Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

C/D-UPPSATSER VT 2009 - VT 2000

Uppsatserna finns inte till försäljning. Är du intresserad av att läsa någon uppsats som publicerats fr o m 2008, vänd dig till:

gupea.ub.gu.se

VT 2009

Författare: Lundberg, Karolina

Titel: Blottad, kränkt och misstrodd -En kvalitativ studie om hur det kan vara att anmäla en våldtäkt


Författare: Netzén, Adam

Titel: Autonomy, asceticism, agonism -Max Weber´s scientific objectivity as idea, practice and politics

VT 2006

Författare: Engström, Sofia

Titel: Könsarbetsfördelning i en utökad familj
En undersökning av hjälprelationer i Sverige mellan föräldrar och deras vuxna barn, samt hur de påverkas av om det finns barnbarn


Författare: Idegård, Katarina och Nero, Rebecca

Titel: Att våldta i kärlekens namn
En analys av åtta fall av våldtäkt inom en nära relation


Författare: Soininen, Jessica

Titel: "Men våldtäkt är ju mycket mer. Det är ju det som är så läskigt"
En undersökning om ungdomars förståelse av våldtäkt mot bakgrund av en juridisk diskurs i förändring

VT 2005

Författare: Arazu, Falah

Titel: Integration genom idrotten


Författare: Daod, Adel

Titel: Scarcity and Global Hunger - A sociological critique of one essential postulate of mainstream economics


Författare: Deindoff, Anna-Karin

Titel: Vi kan, vi vill, vi ska! - En utvärdering av arbetslagsmodellen med ansvarsroller i Frölunda SDF/Funktionshinder


Författare: Lönner, Rickard

Titel: Människan och de andra djuren
Debatter i svensk dagspress om djurs moraliska status, 1994-2003


Författare: Muminovic, Mirnesa

Titel: Främlingen = invandraren?
En kvalitativ studie om förhållandet mellan begreppen främling, främlingskap och invandrare i det svenska samhället


Författare: Popadic, Renata

Titel: Arbetsforum Kortedala/Bergsjön
En kritisk analys


Till sidans topp

 HT 2004

Författare: Karlsson, Jonas

Titel: Anstalt utan murar - En kvalitativ innehållsanalys om rymningar från öppen anstalt

VT 2004     

Författare: Yacob, Abraham Getahun

Titel: Armed Conflict Prevention - Cases from Africa


Författare: Jennische, Erik

Titel: Salir a la disidencia: Una teoría sobre cómo devenir disidente en las condiciones de Cuba


Författare: Karlsson, Emma

Titel: Åldersskillnad - en kvalitativ studie om åldersskillnadens betydelse i parförhållanden


Författare: Marklund, Carin

Titel: Forskarutbildningen mellan universitet och samhället
- en empirisk studie av tre institutioner


Författare: Mårtensson, Marie och Berntsson, Anna

Titel: Gå på mossa istället för asfalt
- en studie om samers inställning till ILO-konventionen nr. 169


Författare: Söderström, Sofia

Titel: Arbetskraft som försvinner - utbildningens betydelse för hur länge äldre kvinnor och män stannar i arbetslivet


Författare: Åhlvik Söderlund, Kerstin

Titel: It takes two to tango - Om äktenskapsmigration från öst till väst

HT 2003     

Författare: Sandström, Martin

Titel: Anställdas guide till moralen
- om ett företags etik och de anställdas moral.

VT2003     

Författare: Cluer Ashley, Rebecca

Titel: Wanted Employees: Only the Hearty Need Apply
The individual, Working Life and Burnout


Författare: Csobod, Zoltan

Titel: Terrorismens omvandling
En studie av terrorattacken mot WTC/Pentagon 11 september 2001


Författare: Engqvist, Magnus P.och Welin, Andreas J.

Titel: Mannen bakom flyttgubben
Maskuliniteter i en mansdominerad arbetsmiljö


Författare: Linse, Jessica

Titel: Föreställningar om kön och sexualitet i skolans samlevnadsundervisning


Författare: Ljungberg, Tove

Titel: Kvinnokroppens myter
Sex kvinnors berättelser kring den egna kroppen


Författare: Pedersen Lisa

Titel: "Tillsammans hjälper vi oss själva"
- en studie av självhjälpsgrupper


Författare: Levinsson Åsa och Siring Annelie

Titel: Ut ur skuggorna eller vanliga män som gör något ovanligt
En studie av hur könsrelationer konstitueras och uttrycks i könshandeln på Internet


Författare: Stretmo, Live

Titel: Den gyldne middelvei til respektabel feminitet
Ti unge jenters konstruksjoner av kjønn, klassetilhørighet og kulturell identitet.


Författare: Wahlström, Mattias

Titel: Tillit och föreställningar
Kommunikation mellan aktivister och polis, ur ett aktivistperspektiv

HT 2002     

Författare: Josefsson, Emma

Titel: Sexuellt riskbeteende eller bara omogen, kåt och orädd?
- om ungdomars kunskaper, attityder och beteenden gällande sexuellt överförbara sjukdomar och oskyddat sex med fokus på HIV/AIDS

VT 2002     

Författare: Bengtsson, Mattias

Titel: Underklass i svensk offentlighet
En diskursanalys av underklassbegreppets användning


Författare: Davidsson, Johan

Titel: Välfärdshöst - Trendbrott i det svenska välfärdssystemets utveckling; en undersökning av förändringarna inom socialförsäkringarna under 1990-talet.


Författare: Johansson, Sofia och Pettersson, Annica

Titel: Reklam eller propaganda?
Hur politiska åsikter kommer till uttryck via klädreklam


Författare: Nord, Elisabet och Uhrbom, Ingemar

Titel: Att tillämpa kontroversiell kunskap
- DAMP, ADHD och lärarprofessionen


Författare: Olsson-Qwick, Caty

Titel: Konflikter som förenande element?
En attitydstudie av hur mångfaldsproblematiken hanteras i den dagliga verksamheten vid en sociologisk institution i Sverige.


Författare: Petersson, Andreas

Titel: Arbetstid och Familjetid
En studie av hur ett flexibelt arbetstidssystem påverkar livet för ansällda i hemtjänsten


Författare: Reibring, Ulrica

Titel: Klientmakt och professionell autonomi
en sociologisk studie av lärare och tandläkare


Författare: Strömberg, Patrik

Titel: Fältexperimentet som metod
för att undersöka - Mobiltelefoni och social förändring

HT 2001     

Författare: Johansson Anna

Titel: Code of Conduct
företagsetik i ett globaliseringsperspektiv
En studie av uppförandekodernas uppkomst och konsekvenser


Författare: Löfgren Maria

Titel: Är alla välkomna in?
Om olaga diskriminering inom nöjeslivet i Göteborg


Författare: Nordlund Kristina

Titel: Social heterogenitet eller homogenitet i bostadsområden?
En studie av granngemenskap ur ett boendeperspektiv.


Författare: Swalander Stefan

Titel: Manliga sjukskötesrskestuderande
en intervjustudie om manlighetens vara


Författare: Wasshede, Cathrin

Titel: Skilda sexualiteter - skilda kön?
en kvalitativ undersökning av hur kön konstrueras i och genom sexualitet


Författare: Westberg, Fredrik

Titel: Se barnen - Samtal med socialtjänst och skola om arbetet med barn som upplevt våld i sin hemmiljö.

VT 2001

Författare: Andersson, Kerstin

Titel: Mångfald i teori och praktik
-en utvärdering av mångfaldsarbetet på Volvo Lastvagnar, Göteborg AB, 1998-2000


Författare: Berg Karin

Titel: De fattiga och de rika - en diskursanalys om fenomenet segregation i utredningstexter


Författare: Dahlgren Jenny

Titel: Att konstruera maskulinitet.
En studie av pappalediga män i reklambranschen.

VT 2000

Författare: Bergquist Lisa och Örtenholm Mia

Titel: Belöning - utvärdering av Lindex bonussystem


Författare: Brederfält Marie och Persson Malin

Titel: Jämställdhet för framtiden
En sociologisk studie av staben Ekonomi/IT, Göteborg Energi AB


Författare: Engström Pär

Titel: Styrning och autonomi - En studie av kommunala utvärderingars styrfunktioner av grundskolan


Författare: Ericson Mathias och Rutström Malin

Titel: "Gamla inkassade revir" - Att bryta mönster och upprätthålla normer som kvinnlig brandman


Författare: Flisbäck, Marita

Titel: Med sikte på det konstnärliga fältet
- Om konst, kön och karismatiska ideologier


Författare: Groglopo, Adrián

Titel: I kontrasternas spel
- En diskursanalys om svenskar och det svenska samhället i diskursen om den Andre


Författare: Gustavsson, Ing-Marie

Titel: Utbrändhet
- ett personligt bekymmer eller ett samhällsproblem?


Författare: Larsson, Christer

Titel: Föreställningar om kompetens i IT-branschen


Författare: Lindstedt, Christian

Titel: Maktens ansikte och känslans vanmakt


Författare: Lobo-Gonzales Maria B.

Titel: Human Resource Management:
Arbetsmotivation på Mind AB


Författare: Lundin, Jonas

Titel: Att tränas i manlighet
En studie om värnpliktsutbildningen och maskulinitet


Författare: Löfstrand, Cecilia

Titel: Biståndsarbetare i Afrika: Berättelser om, och förståelsen av utanförskap, tillhörighet och solidaritet


Författare: Magnusson, Åsa

Titel: Sund själ i en rund kropp
en analys av artiklar om bantningsmedlet Xenical


Författare: Svensk, Carin

Titel: Varför konvertera?
Om svenska kvinnors konversion till katolicismen


Författare: Söderberg, Carin

Titel: Identitet och etnicitet
En studie av internationellt adopterades upplevelser


Författare: Tauson, Victoria

Titel: Frihet, jämlikhet, systerskap?
- En kvalitativ studie av förhandlingar i lesbiska parrelationer


Till sidans topp

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2010-10-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?