar: Vilka behov har medarbetaren?

 

VT 2012

Författare: Borgen Andersen, Helen

Titel: What is your husband doing? - om kvinders identitet når de    fölger derer aegtefaelle på en udstationering


Författare: Bornhall, Liza

Titel: Tal om racism, etnicitet och tolerans bland forskare och utländska studenter i Sankt Petersburg


Författare: Farias Bandgren, Anette & de Flon, Hanna

Titel: Utbrändhet- en studie av befintliga förklaringsmodeller med ett kritiskt realistiskt perspektiv


Författare: Bertilsson, Jonas

Titel: Funktionsnedsättning och identitet- funktionsnedsatta elevers identitetsutveckling i kontakten med habiliteringsprofessioner


Författare: Hach, Claudia

Titel: Kvinnligt och manligt ledarskap - ur ett genusperspektiv


Författare: Hansson, Jens & Johannisson, Joel

Titel: Att inte trycka på knappen - Poliser och vardaglig konflikthantering ute på fältet


Författare: Hassel, David

Titel: Vem deltar och varför? En komparativ studie om demonstrationsdeltagande


Författare: E. Himriz, Dalida & Ericsson, Frida

Titel: Konsumtionsvanor bland ungdomiar i Göteborg - med utgångspunkt i sociologiska begrepp såsom kön, identitet, status, klass och segregation


Författare: Linder, Ida-Maria

Titel: Arbete, familj och flexibilitet - en studie av genuskonstruktion i en jämställd kontext


Författare: Milstam, Amanda & Sandstedt, Julia

Titel: Stöd för våldtagna kvinnor i Göteborg- Stödorganistationers uppfattningar kring varför många våldtagna kvinnor inte söker stöd


Författare: Möller, Therese

Titel: Ah, du är en så´n - en studie av hur unga påverkas av eget bidragstagande


Författare: Sediq, Joan & Johansson, Maria

Titel: Är han farlig att umgås med, kan det hända mig någonting? -en studie om före detta kri´minellas upplevelser av deras väg tillbaka till samhället


Författare: Svensson, Nina & Olsson, Linnéa

Titel: En stad för alla? - en kvalitativ studie om kvinnors känsla av trygghet och otrygghet i Göteborg


Författare: Tranemyr, Emmah

Titel: "Hårdare tag" i svensk kriminalvård? - en diskursanalys rörande statens syn och beskrivning av svensk kriminalvård utifrån ett förändringsperspektiv

HT 2011

Författare: Bardi . S, Masoumeh "Nikki"

Titel: De nya utvandrarna - En studie av utlandsfödda akademiker som utvandrat från Sverige


Författare: Bergsander, Sandra

Titel: Godkänd femininitet - i tjejers samtal och sexualitet


Författare: Hyltegren, My och Wingren, Jenny

Titel: Tecknad barnpornografi - En mediagranskning av diskussionen kring "mangadomen"


Författare: Jansson, Tobias

Titel: Vad blir det för kött? - Om konstruktion av maskulinitet hos Per Morberg


Författare: John, Kirti och Lindén, Liselott

Titel: Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden - Om upplevesen av myndigheters bemötande ur ett genusperspektiv


Författare: Lindmark, Sanna

Titel: Den kreativa klassens inre och yttre geografi i Nöjesguiden-Göteborg


Författare: Lundman, Linnea

Titel: Mot utveckling och demokrati? - en diskursanalys av en "arabiska våren"


Författare: Wallin, Åsa

Titel: Barnets bästa?- En fallstudie av mediala diskurser om omhändertagande av barn på grund av misstanke om sexuella övergrepp

VT 2011

Författare: Ahlstrand, Sofia och Fjordebring, Caroline

Titel: Normal. Ett konstigt ord, men ändå ett bra ord - Före detta kriminellas upplevelser av avvikande beteende


Författare: Broo Andersson, Hanna

Titel: Boys will be boys - En idé- och ideologianalys av makulinitetsnormer i utbildnigsmaterialet Machofabriken


Författare: Bergman, Josefine

Titel: Kvinnliga Kockar - Yrkesidentitet, femininitet och erkännande


Författare: Franzén, Louise

Titel: Följder av fas3 - Subjektiva upplevelser av att delta i Jobb- och utvecklingsgarantins fas3


Författare: Hafstrand, Heléen och Abraham, Ulrika

Titel: Kommunicera mera - En studie som belyser människans behov av erkänsla i samband med arbetsplatskonflikter


Författare: Hardardóttir, Hrönn

Titel: Socioekonomiska konsumtionsvillkor - En kvalitativ studie om resurssvaga individers förhållningssätt till konsumtionssamhället


Förattare: Moberg, Frida

Titel: En meriterande sysselsättning eller meningslöst tidsfördriv? - En kvalitativ intervjustudie med åtta deltagere i Fas 3


Författare: Mossberg, Johan

Titel: Att bryta en kriminell livsstil - Upplevelser om vägen ut ur kriminalitet


 Författare: Svensson, My

Titel: Service i privat sektor- En kvalitativ studie om servicearbetarens upplevelse av sitt jobb


Författare: Westman, Jonas

Titel: Hur vårt problem blev ditt - självhjälpslitteraturens emancipatoriska anspråk och potentiella sociala konsekvenser


 Författare: Wilén, Carl

Titel: Att studera välbefinnande - om mänskliga egenskaper och samhälleliga villkor - En idéanalys av forskningsfältet som studerar välbefinnande i relation till åldrande

HT 2010

Författare: Alfaro, Katherine och Mikkelson Emelie

Titel: Nätverksarbete kring barn - En utvärdering av ett nätverkslag i Göteborg


Författare: Bergsborn, Johan

Titel: Att vara stark - kroppsbyggning och maskulinitetskonstruktion


Författare: Ek, Cim

Titel: Precis som oss, men ändå annorlunda - En diskursanalys av invandrings- och integrationspolitiken i Sverige mellan 2002-2010


Författare: Gren Mattias och Silva, Rickard

Titel:  Unga mordbrännare - en kriminologisk analys av motiv bakom anlagda bränder, med koncentration på unga kvinnors brandanläggelse


Författare: Jansson, Ann-Louise och Johansson, Andréa

Titel: Ett företag i ett friområde - En studie om arbetstagarnas nya arbetsroll på företaget Vargön Alloys AB


Författare: Johansson, Emma-Lina

Titel: Genusperspektiv på restaurangen - En studie av uppleveser och strategier på restaurangdiskursen


Författare: Joormann, Martin

Titel: Racialized Gothenburg - "Ethnic" housing segregation in a swedish context: The case of Biskopsgården


Författare: Nyberg, Unni

Titel: Då är han ju inte en våldtäktsman utan bara ett jävla svin - En kvalitativ studie om hur unga vuxna resonerar kring våldtäkt


Författare: Skarp, Anne

Titel: Ledarskap - Kan chefens ledarskap påverka medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö?


Författare: Sivertz, Kristian

Titel: Den gyllene positionen - En fallstudie av befattningar, förtroende och motiv till ekonomisk brottslighet inom Göteborgs kommun och Skandia AB


Författare: Svensson, Anton

Titel: Humoristisk Ica-reklam som förmedalre av kulturella normer och värderingar

VT 2010

Författare: Aronsson, Helén; Andersson Jennifer och Bjärving, Maria

Titel: Påverkar manligt och kvinnligt rolltagande uppdelningen av hushållsarbetet i ett homosexuellt förhållande?


Författare: Behlin, Anna-Klara

Titel: Vi är också människor - En studie om emokultur och identitet


Författare: Berggren, Amanda; Hurtigh Moa; Jallén Mattias; Kempe Viktor och Östberg, Mikael

Titel: Ring ring! Bling bling? En enkätstudie över mobilkonsumtionen hos studenter i Göteborg


Författare: Dohnhammar, Olof

Titel: På fest i moratoriet - En kvalitativ studie av rekreationellt drogbruk bland unga svenskar i Berlin


Författare: Eliasson, Edit

Titel: Rasism i svensk partipolitik? En uppsats om Moderaternas, Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas syn på frågor som rör invandring


Författare: Ghanbari, Shirin och Juthage; Therese

Titel: Kvinnliga akademikers kamp för tjänsttillsättning rund sekelskiftet - En studie av akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF)


Författare: Grotmark, Thina

Titel: Överviktiga kvinnors förbjudna kurvor - En kvalitativ studie om kropp, plussizekläder och stigmatisering


Författare: Holgersson, Alexander

Titel: Polisen- En kvalitativ studie kring gängproblematiken i Göteborgs socialt utsatta områden


Författare: Karlsson, Sandra och Mahmudi, Bahar

Titel: Den arbetssökande klienten- Upplevelser av Arbetsförmedlingens verksamhet


Författare: Ljungström, Andreas

Titel: Utrikesfödda på arbetsmarknaden - En studie om skillnader i sysselsättningsnivåer mellan olika utrikesfödda grupper


Författare: Pers, Malin

Titel: Murbruk mot gräsrötter - En etnografisk studie av föräldrars motstånd när skolor läggs ner i Frölunda Högsbo


Författare: Persson, Emil

Titel: En tjänstemans handlingsutrymme - introduktion, jämställdhetsarbete och förhållningssätt i ett postkolonialt Sverige


Författare: Thelander, Linda

Titel: Att värna om varandra eller att värna om sig själv -En analys av de Nya Moderaternas användning av välfärdsbegreppet


 

HT 2009

Författare: Abrahamsson, Zandra och Holmström, Ellinor

Titel: Facebook -Interaktion, självpresentation och betydelsen av facebookvänner


Författare: Carlson, Madeleine

Titel: Polisstudenters attityder till invandrar- och förortsproblematiken i Sverige -En kvantitativ studie om föreställningar, tolerans och polisarbete


Författare: Farah, Sadia och Kolanowska, Karolina

Titel: Miljömedvetandet hos invandrare i Sverige -Invandrarnas tankar och känslor kring källsortering, ekologisk handel och transporter


Författare: Fredholm, Marie

Titel: Feminism och hållbar utveckling -En kvalitativ studie om feministers syn på hållbar utveckling, miljö och klimatproblem


Författare: Grotmark, Thina

Titel: Överviktiga kvinnors förbjudna kurvor - En kvalitativ studie om kropp, plussizekläder och stigmatisering


Författare: Johannesson, Emma och Töllborg, Patrik

Titel: Samtalsdemokrati i Göteborg -En demokratiteoretisk analys av Dialog Södra Älvstranden


Författare: Linkros, Ragnar

Titel: Svensk gärningsmannaprofilering - vetenskaplig legitimitet, samarbete och metoder


Författare: Palmén, Jan

Titel: Med staden som kuliss -Ungdomars berättelser om att vara i polisens sökarljus i Göteborgs socialt utsatta områden


Författare: Lindqvist, Hanna

Titel: ...För vi är ju ganska slappa, det kan ju låta väldigt dramatiskt när vi talar om att spela på sexigheten. Egentligen så skiter vi ju ganska mycket i det... -En komparativ studie av gymnasietjejers positionering med klass i fokus


Författare: Ringström, Åsa

Titel: Berättelser om Frivillig Enkelhet -Kreativa motberättelser i samtiden


Författare: Viklund, Emma

Titel: Vem vinner målet -En analys av ungdomars situation i rättsprocessen


Författare: Westerberg, Thomas

Titel: Att slitas mellan olika världar - En studie om dörrvakters arbets- och livssituation


VT  2009

Författare: Dahl, Therese och Kvarnström, Sofia

Titel: Tryggare Hjällbo - en kvalitativ studie om olika aktörers föreställningar om Trygghetsgruppen


Författare: Frank, Johanna och Gustavsson, Maria

Titel: Status och etnicitet - i mötet med den svenska kulturen


Författare: Hellström, Peter

Titel: Kontroll i det offentliga rummet -En diskursanalys av ansökningar om tillstånd för allmän kameraövervakning


Författare: Holmin, Tobias och Omarain, Houda

Titel: Statushistorier - Invandrares etablering på arbetsmarknaden ur ett statusperspektiv


Författare: Holmqvist, Anna

Titel: Civila utredare - hur upplever de sin status i polisorganisationen?


Författare: Hertz, Therese

Titel: Arbete i känslomässig balansgång - Personliga assistenters upplevelser av sitt yrke


Författare: Johansson, Andreas och Nilsson, Gustaf

Titel: Att leva på andras villkor - Hur bostadslösa skapar status


Författare: Jajcanin, Sladjana, Nilsson, Maria och Svedlund, Emma

Titel: Jag gillar inte heller gautförsäljare...  En studie om interaktion och känslor i serviceyrke


Författare: Joelson, Irmelin

Titel: Producing Public Space - Take Back the Night, Pub Crawls and Pink Underwear


Författare: Johansson, Erika och Moberg, Ylva

Titel: Vi sätter på oss någonting så att det ser ut som vi är någonting - En fokusgruppstudie om statusmarkörer bland ungdomar


Författare: Krüger, Karin och Svedberg, Carolina

Titel: Könssegregering i Svenska kyrkan - Historiskt vingslag eller en spegling av dagens samhälle


Författare: Lydahl, Doris

Titel: Vilda västern vs. Viktig variation - diskursanalys av status i exemplet Östra Kvillebäcken


Författare: Thodelius, Charlotta och Ötunc, Leyla

Titel: Genus och anstalt - En analys av en kvinnoanstalts behandlingsprogram samt aktiviteter och dess eventuella latenta effekt som genusskapare


Författare: Törnberg, Anton

Titel: Den trådlösa massan - svärmbeteende och kollektiv handling


Författare: Vehabovic, Samra och Bazdarevic, Dzenaba

Titel: Den balanserade vågen - En kvalitativ studie om unga vuxna bosniers etniska identitet och kultlurtillhörighet

HT 2008

Författare: Hamza, Amra

Titel: Friskfaktorer och hälsa i arbetslivet - En kvantitativ studiet om samband mellan friskfaktorer och hälsa


Författare: Berglund, Maria, Mohamad, Sara och Nilsson, Lovisa

Titel: Områdesbaserade insatser för att motverka segregation? - Röda Korsets möjliga insatser i Norrliden i Kalmar


Författare: Oom, Turid

Titel: Frivilligt arbete - En fallstudie på Aeroseum. Vad motiverar volontärer och hur behåller man dem?


Författare: Kindahl, Sofie och Widergren, Anneli

Titel: "Duktig flicka" - ett sjukdomstillstånd eller ett nytt kvinnoideal?


Författare: Sahlman, Johanna

Titel: LIVSCOACHING - en diskursanalys av coachers självpresentationer på internet


Författare: Svensson, Evelina

Titel: Livsstil och identitet - ungdomar på nätet


Författare: Schmidt, Ingrid

Titel: Våld, risk och strategi - En kvantitativ undrsökning av hur ungdomar i Göteborg hanterar risker för våd och skapar trygghet i sin vardag


Författare: Omer, Musu-Faye

Titel: Den primitiva bilden av Afrika - En studie om den svenska medierapporteringen av Afrika


Författare: Linkros, Ragnar

Titel: Svensk gärningsmannaprofilering - vetenskaplig legitimitet, samarbete och metoder


Författare: Crusefalk, Lars och Huntington, Ivar

Titel: Diskurser om övervakning - Ungdomars definitioner och upplevelser

VT 2008

Författare: Björstad, Jennie

Titel: Att resa innan det är för sent - Backpackers fascination för det annorlunda


Författare: Mattsson-Wallinder, Ylva

Titel: Företag och Mänskliga Rättigheter - Policy och diskurs inom två typer av företag


Författare: Snobl, Christoffer

Titel: Sverige, OECD & skatteparadisen - ur tre maktperspektiv


Författare: Berg, Karin och  Svensson, Caroline

Titel: Oerfaren eller obildbar? - En studie av ålderskodning i platsannonser


Författare: Jarra, Belinda och Johansson Amanda

Titel: Plastic Fantastic? En studie av fyra plastikopererade kvinnors upplevelser av omgivningens bemötande


Författare: Åström, Cecilia

Titel: Snyggast.se - Porrsajt eller identitetskälla


Författare: Bengtsson, Ulrika

Titel: Upplevelse av välbefinnande hos några anställda inom förskolan - må-bra faktorer utifrån ett helhetsperspektiv


Författare: Schmidt, Carolina

Titel: Ledarskapets förutsättningar i en projektorienterad organisation


Författare: Khoshroi, Sahar och Gustafson Helen

Titel: Unga invandrarkvinnor och deras identitetsskapande i det svenska samhället


Författare: Teiler, Pontus

Titel: Tillsammans med andra män - en studie av svensk huligankultur


Författare: Hilmerson, Mona

Titel: Yrkesroll, yrkesidentitet och personlig identitet - Personalchefers upplevelser av sitt yrke


Författare: Pettersson, Marie 

Titel: Behandlingshem som organisation -att behandla och gå med vinst


Författare: Molnar, Stefan

Titel: Med tiden som insats


Författare: Mehovic, Zlata

Titel: Stöd i frågor om funktionshinder - En utvärdering av Brukarstödcentrum i Göteborg


Författare: Heimann, Samuel

Titel: Integration för dem som passar in - En studie av ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt mellan storstad och glesbygd


Författare: Henriksson, Andreas

Titel: Digitalizing World Culture - Modes of Digitalization within the Museum of World Culture


Författare: Dahné, Agnes

Titel: Bridging Men´s and Womens´s Gender Activism - An Analysis of the Male Involvement Discourse in the Gender, Antiviolence and HIV/AIDS Sector in South Africa


Författare: Adamsson, Åsa och Andersson, Sandra

Titel: Den fördomsfulla tredje makten - Kravaller kontra karneval i Göteborgs förorter


Författare: Green, Maria

Titel: Kristendomen idag - En diskursanalys av tidningsartiklar


Författare: Altun, Katya

Titel: Anorexia Nervosa - Ett Durkheimianskt perspektiv


Författare: Möller, Linda

Titel: Förändrad lag, förändrade åsikter? - en analys av våldtäktsdebatten


Författare: Mellqvist; Madeleine

Titel: Självmordstankar blande de äldsta äldsta - en kvantitativ undersökning om självmordstankar hos 95-åringar i Göteborg

HT 2007

Författare: Jämtmark, Malin

Titel: Vi sitter alla i samma vagn - en observation av interaktion


Författare: Mudric, Maria- Helena och Nilsson, Emmeli

Titel: Klass och hälsa - En studie om klass som förklaringsfaktor i svensk dagspress under perioden 1997-2007


Författare: Bergmark, Liv och Taskinen, Emmi

Titel: Solidariskt systerskap? - Strategier för kvinnors empowerment genom mikrofinans


Författare: Bayre, Efrem och Gabrielsson, Magnus

Titel: Utanförskap på svensk arbetsmarknad - En studie om varför många svarta-afrikaner står utanför svensk arbetsmarknad?


Författare: Basta, Annelie

Titel: "man måste bo bland svenskarna" - En kvalitativ studie om etnisk boendeintegration i relation till social och subjektiv integration


Författare: Carlsson, Majja och Lindén, Lisa

Titel: Kvinnokroppen i lönearbetet - En jämförande studie av den konstruera(n)de intersektionella kroppen


Författare: Hemmingsson, Mattias och Chohan, Sumära

Titel: Maskulinitet och föräldrarelationer - En förklarande studie om hur uppväxtförhållanden formar mäns maskulinitet


Författare: Aronsson, Britt och Theander, Ann-Charlotte

Titel: Fängslande trivsel - En kvalitativ studie om kriminalvårdares arbetstrivsel


Författare: Kaller, Maria och Lundgren, Marie

Titel: valfrihetens dilemma - om hur unga studenter i Göteborg upplever och förhåller sig till dagens ökade valfrihet


Författare: Roxenius, Jenny

Titel: En droppe i havet - om empowerment och vardaglig miljöpraktik


Författare: Boström, Ida och Szanto, Mikael

Titel: Makt att påverka? - En fallstudie av miljöorganisationen Greenpeace tillvägagångssätt för att påverka utformningen av EU:s nya kemikalielagstiftning


Författare: Dockered, Lisa

Titel: Kvinna och lantbrukarfru - En undersökning om lantbrukarkvinnor och jämstlldhet i familjen


Författare: Davoodi, Negin

Titel: Kulturens betydelse - En studie om misshandel av iranska kvinnor i nära relationer 


 

 

 

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2014-06-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?