Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

D-UPPSATSER VT 2007 - VT 1998

Uppsatserna finns inte till försäljning. Är du intresserad av att läsa någon uppsats som publicerats fr o m 2008, vänd dig till:

gupea.ub.gu.se

 

VT2007

Författare: Andersson, Denice och Lindholm Nielsen, Ann

Titel: Kvinnlig hemlöshet: - ett problem - en lösning?  


Författare: Engström, Lisa

Titel: Vad ska du bli? - Emancipation, reproduktion och elevers upplevelser i modernitetens skola 


 Författare: Finnholm, Johanna och Mannheimer, Jeanne

Titel: Generellt speciell
-en studie om identifikation på Utrikesdepartementet 


Författare: Gustafsson, Jessica

Titel: Utvärdering av äldreprojektet 50 för Malmö tunggods, Poståkeriet Sverige AB


 Författare: Hansén, Stig

Titel: Att undersöka under täckmantel
Dold undersökande jornalistik ur ett goffmanskt perspektiv


Författare: Henricsson, Anders

Titel: Vad gör man med en lågpresterande chef?


Författare:  Hertzberg Kokkersvold, Johanne

Titel: Vart är vi på väg? - En jämförande studie av två postmoderna organisationskulturer 


 Författare: Kilhamn, Caisa

Titel: Hälsokällan
- En sociologisk utvärdering av företagets insatser 


Författare: Najduszynska, Sandra och Bosancic Radulovic, Mirjana

Titel: En mångfaldsundersökning på Volvo Business Services
 


Författare: Svensson, Mikael

Titel: Den kaxiga invandrarens konjukturbundenhet - 13 blivande "svenska" byggnadsarbetares förhållningssätt till "invandrare"


 

VT2006

 

Författare: Johansson, Fredrik

Titel: Från banditer till pirater - en kvalitativ studie av fildelning och dess praktik 


Författare: Larsson, Marie

Titel: Vem är det som klipper buskarna i parken? En studie av Offentligt Skyddat Arbete inom Göteborgs Kommun

 

 


Författare: Lindberg, Sofia

Titel: "Ingen liten storstad, utan en stor småstad"
En studie om turismutveckling; samverkan, infrastruktur och varumärket Göteborg 


Författare:  Malmqvist, Karl

Titel: Att icke äga något varaktig stad

Om modernitet och postindustrialism i 1960-telets norrlandsbild 


Författare: Olsson, Lisa

Titel: Abort - en negligerad rättighet

En studie av kvinnors mänskliga rättighet 


Författare: Mersiha, Trnjanin

Titel: Boendesegragationen
En undersökning om hur en grupp bosnier i Hjällbo uppfattar sitt boendeområde 


Författare: Wernersjö, Ulrika

Titel: Tjänstemän på Migrationsverket i mötet med asylsökande barn 


 

Till sidans topp

VT2005

Författare: Eriksson, Heidi C.

Titel: Resan från innan början - utvärdering av Flyktingguideprojektet vid SDN Gunnared som ett integrationsprojekt


Författare: Försth, Dorota

Titel: Att välja och bli vald - En kvalitativ studie om rekryteringsbeteende, homosociala krafter och organisationskultur inom offentlig sektor


Författare: Stenström Erica

Titel: Spirituellt systerskap - En kvalitativ undersökning av kvinnor inom New Age-rörelsen med fokus på identitet och genus


 

Till sidans topp

HT2004

Författare: Ekström, Anna

Titel: Forskningsfinansieringen och det akademiska fältet
-en jämförande studie av anslagsfördelning och forskningsanslag inom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Rådet för arbetslivsfrågor


Författare: Holgersson, Helena

Titel: Att hålla balansen - anställda på Migrationsverket om att hantera en konfliktfylld arbetssituation


Författare: Wikström, Elin

Titel: "Jag tror jag vet var gränsen går" - En undersökning om genus, kropp och avvikelse bland ungdomar i storstad och småstad


Till sidans topp

VT2004

Författare: André, Rebecka

Titel: "Bara vi får vårt Romano Centrum" - en studie av fyra romska aktivisters handlingsvägar och visioner


Författare: Davidsson, Anna

Titel: Hålla käft? - Om män inom den feministiska rörelsen


Författare: Fridner, Ellen

Titel: Att främja mångfald vid ledarrekrytering - En jämförelse mellan headhunting och annonsering


Författare: Kjellberg, Inger

Titel: Utvärdering av samhällsvetenskapsprogrammet vid Frölundagymnasiet, Avgångsklasser vårterminen 2001 och 2002


Författare: Ómarsdóttir, Ingibjörg Lilja

Titel: Work-family balance - How do Employees experience Work-family Balance in Connection with Flexibility?


Författare: Persson, Sofia

Titel: Jag satsade mina sista krafter - sedan sjönk jag
En kvalitativ studie av hur kvinnor upplever att deras utmattningsdepression har påverkat dem


Författare: Troby, HP Tristan

Titel: Säkerhet vid rekrytering
-Ett företags filter mot omvärlden


Till sidans topp

HT2003

Författare: Skagert Katrin

Titel: Att hushålla med resurser och hälsa. - Ledares föreställningar om möjligheter att påverka anställdas hälsa


Till sidans topp

VT2003

Författare: Hagberg Cecilia och Lennström Maria

Titel: Samverkansavtal - delaktighet och dialog på arbetsplatsen? - en kartläggande studie på Got Event i Göteborg


Författare: Radels Anja och Wiktorsson Martina

Titel: Västra banregionens image - En attitydundersökning


Till sidans topp

VT2002

Författare: Edlund Maria och Werntoft Charlotte

Titel: "Det var precis som att dra ur proppen" -
En kvalitativ studie om utbrändhet ur ett organisatoriskt perspektiv.


Författare: Hallebro, Ellinor Bi-effekter

Titel: En studie om bisexualitetens förändringspotential på det rådande heteronormativa samhället


Författare: Hårdstedt, Karin och Sjöstrand, Åsa

Titel: Vad kvinnor vill ha - en studie av kvinnors uppfattning om arbetet på Volvo Car Corporation


Till sidans topp

HT2001

Författare: Engström, Ulrika

Titel: Bilden av Afrika - En studie av Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, Expressens och Aftonbladets ledare 1997-2000


Författare: Rosenhall, Fredrik

Titel: Att analysera bostadssegregationens reproduktion och förändring


Författare: Uhnoo, Sara

Titel: Demokrati, kommunikation och offentliga rum
- en studie om Forum 2001 - det fria ordets festival


Till sidans topp

HT2000

Författare: Blomberg, Anders och Österberg, E Jenny

Titel: PEAB - utvärdering av bemanningsplaneringen inom Peab division Väst och division Anläggning Väst


Författare: Fredriksson, Marie

Titel: Europa och "Alpnazisten" - En analys av debatten i europeiska dagstidningar kring bojkotten av Österrike


Författare: Hed, Petra

Titel: Vad möjliggör mäns högre löner?
En teoretisk studie av de generativa mekanismer som upprätthåller och reproducerar löneskillnader mellan män och kvinnor.


Författare: Moreno, Therese

Titel: Spänningsfältet mellan familjeliv och arbetsliv för skolpersonal - Faktorer som kan påverka upplevelser av stress


Till sidans topp

VT2000

Författare: Erfan, Fereshteh

Titel: Hantering av åldersgränsen vid tobaksköp: interaktion, kontroll och neutralisering


Författare: Szczepanska, Anna Maria

Titel: När det verkliga blir virtuellt och det virtuella verkligt
Om jagpresentationer, närvaro och samhällsanda i Active Worlds


Författare: Ulfsdotter Eriksson, Ylva

Titel: Genussystem i Arbete
En textanalys med feministiskt perspektiv om svensk fackförbundspress och återskapandet av en patriarkal samhällsstruktur.


Författare: Zand, H. Nasser

Titel: Att vara påtänd istället
En fallstudie om narkomanernas identitet, karriär och vardag


Till sidans topp

HT1999

Författare: Ekbrand, Hans
(medförfattare Nilsson Mattias C-upps.)

Titel: Kvinnomisshandel: Vad hindrar kvinnan från att separera?


Författare: Hedenquist, Anders

Titel: En fallstudie i implementering
Ett försök till en beskrivning av implementeringen och genomförandet av en omorganisation på Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohuslän mellan åren 1996 och 1997.


Författare: Jonsson Lilja, Sally

Titel: Den mångkulturella skolan. Ideal kontra verklighet


Författare: Persson, Sofia

Titel: Att bli lärare - En sociologisk studie av nya grundskollärares yrkessocialisation


Författare: Spante, Maria

Titel: Närvaro i frånvaro - distansledarskapets dilemma.
Risk, tillit och kontroll i några chefs- och medarbetarrelationer


Till sidans topp

HT1998

Författare: Eide-Jensen, Peter

Titel: Miltanta veganer och media


Författare: Hammarén, Nils

Titel: Att tillåta sig det otillåtna
- en studie om kvinnor som är positiva till pornografi


Författare: Kesti, Elisa

Titel: Partiell sjukskrivning - åsikter om sjukförsäkringsreformen


Till sidans topp

VT1998

Författare: Bastenius, Mikael

Titel: Human Resourse Management


Författare: Ben-Hadj, Samir

Titel: En utvärdering av 12 ledarkompetenser hos VOLVO


Författare: Bengtsson, Åsa

Titel: Kommunikation och styrning vid distansarbete
En fallstudie på ett IT- och kommunikationsföretag.


Författare: Blomquist, Lars

Titel: Pengar, kunskap och demokrati
- Ett försök till orientering i undantagstillståndens tid


Författare: Enbuske, Maria

Titel: Högutbildad och tidsbegränsat anställd
- hur ser man på sitt arbete?


Författare: Gunnarsson, Lars-Gunnar

Titel: Den skamliga otillräckligheten
Om ungdomars självtillit i ett individualiserat samhälle


Författare: Isaksson, Charlotta

Titel: Det sociala livet i Active Worlds
- En studie av rollframställningar och sociala samspel i det virtuella fleranvändarsystemet Active Worlds.


Författare: Mattsson, Fredrik

Titel: Arbetsgruppen i organisationen


Författare: Nemati, Minoo

Titel: Medias diskursiva konstruktion av invandrare som problem


Författare: Pellbring, Mats

Titel: Kunskap, rasism och exotism
- en teoretisk studie om stereotyper och deras relation till rasism.


Författare: Pipping, Karin

Titel: Målstyrda grupper, men hur?
En studie i Boråsfabriken, EMW


Författare: Salmela, Pasi

Titel: Sverigefinländare - en etnisk minoritet i Sverige?


Författare: Schale, Christina

Titel: Drugs - Teens - Ethnicity
- an Exploration of Prevention Work in New York State


Författare: Seldén, Daniel

Titel: Generna eller det omedvetna
- En studie av kontroverserna runt anorexia


Författare: Strandberg, Marina och Thilman, Maria

Titel: Hjulen är i rullning. En studie om upplevda hot och möjligheter vid bildandet av BTL Sweden AB


Författare: Trewe, Dagrun och Trewe, Hans

Titel: Datorisering och vård
En intervjustudie med vårdpersonal och beslutsfattare inom Göteborgs primärsjukvård.

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2013-08-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?