Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

D-UPPSATSER VT 2007 - VT 1998

Uppsatserna finns inte till försäljning. Är du intresserad av att läsa någon uppsats som publicerats fr o m 2008, vänd dig till:

gupea.ub.gu.se

 

VT2007

Författare: Andersson, Denice och Lindholm Nielsen, Ann

Titel: Kvinnlig hemlöshet: - ett problem - en lösning?  


Författare: Engström, Lisa

Titel: Vad ska du bli? - Emancipation, reproduktion och elevers upplevelser i modernitetens skola 


 Författare: Finnholm, Johanna och Mannheimer, Jeanne

Titel: Generellt speciell
-en studie om identifikation på Utrikesdepartementet 


Författare: Gustafsson, Jessica

Titel: Utvärdering av äldreprojektet 50 för Malmö tunggods, Poståkeriet Sverige AB


 Författare: Hansén, Stig

Titel: Att undersöka under täckmantel
Dold undersökande jornalistik ur ett goffmanskt perspektiv


Författare: Henricsson, Anders

Titel: Vad gör man med en lågpresterande chef?


Författare:  Hertzberg Kokkersvold, Johanne

Titel: Vart är vi på väg? - En jämförande studie av två postmoderna organisationskulturer 


 Författare: Kilhamn, Caisa

Titel: Hälsokällan
- En sociologisk utvärdering av företagets insatser 


Författare: Najduszynska, Sandra och Bosancic Radulovic, Mirjana

Titel: En mångfaldsundersökning på Volvo Business Services
 


Författare: Svensson, Mikael

Titel: Den kaxiga invandrarens konjukturbundenhet - 13 blivande "svenska" byggnadsarbetares förhållningssätt till "invandrare"


 

VT2006

 

Författare: Johansson, Fredrik

Titel: Från banditer till pirater - en kvalitativ studie av fildelning och dess praktik 


Författare: Larsson, Marie

Titel: Vem är det som klipper buskarna i parken? En studie av Offentligt Skyddat Arbete inom Göteborgs Kommun

 

 


Författare: Lindberg, Sofia

Titel: "Ingen liten storstad, utan en stor småstad"
En studie om turismutveckling; samverkan, infrastruktur och varumärket Göteborg 


Författare:  Malmqvist, Karl

Titel: Att icke äga något varaktig stad

Om modernitet och postindustrialism i 1960-telets norrlandsbild 


Författare: Olsson, Lisa

Titel: Abort - en negligerad rättighet

En studie av kvinnors mänskliga rättighet 


Författare: Mersiha, Trnjanin

Titel: Boendesegragationen
En undersökning om hur en grupp bosnier i Hjällbo uppfattar sitt boendeområde 


Författare: Wernersjö, Ulrika

Titel: Tjänstemän på Migrationsverket i mötet med asylsökande barn 


 

Till sidans topp

VT2005

Författare: Eriksson, Heidi C.

Titel: Resan från innan början - utvärdering av Flyktingguideprojektet vid SDN Gunnared som ett integrationsprojekt


Författare: Försth, Dorota

Titel: Att välja och bli vald - En kvalitativ studie om rekryteringsbeteende, homosociala krafter och organisationskultur inom offentlig sektor


Författare: Stenström Erica

Titel: Spirituellt systerskap - En kvalitativ undersökning av kvinnor inom New Age-rörelsen med fokus på identitet och genus


 

Till sidans topp

HT2004

Författare: Ekström, Anna

Titel: Forskningsfinansieringen och det akademiska fältet
-en jämförande studie av anslagsfördelning och forskningsanslag inom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Rådet för arbetslivsfrågor


Författare: Holgersson, Helena

Titel: Att hålla balansen - anställda på Migrationsverket om att hantera en konfliktfylld arbetssituation


Författare: Wikström, Elin

Titel: "Jag tror jag vet var gränsen går" - En undersökning om genus, kropp och avvikelse bland ungdomar i storstad och småstad


Till sidans topp

VT2004

Författare: André, Rebecka

Titel: "Bara vi får vårt Romano Centrum" - en studie av fyra romska aktivisters handlingsvägar och visioner


Författare: Davidsson, Anna

Titel: Hålla käft? - Om män inom den feministiska rörelsen


Författare: Fridner, Ellen

Titel: Att främja mångfald vid ledarrekrytering - En jämförelse mellan headhunting och annonsering


Författare: Kjellberg, Inger

Titel: Utvärdering av samhällsvetenskapsprogrammet vid Frölundagymnasiet, Avgångsklasser vårterminen 2001 och 2002


Författare: Ómarsdóttir, Ingibjörg Lilja

Titel: Work-family balance - How do Employees experience Work-family Balance in Connection with Flexibility?


Författare: Persson, Sofia

Titel: Jag satsade mina sista krafter - sedan sjönk jag
En kvalitativ studie av hur kvinnor upplever att deras utmattningsdepression har påverkat dem


Författare: Troby, HP Tristan

Titel: Säkerhet vid rekrytering
-Ett företags filter mot omvärlden


Till sidans topp

HT2003

Författare: Skagert Katrin

Titel: Att hushålla med resurser och hälsa. - Ledares föreställningar om möjligheter att påverka anställdas hälsa


Till sidans topp

VT2003

Författare: Hagberg Cecilia och Lennström Maria

Titel: Samverkansavtal - delaktighet och dialog på arbetsplatsen? - en kartläggande studie på Got Event i Göteborg


Författare: Radels Anja och Wiktorsson Martina

Titel: Västra banregionens image - En attitydundersökning


Till sidans topp

VT2002

Författare: Edlund Maria och Werntoft Charlotte

Titel: "Det var precis som att dra ur proppen" -
En kvalitativ studie om utbrändhet ur ett organisatoriskt perspektiv.


Författare: Hallebro, Ellinor Bi-effekter

Titel: En studie om bisexualitetens förändringspotential på det rådande heteronormativa samhället


Författare: Hårdstedt, Karin och Sjöstrand, Åsa

Titel: Vad kvinnor vill ha - en studie av kvinnors uppfattning om arbetet på Volvo Car Corporation


Till sidans topp

HT2001

Författare: Engström, Ulrika

Titel: Bilden av Afrika - En studie av Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, Expressens och Aftonbladets ledare 1997-2000


Författare: Rosenhall, Fredrik

Titel: Att analysera bostadssegregationens reproduktion och förändring


Författare: Uhnoo, Sara

Titel: Demokrati, kommunikation och offentliga rum
- en studie om Forum 2001 - det fria ordets festival


Till sidans topp

HT2000

Författare: Blomberg, Anders och Österberg, E Jenny

Titel: PEAB - utvärdering av bemanningsplaneringen inom Peab division Väst och division Anläggning Väst


Författare: Fredriksson, Marie

Titel: Europa och "Alpnazisten" - En analys av debatten i europeiska dagstidningar kring bojkotten av Österrike


Författare: Hed, Petra

Titel: Vad möjliggör mäns högre löner?
En teoretisk studie av de generativa mekanismer som upprätthåller och reproducerar löneskillnader mellan män och kvinnor.


Författare: Moreno, Therese

Titel: Spänningsfältet mellan familjeliv och arbetsliv för skolpersonal - Faktorer som kan påverka upplevelser av stress


Till sidans topp

VT2000

Författare: Erfan, Fereshteh

Titel: Hantering av åldersgränsen vid tobaksköp: interaktion, kontroll och neutralisering


Författare: Szczepanska, Anna Maria

Titel: När det verkliga blir virtuellt och det virtuella verkligt
Om jagpresentationer, närvaro och samhällsanda i Active Worlds


Författare: Ulfsdotter Eriksson, Ylva

Titel: Genussystem i Arbete
En textanalys med feministiskt perspektiv om svensk fackförbundspress och återskapandet av en patriarkal samhällsstruktur.


Författare: Zand, H. Nasser

Titel: Att vara påtänd istället
En fallstudie om narkomanernas identitet, karriär och vardag


Till sidans topp

HT1999

Författare: Ekbrand, Hans
(medförfattare Nilsson Mattias C-upps.)

Titel: Kvinnomisshandel: Vad hindrar kvinnan från att separera?


Författare: Hedenquist, Anders

Titel: En fallstudie i implementering
Ett försök till en beskrivning av implementeringen och genomförandet av en omorganisation på Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohuslän mellan åren 1996 och 1997.


Författare: Jonsson Lilja, Sally

Titel: Den mångkulturella skolan. Ideal kontra verklighet


Författare: Persson, Sofia

Titel: Att bli lärare - En sociologisk studie av nya grundskollärares yrkessocialisation


Författare: Spante, Maria

Titel: Närvaro i frånvaro - distansledarskapets dilemma.
Risk, tillit och kontroll i några chefs- och medarbetarrelationer


Till sidans topp

HT1998

Författare: Eide-Jensen, Peter

Titel: Miltanta veganer och media


Författare: Hammarén, Nils

Titel: Att tillåta sig det otillåtna
- en studie om kvinnor som är positiva till pornografi


Författare: Kesti, Elisa

Titel: Partiell sjukskrivning - åsikter om sjukförsäkringsreformen


Till sidans topp

VT1998

Författare: Bastenius, Mikael

Titel: Human Resourse Management


Författare: Ben-Hadj, Samir

Titel: En utvärdering av 12 ledarkompetenser hos VOLVO


Författare: Bengtsson, Åsa

Titel: Kommunikation och styrning vid distansarbete
En fallstudie på ett IT- och kommunikationsföretag.


Författare: Blomquist, Lars

Titel: Pengar, kunskap och demokrati
- Ett försök till orientering i undantagstillståndens tid


Författare: Enbuske, Maria

Titel: Högutbildad och tidsbegränsat anställd
- hur ser man på sitt arbete?


Författare: Gunnarsson, Lars-Gunnar

Titel: Den skamliga otillräckligheten
Om ungdomars självtillit i ett individualiserat samhälle


Författare: Isaksson, Charlotta

Titel: Det sociala livet i Active Worlds
- En studie av rollframställningar och sociala samspel i det virtuella fleranvändarsystemet Active Worlds.


Författare: Mattsson, Fredrik

Titel: Arbetsgruppen i organisationen


Författare: Nemati, Minoo

Titel: Medias diskursiva konstruktion av invandrare som problem


Författare: Pellbring, Mats

Titel: Kunskap, rasism och exotism
- en teoretisk studie om stereotyper och deras relation till rasism.


Författare: Pipping, Karin

Titel: Målstyrda grupper, men hur?
En studie i Boråsfabriken, EMW


Författare: Salmela, Pasi

Titel: Sverigefinländare - en etnisk minoritet i Sverige?


Författare: Schale, Christina

Titel: Drugs - Teens - Ethnicity
- an Exploration of Prevention Work in New York State


Författare: Seldén, Daniel

Titel: Generna eller det omedvetna
- En studie av kontroverserna runt anorexia


Författare: Strandberg, Marina och Thilman, Maria

Titel: Hjulen är i rullning. En studie om upplevda hot och möjligheter vid bildandet av BTL Sweden AB


Författare: Trewe, Dagrun och Trewe, Hans

Titel: Datorisering och vård
En intervjustudie med vårdpersonal och beslutsfattare inom Göteborgs primärsjukvård.

Sidansvarig: Paulin Nande|Sidan uppdaterades: 2013-08-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://socav.gu.se/utbildning/sociologi/uppsatser+sociologi/aldre-uppsatser-pa-c-och-d-niva/d-uppsatser/
Utskriftsdatum: 2020-08-04