Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

C-UPPSATSER VT 2007 - VT 1997

Uppsatserna finns inte till försäljning. Är du intresserad av någon C-uppsats, vänd dig till:

gupea.ub.gu.se 

VT 2007

Författare:  Agnemo, Tomas

Titel: Good or Gang?
Constructing Masculinities in Gugulethu, Cape Town


Författare:  de Alencar, Erik och Vulkan, Patrik

Titel: Anonym merit eller kulturell kompetens?
- en intersektionell analys av utomnordiska aktörers strategier för tillträde till arbetsmarknaden


Författare:  Arkhede Olsson, Maria

Titel: "Myrornas krig" En studie av represntationen av kön i televisionens och tidningarnas nyhetsrapportering 


 Författare:  Birnbach, Teresa

Titel: Kompetenser för ledarskap
- ett generationsperspektiv


Författare:  Bünz, Annika

Titel: ...olika men lika, nu och då - kan det förankra och bygga broar, här och nu...? -en studie av två olika arkeologiska verksamheter för skolbarn utifrån begreppen historiebruk, plats och odentitet - 


Författare: Eriksson, Glenn

Titel: Hur förhandlar barnfamiljer i arbetarklassen. Om konsumtion, pengar och kön


Författare: Hall, Torbjörn

Titel: Storstadshamn
En diskursanalys av projektet Södra Älvstranden i Göteborg


Författare: Hasic, Elvir

Titel: Att bo mellan grannar eller främlingar -en studie om boendesegregation i Norra Biskopsgården 


Författare: Hultin, Gunnel

Titel: Genusperspektiv som framgångsfaktor - en studie av projektansökningar till Europeiska flyktingfonden, programår 2005


Författare: Jununger, Tommy

Titel: Social jämförelse och upplevd orättvisa. Konsekvenser av karriärinriktade attityder i ett individualiserat samhälle 


Författare: Jäderberg, Helena

Titel: Knullnormativitetens diskurs 


Författare: Karlsson, Karoline

Titel: "Det är ett spännande liv..." En intervjustudie om varför man väljer att inte avbryta sin kriminella karriär.


Författare: Linnéll, Sandra

Titel: "Den märkligaste böjelsen - att inte ha någon" -Paradoxer och villkor i diskurser om asexualitet i svensk dags/kvällspress 


Författare: Magnusson, Mikael

Titel: Rektorers balansakter
En kvalitativ studie av ledarskap i skolan


Författare: Myllykangas, Kira

Titel: Invandrare i Finland. En kvalitativ studie om de attityder finländare har gentemot invandrare och hur invandrare upplever livet i Finland 


Författare: Olaison, Johanna och Stråle, Malin

Titel: "Pappersmuggstanter och skogsgubbar" -En studie av genus i Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet Jordens Vänner 


Författare: Persdotter, Josefin

Titel: Polacker i Sverige
- det nya EUropa i praktiken


Författare: Rossi, Meriam

Titel: Vad menas med civilkurage? En argumentationsanalys av den mediala och politiska debatten kring civilkurage 


Författare: Sahlin, Marianne

Titel: Det individualiserade arbetslivet
Frilansjournalisters upplevelser av sin arbetssituation


Författare: Sjons, Johanna

Titel: Diskurser kring funktionshinder
- Empower och normalisering ur ett genusteoretiskt perspektiv

 


Författare: Svedberg, Anna

Titel: Vara kvinna eller chef? En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av ledarskapet.


Författare: Svensson, Petra

Titel: Skönlitteratur och den inre konversationen - en nyckel till det mest väsentliga. Reflexivitet och modernitet i populärlitteratur

HT 2006

Författare: Bomanson, Tim och  Sahlman, Johan

Titel: Det drabbar inte "oss" - En historisk analys av den svenska mediala HIV/AIDS-diskursen 


Författare: Broms, Rasmus

Titel: Programmerar programmet? En kvalitativ fallstudie om attitydförändring på 


Författare:  Friesen, Lena

Titel: Ling between two worlds - A qualitative study about immigration, dual belonging and identity


Författare:  Hågård, Henrik

Titel: Köttdisken och det moderna samhället - En sociologisk analys av köttindustrin och köttkonsumtionen


Författare:  Kilhamn, Caisa och Jägnert, Lisa

Titel: Sexualbrottsdömda mäns upplevelser av skam


Författare:  Larraza, Graciela och Authén, Maria 

Titel: Mångfald inom polisen
En studie om rekrytering av invandrare till polisen


Författare: Palm, Johanna

Titel: Feminism och kärlek - En kvalitativ studie om unga hetrosexuella feministiska kvinnors förhållningssätt till kärleksrelationer med män 


Författare: Ojo, Rosita

Titel: Arbetslösa invandrare och diskriminering 


Författare:  Vinblad, Anna

Titel: Vad är hemtjänstyrket? En sociologisk studie om yrke, yrkesstatus och arbetsgruppstillhörighet


Författare: Wanland, Anna

Titel: Återvandring till Sverige - Om repatriation och hemkomstproblematik

VT 2006

Författare: Andersson Husberg, Anna Klara

Titel: Etnisk mångfald och integration i svenskt arbetsliv
- Åtta västsvenskar berättar om sina egna erfarenheter 


Författare: Andersson, Thore

Titel: Rädsla för att utsättas för brott
En undersökning bland gymnasister i Västra Götaland 


Författare: Bergström, Line

Titel: Medling ur ett maktperspektiv


Författare: Bosancic, Mirjana och Najduszynska, Sandra

Titel: En utvärdering av Kärnämnessatsningen på Volvo Personvagnar i Torslanda 


Författare: Eliasson Maria

Titel: Sexuella trakaserier! - Kan vi inte kalla det för något annat? - Om lärares förståelse av sexuella trakasserier i den obligatoriska skolan 


Författare: Engarås, Viveka och Olsson, Maria

Titel: Ta dig tid och finn dig själv! En studie om coachers syn på individens livsprojekt och samhällets påverkan


Författare: Eriksson, Kristina och Trolled, Katarina

Titel: "Arbetsmotivation, det är väl lite si och så med den"
En studie om arbetsmotivation hos anställda


Författare: Finnholm, Johanna

Titel: Gränslös frihet?
En studie av hur individer i IT-branschen ser på och hanterar gränslösa aspekter av sitt arbete.


Författare: Jedeur-Palmgren, Karin och Gustafsson, Jessica

Titel: "Nytt avtal löser problem"
En diskursanalytisk studie av Sveriges Byggindustriers argumentation för förändring av Byggnadsavtalet 


Författare: Karlsson, Caroline

Titel: Rykte eller sanning?
Om Varbergsbostads bostadsområden


Författare: Lagerbohm, Christina

Titel: Vardag och verklighet - En studie om utanförskap, tidsbrist och ekonomisk knapphet hos ensamstående studerande mammor 


Författare: Lindelund, Eva-Lis och Tedjeza, Jenny

Titel: Faktum - gatutidning som institution eller opinjon


Författare: Nord, Andreaz

Titel: Motivation och engagemang hos de anställda på SF Bio i Göteborg


Författare: Rosenberg, Åsa

Titel: Ovilligt eller ofrivilligt sex?
En sociologisk vinjett- och intervjustudie 


Författare: Sjons, Johanna

Titel: "som att alla tjejer är såhär lalala allting är så vackert"
- En fältstudie av hur genus reproduceras i samspelet mellan lärare och elever i en femteklass


Författare: Åqvist, Karina

Titel: Att explicitgöra det underförstådda - norminlärning och socialisering för barn med neurospykiatriska funktionshinder genom ett brottspreventivt perspektiv 


Författare: Äng, Karl Petter

Titel: Depression - ett multifaktoriellt och stratifierat fenomen? 


Författare: Öberg, Lena

Titel: Flexibilitet, Outplacement och chefens roll vid uppsägningar
Utvärdering av Trygghetsrådets kurs "Chefsrollen vid uppsägningar"

Till sidans topp

HT 2005

Författare: Andersson, Denice och Lindholm Nielsen, Ann  

Titel: "Titel: "Hemlösa mammor" - om pilotprojektet Bonätet i Lärjedalen i Göteborg 


Författare: Bjelkholm, Josefin

Titel: "Från dröm till verklighet"- En undersökning av unga människors syn på sin framtid i det senmoderna samhället


Författare: Edin, Anna och Nilsson, Malin

Titel: "Svenskkolonin på Costa del Sol i Spanien" -
En studie om svenskarnas kulturella identitet, mobilitet, integration och positionering


Författare: Eriksson, Gunilla och Heydorn, Maria

Titel: "...de är bara invandrare som bor här, så vem bryr sej...?"
- om relationer mellan grannar i Hjällbo och Eriksbo


Författare: Fridh, Joakim och Said Jama, Abduwahid

Titel: "Jag är inte vuxen och jag är glad för den åldern"
En uppsats om vuxenhet från killar i de senare tonåren


Författare: Hermansson Lind, Karin

Titel: "Det är högt till tak om man ligger på rygg"
En studie om värdering och beteenden i en organisation


Författare: Hertzberg Kokkersvold, Johanne

Titel: "Med mobilen i hånden og pc´en under armen..." - En kulturkartlegging i en postmoderne bedrift


Författare: Johansson, Frida

Titel: "Bara för att jag är arbetslös är jag inte sysslolös" - En studie om unga välutbildade arbetssökande


Författare: Karlsson, Leif

Titel: "Hälsan är en resurs!" - En kvalitativ studie av sex hälsofrämjande arbetsplatser


Författare: Kramer, Lina

Titel: "Jämställdhet i esniskt blandade familjer": om relationer mellan män från Sverige och kvinnor från f d Sovjetunionen


Författare: Larsson, Susanna

Titel: ¿Vänskap, solidaritet och konflikt" - En kvalitativ studie av unga kvinnors umgängen i två stadsdelar


Författare: Månsson, Åsa och Németh, Susanna

Titel: "Hej pappa, är du feminist?" - En analys av Feministiskt initiativ diskurs


Författare: Nilsson, Karin

Titel: "Elva berättelser om godmanskapet" - och upplevelserna av företrädet


Författare: Nistor, Christina och Johansson, Fredrik

Titel: "I valet och kvalet" - ångest, risk, flexibilitet och trygghet bland universitetsstuderande


Författare: Olsson, Lisa och Vestberg, Helena

Titel: "Förändring eller reproduktion av ideal?" - Om kvinnor och styrketräning


Författare: Svensson, Mikael

Titel: "Den hederlige, manliga, svenska byggnadsarbetaren": En studie av åtta killar på byggnadsprogrammet

Till sidans topp

VT 2005

Författare: Amberntson, Petra och Johansson, Anna

Titel: En studie av motivationen inom Apoteket AB


Författare: Backman, Christel

Titel: ¿Det är ju inte helt värdelöst det vi gör" - om synen på vräkningens nödvändighet


Författare: Beckman, Karin och Björnsdotter, Petra

Titel: "Mot hjärtesorg och avslag finns ingen medicin" - Om att hantera sin yrkesroll i mötet med asylsökande


Författare: Bruno, Anna och Sundén, Annah

Titel: Social jet lag - Om skiftarbetande polisers begränsade utrymme för social interaktion


Författare: Carlsson, Catarina

Titel: "Är det kallt? Köp en jacka!" - En studie om invandrarkvinnors integration


Författare: Eriksson, Ola och Karlsson, Daniel

Titel: IT-samhället ur ett generationsperspektiv - en studie om 30-talister och 40-talister


Författare: Jonsson, Linnea

Titel: Den oundvikliga döden - En sociologisk studie om unga kvinnors sätt att tala om döden


Författare: Larsson, Helen

Titel: Att organisera en förändring - En studie av en initial organisationsförändring


Författare: Lendefors, Peter

Titel: Den bedrägliga karusellhandeln- En kriminologisk rättsfallsstudie om förtroenderelationer i ekonomisk brottslighet


Författare: Lindberg, Sofia och Temm, Adrian

Titel: Who manages the Managers?
Women, organisations and the gender issue


Författare: Lindgren, Peder

Titel: Mångkulturalismens gränser? - En diskursanalytisk studie av begreppet nationell minoritet


Författare: Ludvigsson, Sofia

Titel: Att välja otraditionellt - en studie om könsintegrerad skolform


Författare: Mellström, Mattias och Sundberg, Pernilla

Titel: God kommunikation - ett medel för lyckad beslutsimplementering? - En studie utförd på avdelningen Personalsupport, Volvo Cars Torslanda


Författare: Mossop, Peter

Titel: Vad är vi och vad vill vi vara?
- en analys av det post-kommunistiska Ungerns identitetspolitik


Författare: Persson, Ulrika

Titel: Jämställdhet - Är könskvotering ett medel?


Författare: Rabit, Nadia

Titel: Intersektionalitet
En genealogisk analys av begreppet och en diskussion kring introducerandet i Sverige


Författare: Sundvall, Marianne

Titel: Samband mellan personalomsättning och individers förväntningar och arbetssituation - En studie av fyra yrken inom primärvården

Till sidans topp

HT 2004

Författare: Axelsson, Sofie

Titel: Plitdjävlar - En studie om kriminalvårdares yrke och yrkesroller


Författare: Claesson, Pär

Titel: Företag eller människa i centrum? - En kvalitativ textanalys med fokus på några kulturstyrningsförfattares texter


Författare: Edfeldt Copeland, Elisabeth och Vilhelmsdotter, Yvonne

Titel: " 'Bara det inte syns' var mitt motto" - En studie om några kvinnors identitetsskapande när de slutar missbruka narkotika


Författare: Essung, Gunilla

Titel: Gör kön och/eller ledarstil någon skillnad för den psykosociala arbetsmiljön? - En studie utförd på gymnasielärare och studierektorer


Författare: Hemberg, Linda

Titel: Öppenhet eller uppknäppthet? - En studie om samhällsforskningens och medias skildring av prostitution utifrån samhällets sexualitetsutveckling


Författare: Hildingsson, Josefine och Holmgren, Louise

Titel: I rädslans sällskap
-En studie om sju kvinnors erfarenheter av rädsla och obehag i olika situationer


Författare: Johansson, Christine och Larsson, Marie

Titel: "Jag var en elak jävel i mitt tidigare liv"
En studie om hur före detta kriminellas upplevelser av återintegrering i samhället


Författare: Johansson, Ulrika och Larsson, Malin

Titel: "Jag är gay och nu accepterar jag det"
- en studie om hur identitetsuppfattningen påverkas av komma-ut-processen


Författare: Johnson, Emelie

Titel: Kartläggning av en ledningsgrupps struktur


Författare: Lilja, Andreas och Lindberg, Pia

Titel: Kosmetisk kirurgi och konsumtionskulturen


Författare: Lundkvist, Ulla och Olausson, Britt-Marie

Titel: "Vad man säger och hur man gör" - En studie i hur medelklassmammor idag sätter


Författare: Lööf, Martin och Nyberg, Alexandra

Titel: Invandrarföreningar - skolor i demokrati?
En studie av två irakiska föreningar i Göteborg


Författare: Matenda, Terese och Ramhult, Stina

Titel: Det goda arbetslivet - En komparativ studie om psykosocial arbetsmiljö i Sverige och England


Författare: Thagesson Anna-Kajsa

Titel: Störd, inte störd, störd...
En medieanalys av psykiskt sjuka brottslingar


Författare: Tunemyr, Birgit

Titel: Epilepsi - ett tabu i förändring?
Om attityder kring epilepsi från de drabbades synvinkel


Författare: Wernesjö, Ulrika

Titel: "Vi var så duktiga, vi visste precis var gränserna gick"
- genusidentitet och erfarenheter av deltagande i befrielserörelsen bland palestinska kvinnor

Till sidans topp

VT 2004

Författare: Andersson, Sofie och Nilsson, Marie-Louise

Titel: Att vara eller icke vara (frisk)
- tolkningar av långtidsfriskas höga arbetsnärvaro på Bergsjöns Stadsdelsförvaltning


Författare: Bergsten, Anna och Hansson, Nicklas

Titel: En studie i brott
- en studie om utbildningsval och benägenhet att bryta könsbarriärer


Författare: Bergvall, Magdalena

Titel: Upplevd motivation under förändringsarbetet.


Författare: Burström, Lina

Titel: Att vara brukad - En studie om personliga assistenters uppfattning kring sin arbetssituation


Författare: Carlqvist, Åsa

Titel: Ingen dag är den andra lik - Fallstudie av mellanschefers upplevelser av sin arbetssituation på Hammarplast AB


Författare: Coméry Milea och Österberg Marcella

Titel: Butiksrånare, rationella förövare?
- En studie utifrån gärningspersonens perspektiv på butiksrån


Författare: Engström, Lisa

Titel: "Att nicka och hålla med nästan"
Om det kritiska samtalets gränser i en svensk gymnasieskola


Författare: Ericsson, Anna-Maria och Wedebrand, Annika

Titel: Attraktionskraft vid rekrytering av tjänstemän
En jämförande studie av rekryteringsprocessen i tre företag


Författare: Feldt, Lisa

Titel: IKEA:s företagskultur ur ett internationellt perspektiv
Enhetlig och svensk eller differentierad och mångkulturell?


Författare: Fransson, Marie-Louise och Johansson, Karin

Titel: Arbetsplatsintroduktion - De första stegen in på en ny arbetsplats inom omsorgsverksamhet


Författare: Frost, Hanna och Knutsson, Anna

Titel: Meros Camping - En oas för de socialt avvikande.


Författare: Hagenklev, Pehr och Zetterström, Jon

Titel: Broken Windows - En teoretisk granskning med utgångspunkt i ett svenskt lokalsamhälle


Författare: Hersvik, Réka

Titel: Från assistent till handläggare - En studie om en personalutbildning för Skatteverkets anställda


Författare: Ingevaldsson, Sara

Titel: Den helande landsbygden? - Miljöinriktad determinism kontra risken för stämpling av ungdomar på särskilda undgomshem


Författare: Karlsson, Annicka

Titel: "När jag hejar så svarar dom..." - Några äldres upplevelser och erfarenheter av sina realtioner då de bod på särskilt boende


Författare: Klar, Åse

Titel: Kompetensutveckling inom benanningsbranschen
- hinder och möjligheter


Författare: Lundgren, Sara

Titel: Obunden men inte fri - en studie av anställningsformens inverkan på upplevelsen av arbetssituationen


Författare: Lundström, Eva-Lena

Titel: Skyddsombudet och arbetsmiljön - Är det av betydelse för organisationen att skapa ett attraktivt arbetsklimat för skyddsombuden?


Författare: Malmqvist, Karl

Titel: I stormens öga - Om de sociala förutsättningarna för Sloveniens fredliga övergång till nationell självständighet


Författare: Nyström, Jenny

Titel: Essens och Emancipation - En analys av spänningen mellan feministisk ståndpunktsteori och det postmoderna dekonstruktionsprojektet


Författare: Ottosson, Mikael

Titel: Arbetsfaktorers samband med motivation, konflikter och stress - En studie av yrkesverksamma inom primärvården


Författare: Rosengren, Åsa

Titel: Förändringar i ledarskapsutbildning - en fallstudie av Institutet för Företagsledning


Författare: Rönnqvist, Gustav

Titel: Att klippa eller inte klippa det är frågan - En studie av den historiska utvecklingen av filmcensurdiskursen i Sverige under 1980-talet och framåt

Till sidans topp

HT 2003

Författare: Almroth, Anna och Jarlson, Elina

Titel: Arbete och/eller familj? - en studie av deltidsarbetande kvinnor och heltidsarbetande män


Författare: André, Rebecka

Titel: Kollektiva och indivdiuella strategier - en studie av fem unga romers agerande gentemot diskriminering


Författare: Andreasson, Johannes

Titel: Om etnicitet i Kongo


Författare: Banke, Anna och Bergström, Nina

Titel: Behandlingspersonalens förhållningssätt gentemot ungdomarna - En undersökning utförd på två behandlingshem i Göteborg


Författare: Dopico, Vanessa och Loberg, Rasmus

Titel: Högre utbildning och klass - arbetarklasstudenters upplevelser av den akademiska


Författare: Gustafsson, Johanna

Titel: Utbrändhet - ett modernt samhällsfenomen?
En kvalitativ innehållsanalys av utbrändhetsstudier


Författare: Fisekovic, Sanja och Masic, Elzina

Titel: En studie om några bosniska ungdomars anpassning till livet i Sverige


Författare: Hasi, Valentina

Titel: Kontroversen kring DAMP - en studie om hur vetenskapsmän ifrågasätter varandras legitimitet


Författare: Henrikson, Maria

Titel: Turism - hot eller möjlighet? - En pilotstudie av lokalbefolkningens attityder till turism i Kungälvs kommun


Författare: Holgersson, Helena

Titel: Invandrare i Vårgårda - integration, myndighetskontakter och förhållningssätt i det lilla samhället


Författare: Karlsson, Jack

Titel: Tryck och förtryck - Identitetsproblematiken i det senmoderna samhället speglad i några självbiografiska tecknade servier.


Författare: Larsson, Jörgen

Titel: Vad är tidsbrist? - en forskningsöversikt och en modell för studier av barnfamiljers tidsmässiga välfärd


Författare: Mokhtari, Hengameh och van der Valk Anna

Titel: Hemlösa kvinnors vardag på Alma och Altbo i Göteborg


Författare: Lowén, Kristina och Nabrink, Erika

Titel: "Rosa, glitter och singel i kursiv stil" - Några kvinnors röster om singelskapets konstruktion


Författare: Persson, Sofia

Titel: En helt vanlig familj? - En kvalitativ studie av vuxna biologiska barn som vuxit upp med föräldrar som drivit familjehem.


Författare: Stenström, Erica

Titel: Identitetsskapande i den högre utbildningen - En kvalitativ undersökning av studernade på fristående kurser vid universitet och högskola


Författare: Westblad, Andreas

Titel: Till Askersund, men vem och varför? - En studie om inflyttare till Askersunds kommun


Författare: Wikström, Elin

Titel: Obehagens rum - En studie om fyra kvinnors upplevelser av det offentliga rummet.

Till sidans topp

VT 2003

Författare: Ahnström Carolina

Titel: Hur tänker dom egentligen? - Argument för och emot könskvotering - en medieanalys


Författare: Andersson Jenny

Titel: Klasslös identitet eller identitetslös klass? - En undersökning om ungas upplevelse av klass


Författare: Carlsson-Virdhage Angelica och Selar Andreas

Titel: Ledarskap på ESAB - En undersökning om personalens syn på ledarskap


Författare: Czerniak Dorota

Titel: Vårdpersonalen i fokus. En kvalitativ studie om vårdpersonalens syn på manligt och kvinnligt ledarskap.


Författare: Davidsson Anna

Titel: Arbete och integration i Gnosjö


Författare: Ekander Lovisa

Titel: Känslomässig jämlikhet - En kvalitativ undersökning om kvinnors inställning till känslomässig jämlikhet i parförhållanden


Författare: Ericsson Nicklas, Sunesson Johan och Torring Erik

Titel: Ett faktum i nuet - En undersökning om tidningen Faktums köpare


Författare: Eriksson Heidi och Larsson Belkis

Titel: "Kriget mot Terrorism" och dess följder för demokratins rättsliga principer - En komparativ analys av den svenska pressdebatten efter 11/9-2001


Författare: Fridner Ellen och Högman Karin

Titel: "Doozarna" - En studie om psykosocial arbetsmiljö och ledarskap på byggföretaget FO Peterson & Söner Byggnads AB


Författare: Gomez Sonesson Cecilia

Titel: Avvikare och normbrytare - en kvalitativ studie av feministiska homo- och bisexuella kvinnors upplevelser, perspektiv och åsikter


Författare: Herrström Sofia

Titel: Varför vill Nisse sluta? - En studie om varför anställda på ett personaluthyrningsföretag har tankar på att sluta


Författare: Kylefjord Boel

Titel: Medarbetarundersökning med fokus på ledarskap på Radisson SAS Hotell


Författare: Lindgren Katarina

Titel: Döden och det tysta samtalet


Författare: Lindmark Sören

Titel: Sammhällsplanering för social utjämning - ett omodernt koncept? - Om en lag som fallit i glömska


Författare: Mattsson Åsa och Sommarsjö Malin

Titel: Våldsamma män - offer eller förövare? - En kvaitativ studie av förklaringar och förhållningssätt till mäns våld mot kvinnor


Författare: Michnik Katarina

Titel: Dramat G8 i Genua - nypremiär eller gammal version av EU-toppmötet i Göteborg?


Författare: Näslund Eva

Titel: Arbetstagarens lojaliteter - Ett fall för gränser eller ett gränsfall?


Författare: Olsson Johanna Ramic Jasmina

Titel: Kriminalitet och återfall - åsikter och orsaksförklaringar


Författare: Persson Sophie och Ulin Susanna

Titel: Olika men ändå lika - en kvalitativ studie av disputerade kvinnor på Göteborgs universitet


Författare: Petersson Patrik

Titel: Personal - Organisation "Förutsättningar för engagemang i mål, miljö och medel"


Författare: Sandberg Carina

Titel: Ledarskap utifrån perspektivet produktions- och människoinriktning - En studie av ledarstilar på SCA Hygiene Products AB


Författare: Torpegård Peter

Titel: Teaterpjäsens spegling av samhället
- en undersökning av Lars Noréns sociologi


Författare: Westling Cecilia

Titel: Manlighet ur ett underifrånperspektiv


Författare: Österberg Madelen

Titel: Arbetstid och psykosocial arbetsmiljö - En studie av arbetstidsorganisationen på DFDS Seaways Operations

Till sidans topp

HT 2002

Författare: Beran Anna

Titel: But what about the rest of the world? - New social movements theory and US-eurocentrism: making visible the conceptual framework


Författare: Cronestad Susanne

Titel: Arbetsmiljö i relation till ohälsa bland doktorander vid en institution vid Göteborgs universitet


Författare: Drott Jamila och Lööf Susanna

Titel: Varför fängelsestraff? - En studie kring fängelsestraffets betydelse i en modern rättsstat


Författare: Hussein Jamila

Titel: Hedersmord och hot om hedesmord i islamiska länder och i Sverige - ett försök att förstå


Författare: Johnsson Ylva

Titel: Social kompetens


Författare: Karlsson Anette

Titel: Ny organisation - ny människa - en ny tid?
Förhållningssätt till en tidstypisk diskurs i några offentliga utredningar från det sena 1990-talet


Författare: Lindblad Mats

Titel: Postmaterialism & uppfattningar om yrkens status - En studie om postmateriella värderingars betydelse för hur människor uppfattar yrkens status


Författare: Olsson Linda och Lundh Lisa

Titel: Snäll dam eller socialkärring? - Om socialsekreterares syn på och praktiska arbete med fäders föräldraskap


Författare: Rökaeus Anna och Vukanovic Danka

Titel: Etnicitet och identitet bland unga människor från Bosnien


Författare: Stenman Karin

Titel: Homosexuella föräldrars förhoppningar inför framtiden

Till sidans topp

VT 2002

Författare: Andersson Marcus och Ryynänen Lea

Titel: Kompetensutveckling inom Granngården - Vilken kompetensutveckling behöver butikscheferna?


Författare: Aylward Svärd Angela

Titel: Vem väljer makten? - Ungas förhållningssätt till samhällsfrågor, politisk propaganda och rösträtt


Författare: Dino Helena och Skagert Katrin

Titel: Från ord till handling - En studie av produktions- och serviceledares implementering av Volvo Car Corporations nya företagsfilosofi


Författare: Eriksson Eva

Titel: Människan och rummet - Interaktion på arbetsplatsen: en undersökning om samarbetet mellan tre avdelningar på Göteborgsoperan


Författare: Gunnarsson Rigmor och Radels Anja

Titel: Psykosocial arbetsmiljökartläggning på Chassi Center Torslanda


Författare: Jayakoddy Inger

Titel: Den blandkulturella identiteten - Unga tjejers sökande efter identifikation inom nationalitetens ramar.


Författare: Lindahl Bibbi

Titel: Produktionsledare - en nyckelroll i rekryteringsprocessen


Författare: Nyström Marie och Nissas Sabina

Titel: Strategiskt kompetensutvecklingsarbete inom Volvo Personvagnar AB / R & D


Författare: Pettersson Pia

Titel: Resandefolket - På väg och på flykt


Författare: Troby Tristan och Wiktorsson Martina

Titel: Yrkesbaserade brott - Organisering av personal- och säkerhetsansvar

Till sidans topp

 

HT 2001

Författare: Boglind, Hanna

Titel: Framförhandlade relationer - en kvalitativ fokusgruppsundersökning om gränslösa arbetsavtal som vardagens utgångspunkt för unga vuxna.


Författare: Borg, Emma

Titel: Socialisering i anstalt


Författare: Engell-Nielsen, Klaus

Titel: Rättvisans riddare och de pragmatiska problemlösarna.
- En analys av ickevåldslig konflikthantering och alternativ konfliktlösning.


Författare: Feenstra, Tineke

Titel: Utvärdering av projekt Jobbintegration 2001 Deltagares, handledares kunskap, förväntningar och erfarenheter.


Författare: Hagberg, Cecilia och Lennström, Maria

Titel: Mångfald - att se varje människa - en kartläggande studie på Volvo Parts, Göteborg


Författare: Mattsson Solver, Åsa

Titel: Så mycket mer än bara polis. - En studie av påfrestningar i polisutredares arbetssituation.


Författare: Nordvall, Marta

Titel: Arbetarbarn i universitetsstudier - Orsaker och motiv till ett avvikande val


Författare: Svedberg, Henrik

Titel: Idé - Parti - Organisation
En studie av politiska partiers inre förutsättningar att agera demokratiskt.


Författare: Svensson, Peter

Titel: Välfärd och inställning till socialt medborgarskap bland arbetslösa ungdomar i Europa

Till sidans topp

VT 2001

Författare: Boquist, Martin

Titel: Orsaker till sjukfrånvaro på SJ Biljettförställning


Författare: Ekström, Anna och Haraldsson, Jennie

Titel: Attityder till kommunen som potentiell arbetsgivare
- en studie av studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola


Författare: Gabrielson, Annika

Titel: Teamsamordnarrollens funktioner
- en undersökning vid två av Svenska Röda Korsets regioner


Författare: Helgesson, Jan

Titel: Om främlingskap i det moderna samhället


Författare: Jambrén, Niklas

Titel: Bland fartyg och datorer -en studie av maskulinitet hos män som arbetat på skeppsvarv och män som arbetar inom IT-branschen


Författare: Johansson, Madelene och Karlsson, Linda

Titel: Ett High School år med STS Education - en studie om betydelsen av utlandsstudier under gymnasietiden


Författare: Karner, Jonas och Johansson, Magnus

Titel: Pirater är vi allihopa - En kvalitativ studie om piratkopiering och moral


Författare: Kowal, Irén

Titel: Våldtäkt - med fokusering på kvinnor som utsatts för gruppvåldtäkt


Författare: Lagerberg, Charlotta

Titel: Konflikter - En sociologisk studie om konflikter på arbetsplatsen


Författare: Olofsson, Cecilia

Titel: Positiva kvinnor - konstruktionen av TV 4:s utseendebaserade reklam där kvinnor är aktörer


Författare: Siladji, Tanja

Titel: Bara de kan svenska - Attityder kring invandrare från ett arbetsgivarperspektiv


Författare: Uhnoo, Sara

Titel: Skolan och den lärande organisationen ur ett konfliktpespektiv - en enkätundersökning av sex skolor

Till sidans topp

HT 2000

Författare: Bergqvist, Frida

Titel: Tillhörighet - En problematisering av begreppet tillhörighet för IT-konsulter sett ur ett organisations- och individperspektiv


Författare: Blomqvist, Mats

Titel: McWorld: framtidsvision eller illusion?
Teorier kring globalisering och det moderna samhället


Författare: Hansson, Maria och Héd, Petra

Titel: Socialsekreterares könsföreställningar - En kvalitativ intervjustudie med kvinnliga och manliga socialsekreterare.


Författare: Hallebro, Ellinor och Åshammar, Karin

Titel: Nakenhet, sexualitet och gränser - En studie av gränsdragning, sexualitet och den nakna kvinnokroppen utifrån intervjuer med krokimodeller och stripteasedansöser


Författare: Kidebäck, Caroline

Titel: "Man är tryggare då, när man är två istället för en."
-En sociologisk studie om barns rädslor och trygghet berättade i fokusgrupper.


Författare: Krantz, Ronald

Titel: Beslutsfattande i en påtvingad situation
Hur fattade människor beslut i Premiepensionsvalet?


Författare: Olsson, Krickri och Narváez, Erica

Titel: Stress, utbrändhet och skolledarskap
En sociologisk litteraturstudie av arbetsmiljö i offentlig förvaltning


Författare: Salenfalk, Johanna

Titel: En komparativ analys av begreppen etnicitet och kulturell identitet


Författare: Thorén, Linda och Hemberg, Malin

Titel: Matlagning - kvinnligt slit och manlig status?
En studie av kockyrket.

Till sidans topp

VT 2000

Författare: Abrahamsson, Jonna

Titel: Göteborgs stad personal- och ledarskapsidé
-Idé eller verklighet?


Författare: Andersson, Carina

Titel: Utbildnings- och yrkesval och framtida rekryteringsproblem
En sociologisk studie av professionen lantmätare


Författare: Blomberg, Anders

Titel: Vägval - utvärdering av ledarförsörjningsprojekt hos Vägverket


Författare: Engström, Ulrika och Reed, Louise

Titel: Brandrättegången - En studie av vad berörda myndigheter har gjort för att integrera målsägande i tingsrättsförhandlingarna, våren 2000.


Författare: Fransson, Margareta

Titel: Olaga tafs - högstadieflickors erfarenheter av sexuella trakasserrier


Författare: Garhed, Mathias

Titel: Geografisk profilering - En studie kring seriebrottslingars sökbeteende


Författare: Hansson, Maria och Héd, Petra

Titel: Socialsekreterares könsföreställningar


Författare: Henriksson, Maria och Sjödin, Katarina

Titel: Utvecklingsprogram som kompetenshöjare?
-en utvärdering av Volvos GPM-program


Författare: Holmström, Ove

Titel: Arbetets förändring och ohälsa - psykosociala effekter och muskuloskeletala besvär i samband med en produktionsteknisk förändring på Volvo Lastvagnar


Författare: Larsson, Per och Lind, Fredrik

Titel: Ungdomar mellan tradition och modernitet
- en sociologisk studie av ungdomar i gelsbygd och storstad


Författare: Lidqvist, Susann och Schoultz, Terese

Titel: "Projektet attitydförändring" - En utvärdering av "Volvo Attitude Survey", handlingsplanen och metodiken


Författare: Lund, Magdalena

Titel: Svensk flykting- och immigrationspolitik
- En innehållslig begreppsanalys av utlänningslagen


Författare: Mårtensson, Carina

Titel: Tjänstekvalitet ur ett klientperspektiv


Författare: Skoog, Catharina och Österberg, Jenny

Titel: Kvinnor och ledarskap i framtiden

Till sidans topp

HT1999

Författare: Andersson, Maja-Stina och Wigertson, Elisabet

Titel: Orgasmskolor eller bullrecept? - En undersökning av tidningen Vecko Revyn. Hur har framställningen av sexualitet och kroppsideal sett ut från 1940 till 1999?


Författare: Falck, Carola och Johansson, Annika

Titel: Ungas engagemang, inom den demokratiska processen.


Författare: Karlsson, Camilla

Titel: Bostadsmarknadens villkor - En studie av institutioners villkor för individer i boendekarriären


Författare: Stockelberg, David

Titel: Nuets historia - Foucault, klassikerna och det historiska perspektivet


Författare: Svensson, Kristoffer

Titel: Om döden som kulturell drivkraft

Till sidans topp

VT1999

Författare: Barkman, Christina

Titel: Könsroller i klassrummet


Författare: Björnson, Erik och Sjölander, Magnus

Titel: Att ta ledningen - En studie av hur ledare på ASTRA tillgodogör sig och använder sig av utbildningen "Taking the lead in R&D"


Författare: Hågstrand, Maria och Olsson, Johanna

Titel: Demokrativisionen inom gymnasieskolan


Författare: Janicki, Anna

Titel: Undersköterskor och sjuksköterskor - Hur utvecklar och bevarar de gränser mellan varandra?


Författare: Johansson, Linda och Larsson, Pernilla

Titel: Projektarbete - En allt vanligare arbetsform


Författare: Levén, Emma

Titel: "I stället för en bibel" - Om folkhälsoinstitutets och Marie Eenfeldts bokprojekt Leva ihop


Författare: Mårtensson, Carina

Titel: Tjänstekvalitet ur ett klientperspektiv - En studie av klienters upplevelser och värderingar av kvalitet på erbjudna tjänster och aktiviteter vid AMI-S, Arbetsmarknadsinstitutet i Trollhättan


Författare: Nilsson, Ann-Christin

Titel: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar


Författare: Palm-Lundell, Yvonne

Titel: "Det är bara när de sover som de får vara sig själva"
Om integrering och normalisering


Författare: Pedersen, Jennie

Titel: En kartläggning av KLE-lagen
I monteringsfabriken Torslanda Volvo Personvagnar AB


Författare: Fredrik, Rosenhall

Titel: Mot en splittrad stad - en sociologisk studie av bostadssegreationens utveckling i Göteborg sedan mitten av 1800-talet


Författare: Shahbazian, Bahar

Titel: Moralen och det nutida samhället


Författare: Ulfsdotter Eriksson, Ylva och Siekkinen, Heidi

Titel: Föräldraskap & Arbete Mödrars inställning

Till sidans topp

 

HT1998

Författare: Andersson, Therese

Titel: Boendesegregation - En naturlig påföljd av arbetslöshet och individens fria val.


Författare: Berglund, Carl

Titel: Sikherna - en studie av en etnisk grupp


Författare: Henningsson, Gunilla och Nordström, Sofie

Titel: Robinsongruppen, en helt vanlig grupp? - en analys av gruppdynamiken i TV-programmet Expedition Robinson


Författare: Karlsson, Ann-Margreth

Titel: Sjuksköterskan och tiden


Författare: Linde, Amanda

Titel: Barbie eller Pippi - "Vem är du"?
- En studie om fem styrketränande kvinnor och deras förhållande till sig själva, träningen och samhället.


Författare: Lundgren, Ted

Titel: Problemet Krim - En förbisedd krutdurk?


Författare: Pettersson, Cecilia

Titel: Jämställdhet
- en analys av Mölndals kommun 1995


Författare: Sveinsdottir, Vilborg

Titel: Mobbing i arbetslivet ett samhällsperspektiv


Författare: Szczepanska, Anna Maria

Titel: - DA BOMB! - Om musikens betydelse för tonårstjejer som lyssnar på hiphop och r&b


Författare: Säfsten, Åsa

Titel: Plattare organisationer - Enbart visioner eller faktiska förändringar?


Författare: Österblad, Charlotta

Titel: LO, TCO och SACO om informationsteknologins effekter för samhällsutvecklingen

Till sidans topp

VT1998

Författare: Bengtsson, Åsa

Titel: Att arbeta på distans - En skildring av hur det kan vara att arbeta på det sättet


Författare: Berlin, Daniel

Titel: Om nationalism


Författare: Drotz, Victoria

Titel: "Fattigpensionärer"


Författare: Ekbrand, Hans

Titel: Klassposition och Skolframgång - Exemplet musikundervisningen


Författare: Erfan, Fereshteh

Titel: Depression - en social sjukdom
En studie om sambandet mellan sociala relationer och depression


Författare: Friberg, Håkan

Titel: När människor från olika kulturer möts


Författare: Jensen, Mette

Titel: Tankekraft & Handlingskraft - Vilket utrymme lämnar det moderna samhället för våra begåvningar?


Författare: Kesti, Elisa

Titel: Vertikala arbetslag inom skolan
En utvärdering om förändringsprocessens barndom


Författare: Lind, Magnus

Titel: Muslimer och islam i två dagstidningar
- en kvalitativ studie av artiklar i Göteborgs-Posten och Aftonbladet


Författare: Salmela, Pasi

Titel: Sverigefinska skolfrågan - finländare, svenskar eller sverigefinländare?


Författare: Stackell, Sophia och Willardsson-Engström, Maud

Titel: Service och kontroll - En undersökning om inställningen till service hos skattemyndighetens personal


Författare: Söderström, Peter

Titel: Våldtäkt och dagspressen
- En analys ur ett feministiskt perspektiv


Författare: Älvebrandt, Peter

Titel: Nyföretagandet, ett individuellt beslut
- en berättelse om grundläggande faktorer, orsaker, kännetecken och betydelser

Till sidans topp

HT1997

Författare: Bastenius, Mikael

Titel: Den japanska produktionsfilosofin och den tayloristiska produktionsfilosofin. - En jämförande studie


Författare: Gunn, Sara

Titel: Det finns alltid någon som lyssnar.
En studie av Jourhavande kompis


Författare: Haarmann, Alexander

Titel: Diskriminering med utgångspunkt i Israel


Författare: Järvenpää, John

Titel: Diskriminering, mångfald och demokrati.
Svenska statens förhållningssätt till rasism, diskriminering och etnisk mångfald


Författare: Järvinen, Mi och Kontulainen, Anu

Titel: Den andra generationen sverigefinnar
– Finländare eller svenskar?


Författare: Siavash, Kambiz

Titel: Byråkrati och byråkrater


Författare: Svärd ,Sophia

Titel: Individen i organisationen


Författare: Tegnér, Pia

Titel: När det oväntade händer…
Beteenden vid katastrofer


Författare: Weichselbraun, Johan

Titel: Ravekulturens aktörer


Författare: Weichselbraun, Linda

Titel: Människan och myndigheten
– en sociologisk studie om mötet mellan asylsökande och svenska myndigheter


Till sidans topp

 

VT1997

Författare: Andersson Anna och Ekman Anna

Titel: Unga kvinnor och kulturellmodernisering
– en jämförande studie i Sverige och Ryssland.


Författare: Arbabi, Ahmad

Titel: Fritid bland iranier i Sverige.
En jämförande studie mellan hemlandet och världssamhället.


Författare: Balkö, Mats

Titel: Telebild/Videokonferens
– Interpersonell kommunikation (och beslutsmöten) i ny kontext.


Författare: Berglund, Lars

Titel: Ideal och realitet


Författare: Blomquist, Lars

Titel: Kunskapernas elementära former
– Ett försök till orientering i den sköna nya kunskapens värld.


Författare: Edgren, Monica

Titel: Kontakter med Samhällsinstitutioner ur ett  Småföretagarperspektiv – intervjuer på två orter, Leksand och Åmål.


Författare: Enbuske, Maria

Titel: Varför självmord?


Författare: Fredriksson, Anna

Titel: Från klientens perspektiv. En kvalitativ utvärdering av socialbidragstagande i Vara.


Författare: Magnus, Granlund

Titel: Vad är arbetslöshet för ett problem?
Ett försök att förstå arbetslösheten med hjälp av Habermas´ begrepp system och livsvärld


Författare: Granqvist, Charlotte

Titel: Sexism & Rasism - En studie om makt och olikhet.


Författare: Green, Annette

Titel: De svenska samerna
Om modern teknik, rationalitet, påverkan och effekter


Författare: Hamnlund, Carin

Titel: Vad gör ett landslag till ett lag för Sverige och svenskarna? - En studie av vad som skapar svenska landslags popularitet.


Författare: Hedlund, Cecilia

Titel: En studie om BIM – Barn i missbruksmiljö.


Författare: Henriksson ,Anette

Titel: § 12-HEM vård eller straff?


Författare: Jansson, Berith K.

Titel: Mor ror - var är far
Ett försök att ta pulsen på familjen


Författare: Johansson, Laila

Titel: Oljepolitik och etnicitet i Mellanöstern.
En studie av internationella förhållanden och uppkomsten av etnicitet i Turkiet kring sekelskiftet samt framtida utveckling av en ny nationalstats uppkomst i Mellanöstern.


Författare: Järelöw, Anette

Titel: Kvinnor som begår brott


Författare: Karlsson, Marie och Olsson, Annabell

Titel: En beskrivning av Arbetsmotivationsfaktorer hos en grupp anställda i barnomsorg, grund- och gymnasieskolan.


Författare: Kläppe, Eva

Titel: Makten inom kristdemokraterna
Ledande kristdemokrater tycker till om makt, ledning & struktur.


Författare: Lindström, Anna

Titel: När döden blir livsviktig
Attityder till organdonation och synen på döden.


Författare: J Mair, Nicholas och van der Lee, Fredrik

Titel: RAVE/TECHNO


Författare: Nemati, Minoo

Titel: Invandrare, lögner och byråkrater
– en sociologisk studie om utvisning pga felaktigt angiven identitet.


Författare: Nordenberg, Sofia och Rosu, Ardina

Titel: Senmoderna kärleksrelationer


Författare: Nordin, Claes och Olihn, Ola

Titel: We’re The People Our Parents Warned Us About – en studie av outlawbikerkulturen och dess utövare.


Författare: Nässén, Markus och Sköld, Anna

Titel: Förutsättningar för införandet av ett processinriktat arbetssätt på Göteborg Energi AB – en fallstudie i förändringsarbete.


Författare: Parbring, Bosse

Titel: Man föds inte till man, man blir det
– om konstruktionen av maskulin identitet i en pojkes könssocialisation.


Författare: Pellbring, Mats

Titel: "Den gamla skolan" En studie av den svenska hip-hopkulturen i Göteborg.


Författare: Persson, Sofia

Titel: Mötet med läraryrket.
Om nyexaminerade grundskollärares yrkessocialisation på arbetsplatsen.


Författare: Pettersson, Jan

Titel: Ett hjärta är alltid rött.
Den Göteborgska studentrörelsen 1968-1970.


Författare: Roijer, Matilda

Titel: Direktaktion eller partipolitik
– en sociologisk studie om ungdomars engagemang.


Författare: Saeed, Omar

Titel: Gängbildning hos invandrarungdomar.
En studie om etniska grupper på Kortedalagymnasiet.


Författare: Seldén, Daniel

Titel: Anorexia nervosa, ett kontroversperspektiv.


Författare: Stolpe, Stefan

Titel: Chilenare i förskingring


Författare: Strandberg, Marina och Thilman, Maria

Titel: BTL SWEDEN AB – ETT FÖRETAG PÅ VÄG


Författare: Strandberg, Susanne och Sverke Karin

Titel: Ledarskap inom akademien
– Prefektskap i praktiken –


Författare: Sundquist, Ingela och Straight, Edge

Titel: En socialpsykologisk studie av en modern ungdomskultur i ett komplext samhälle.


Författare: Svedjenäs, Anna

Titel: Besparingars effekter på undervisningen
– En studie om fyra lärares uppfattningar, samt hur de konstruerar dessa.


Författare: Trewe, Dagrun och Trewe, Hans

Titel: Personalens goda vilja och datorisering av verksamheten på en vårdcentral.
En kvalitativ intervjustudie med en vårdcentral i Västsverige.


Författare: Tursunovic, Mirzet

Titel: "Etnisk rensning"
En fallstudie om folkmordet i Bosnien Hercegovina.


Författare: Waldenstam, Sara

Titel: Mentorskapets mångfald

Till sidans topp

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2011-05-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?